Fisher Godbug DP Pro

Nový model od 1. a nejstaršího světového výrobce detektorů kovu FISHER se jmenuje GOLD BUG Pro DP, což je v překladu americký výraz pro týpka, kterého nezajímají ani peníze, ani banky, ale důvěřuje pouze a jenom zlatu. Už název samotný nám dává najevo, že tento detektor kovů má co do činění s kovem, o němž v jedné hezké pohádce do pekel mířící Dorota Máchalová prohlásila legendární větu: "Zlato je dobrá věc".

To pojmenování detektoru není úplně náhodné. Detektor kovu GOLD BUG Pro DP má totiž operační frekvenci 19 kHz, která je obecně považována jako ideální pro hledání malých předmětů nízké elektromagnetické vodivosti, kam patří především zlato, platina a bronz. Ale pozor, do této kategorie spadají např. i drobné tenké stříbrné mince a šperky včetně jejich fragmentů. Jak je ale možné, že předměty ze stříbra, kovu s vysokou elektromagnetickou vodivostí, se mohou detektoru jevit podobně jako zlato, které má naopak vodivost nízkou? Je to právě z důvodu jejich velikosti a tvaru. Budou-li totiž předměty opravdu malé a hlavně tenké, bude při detekci převažovat více jejich rozlišovací faktor tvarový než obvyklý materálový-vodivostní. To v praxi znamená, že všechny takovéto tenoučké předměty se detektoru jeví jako fólie (alobaly) a je víceméně úplně jedno, jsou-li zlaté, stříbrné, bronzové nebo aluminiové. Nyní asi někdo namítne, že blábolím nesmysly, protože přece ten jeho skvělý digitální detektor za 50.000,- korun alobal od zlata snadno odliší a s alobaly se on prostě nezdržuje. Ale nebojte, nemám v úmyslu nikoho poučovat nebo přesvědčovat o jeho pravdě. Jednak mi to nepřísluší a jednak bych jako detektorář tak trochu byl sám proti sobě. Proč? No protože hledač který nekope drobné alobaly mi v zemi s největší pravděpodobností zanechá i nejednu tu malou drobnůstku.

Ale zpět k představovanému přístroji. V čem je tedy nový GOLD BUG Pro DP jiný a unikátní? Je to především tím, že se na něm dají měnit tónová rozmezí mezi feromagnety (železo) a barevné kovy a to podle aktuální potřeby / způsobu hledání a podmínek dané lokality. Detektor FISHER GOLD BUG Pro DP má 2 hledací módy - All Metal a diskriminační režim. Audio nabízí 2 druhy tónů, nízký pro železo (jehož detekovatelnou velikost si můžete sami navolit a rozhodnout, které chcete aby bylo signalizováno a které naopak zcela vynulováno) a variabilní VCO tón pro barevné kovy. Tento tón mění svou hlasitost a výšku podle toho, jak je lokalizovaný kovový předmět daleko od sondy, jak je veliký, jaký má tvar a jaká je jeho přibližná elektromagnetická vodivost, tzn. z jakého materiálu pravděpodobně je. Díky této charakteristice dostáváme o v zemi uloženém cíli před tím než jej začneme dolovat mnohem více informací, než nám nabídne jakýkoli detektor kovů s plochým tónem nebo tóny. Zajímavým detajlem je také umístění obou běžně používaných velikostí pro sluchátkový konektor (čtvrt a půl palcový), což znamená konec všem redukcím.

Gold Bug DP-FRONT Gold Bug DP displej

POPIS:

Rozhraní mezi hlubokými a vysokými tóny (železa-barvy) není přednastaveno jako u všech ostatních detektorů, ale dá se dle potřeby posouvat. Tím dokážeme rozpoznávat i hraniční barevné signály od železa a nebudeme je přecházet. Uvedu příklad. Také se vám určitě stalo, že při hledání na určitých lokalitách jste v pravidelných intervalech stále dokola dostávali krásné barevné signály a při jejich dohledávání se ty buď najednou někam vytratily, nebo vám v ruce zůstal kousek strusky, případně uhlí/koksu. Samozřejmě o takovéto poklady nikdo nestojí, ale ty signály jsou tak lákavé a připomínají přesně signály drobné barvy v podobě zlata a stříbra. Takže mám 2 možnosti. Buď se na ně vykašlu (a v hlavě mi pak bude vrtat pochybnosti, že tam za mnou něco moc pěkného zůstalo), nebo se s tím budu zdržovat a každý takový signál prostě budu dolovat. Někdo nyní může pochopitelně namítnout, že digitální detektory mají na displeji čísla a podle nich mohu poznat co se pod sondou asi nachází. To je sice částečná pravda, ale nedá se na to nikdy plně spoléhat. Jestliže je totiž lokalizovaný předmět opravdu malinký a není přímo na povrchu, čísla na displeji budou neustále přeskakovat a proto není rozumné na ně 100% soléhat.

