Fisher CZ-3D

1. MULTI-FREKVENČNÍ TARGET- I.D. MULTI-DETEKTOR KOVU

* VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACE  

* ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE

* MĚŘENÍ HLOUBKY

* ZAMĚŘOVACÍ FUNKCE

* MANUÁLNÍ NASTAVENÍ VODIVOSTI PUDY

* FUNKCE NA HLEDÁNÍ VE VLHKÉM / SLANÉM PÍSKU

* VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR

* SIGNALIZACE VELKÝCH PŘEDMĚTU

* ZESILOVAČ SLABÝCH SIGNÁLU

* TICHÝ PROVOZ, VLF-SLOW MOTION DISKRIMINACE

* JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

                                              Ú V O D

CZ-3D QuickSilver je dokonalý a sofistikovaný přístroj. Má tyto funkce:

VIZUÁLNÍ IDENTIFIKACE. Jednoduchý metr ukazuje sedm kategorií různých předmětů. V momentu, kdy silná multi-frekvenční elektronika CZ-3D provede identifikaci, displejová značka se zastaví ve středu pravděpodobné kategorie. Jestliže přesná identifikace(ID) je složitá z důvodu nepravidelného tvaru, vodivosti nebo hloubky hledaného předmětu, CZ-3D vás na to upozorní tím, že značka bude přeskakovat mezi dvěma pravděpodobnými kategoriemi. To znamená, že přístroj nikdy neurčí kategorii/předmět, když si není úplně jistý a dá vám o své nejistotě vědět. Zkrátka žádné programování, žádné nesmysly.

ZVUKOVÁ IDENTIFIKACE. Hluboký tón znamená železné předměty a jeho slitiny; střední tón signalizuje zátky od coly (Pulltabs) a lahví; a vysoký tón oznamuje pravděpodobný nález mince. Zvuková ID vždy koresponduje s vizuálním ID-metrem. Při hlubokém tónu bude metr vždy ukazovat železo a při tónu vysokém metr bude ukazovat jednu z minci.

MĚŘENÍ HLOUBKY. Držte ztisknuté tlačítko PINPOINT a sledujte jak hlasitost, výška tónu a ručička spoupá, blíží-li se k hledanému předmětu a kulminuje přesně nad ním. Metr vám ukáže hloubku předmětu v palcích (1 palec = 2,54 cm).

HLEDÁNÍ VE VLHKÉM PÍSKU. Slaná voda nepůsobí CZ-3D žádné problémy. Pouhým přepnutím na SALT MODE a nastavením vodivosti jste připraveni na hledání v těchto podmínkách jako nikdy před tím.

ROZLIŠOVÁNÍ PŘEDMĚTU. Je smutným faktem, že většina zlatých prstýnků, pull tabs a lahví spadá do stejné kondukční kategorie. To znamená, že operátor musí dolovat množství bezcenného kovového odpadu, hledá-li zlaté předměty. Ne však s CZ-3D! Odděleni dvou typů pulltabs (kulaté, hranaté) a hliníkové fólie/alobalu od ostatních kategorií nám mnohem ulehčí ID predmětu. V průměrně zamořeném prostředí (kovovým odpadem/smetím) můžete detektor nastavit tak, aby odfiltroval/diskriminoval železo a hranaté pulltabs a budete nachazet vsechny zlaté předměty a ostatní mince patřící do kategorií vyšších. Jeli prostředí příliš zaneřáděno odpadem, pravděpodobně zvolíme ještě vyšší diskriminační bod a vyhneme se tím neustálému vyhrabávání nechtěného smetí.

SIGNALIZACE VELKÝCH PŘEDMĚTU. Velké, mělko se nacházející předměty(např. konzervy, plechovky) zahltí identifikacní obvod detektoru tak, že ten není schopen přesného určení nebo odfiltrování. Ne však CZ-3D! Kdykoli s ním míjíte nějaký velký melký předmět, CZ-3D nás na jeho přítomnost upozorní zazvoněním.

HLOUBKA. Identifikace předmětu ve vzduchu je celkem jednoduchá u všech ID detektorů. CZ-3D umí dělat totéž v půdě a hloubeji. Díky patentovanému Fourier Domain Signal Analysis systému je CZ-3D schopen identifikovat hlouběji-se nachazející předměty v mineralizované půdě. Dva VLF půdně kompenzační signály z vysílaného multi-spektra (jeden 5 KHz, druhý 15 KHz) jsou zpracovávány, analyzují se a porovnávají k identifikaci hledaného předmětu.

BEZHLUČNÉ HLEDÁNÍ, SLOW MOTION DISKRIMINACE. Žádný šum, žádné praskání, žádne statické signály. Jakmile jednou nastavíte diskriminaci, zvukový a vizuální identifikační obvod bude kompletně ignorovat všechny předměty patřící do kategorií nižších než je tento nastavený diskriminační bod. Například nastavíme-li diskriminaci na "4", CZ-3D bude ignorovat/odfiltrovávat železo, zátky od lahví/pulltabs a hliníkovou folii/alobal. Pokud hledáte při této diskriminační hodnotě, nikdy neuslyšíte hluboký tón železa a střední tón pull tabs a alobalu. A jelikož vizuální metr pracuje v přesné souvislosti se zvukovým metrem, nikdy se nestane, aby ručička metru identifikovala tyto předměty. Jestliže tedy dojde k nejakému oklamání přístroje, pak to bude pouze v kategorii mincí, protože při nastavení "4" nemůže pozitivně identifikovat ani železo, ani pulltabs či alobal.

AUDIO BOOST KONTROLA/HLASITOST. Spodní část ovladače hlasitosti (Volume) funguje stejně jako u jiných přístrojů. Jakmila ale přidáme hlasitost nad určitou úroveň, hlasité signály větších, mělko se nacházejících předmětů zůstanou nadále stejně intensivní, zatímco signály drobných hlubokých předmětů budou postupným přidáváním hlasitosti zesilovány.

MANUÁLNÍ NASTAVENÍ VODIVOSTI PUDY (GROUND BALANCE). Není žádným tajemstvím, že detektor kovu pracuje nejlépe při manuálním nastavení vodivosti půdy na místě plánovaného hledání. Jediným problémem vždy bylo přesné nastavení pro komplikovanost tohoto procesu. To však neplatí pro CZ-3D. Pouze zmáčkneme a držíme tlačítko PINPOINT a hledací sondu přibližujeme k zemi. Pak už stačí jenom nastavit knoflík GROUND do takové polohy, kdy dostanete slyšetelný tón.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ. Při