Mnohem spolehlivější v takovém případě je podle mého názoru a zkušeností rozhodování podle audia - zvuků. Rozmezí / hranice mezi tóny pro železo a barevné kovy ale je, jak jsem na začátku již zmiňoval, i u těch nejlepších detektorů kovu softwarově přednastavená a tak struska bude vydávat barevné signály ať děláme co děláme. Ale FISHER GOLD BUG Pro DP nám na rozdíl od všech ostatních detektorů umožňuje tónovou hranici mezi železem a barvou posouvat pomocí tlačítek + a -. Když s detektorem hledám, diskriminaci mám většinou nastavenu na úrovni "40" a přístroj mi při tomto nastavení spolehlivě hlubokým tónem hlásí železo, zatímco barevné cíle vypískávají nahoru. Ve chvíli kdy vytáhnu kousek strusky, položím si ji zpětně na zem a zkontroluji jak se zobrazuje na displeji. Struska, uhlí, koks, atd. sise přeskakují z čísla na číslo, to se ale nikdy nepřehoupne přes hodnotu 40, 41. Takže nyní stačí zvukovou rozlišovací hranici posunout na úroveň 43, 44 a tyto nechtěné věci nám budou signalizovány jako železo, zatímco barva bude nadále signalizována vysokým variabilním VCO tónem.

Ale dá se to využít i obráceně, kdy naopak jakoby železný signál chci pozměnit na signál barevný. Mám kamaráda, který již dlouhou dobu prohledává důlní haldy a hledá kameny s deposity stříbra. Celou dobu používá detektor Troy Shadow, který má reputaci opravdu citlivého přístroje na nejmenší kovové věci. Když mi předváděl co vlastně hledá, všiml jsem si, že mezi jednotlivými vzorky byl podstatný rozdíl v obdrženém signálu a to především podle toho, jak velké byly krystalky stříbra v hornině obsažené. Jsou-li větší (a vlastně i dobře viditelné okem), vydávají barevný signál, který je opravdu přesvědčivý a nedá se přejít. Jsou-li ale krystalky malé, v určitém okamžiku dojde k tomu, že tato hornina, ač rovněž obsahuje stříbro, začne být signalizována jako železo. No a tím ji můžeme přecházet, protoze kdybychom se měli na haldách zabývat každým železem, ukopali bychom se nejspíš k smrti. Před měsícem jsem mu zavolal, že došel nový GOLD BUG Pro DP a že můžeme vyzkoušet jak bude reagovat na ty jeho kamínky. Myslel jsem si totiž, že by to pro něj mohlo fungovat lépe, protože tenhle nový detektor pracuje jednak na jemu ideální frekvenci 19kHz a k tomu má i tu měnitelné zvukové rozhraní. Když o víkendu ke mně zajel na chatu, výsledek testování nás oba doslova ohromil. Zatímco kamínky s většími krystalky perfektně "pískaly" a na displeji se zobrazovaly na číselné škále kolem "60" (Gold Bug je ale viděl o dobrých 20% hloběji než Troy), ty vzorky s nejdrobnějším roztroušeným stříbrem ukazovaly 38, 39 a tudíž byly signalizovány jako železo - stejně jako všemi ostatními detektory. Když jsme pak tónovou hranici pomocí tlačítka "-" posunuli na 37, i tyto kameny začaly vydávat barevné signály. Měli jsme po zemi pochopitelně jako kontrolní vzorky rozházené i četné železné věci, které známý donesl a které se na haldách běžně vyskytují. Všechna tato želízka byla k naší spokojenosti i po posunutí tónové hranice nadále spolehlivě signalizována hlubokým železným tónem a na displeji zobrazována čísly do hodnoty 32, 33.

Na konci našeho testování známý jen prohlásil, že je to bomba a ať mu detektor ani nebalím, že hned zajede na haldu. A od té doby jsem o něm neslyšel - asi narazil na zlatou žílu a nemá čas. A tak na závěr jen dodám, že nový FISHER GOLD BUG je fakt bomba a stal se aktuálně mým primárním detektorem č. 1. Přístroj má totiž jenoduché logické ovládání, dobrý výkon/hloubkový dosah, díky 28cm DD sondě skvělou separaci a krytí terénu a hlavně fantastickou diskriminaci pomocí variabilního VCO tónu.

Vložte svůj text...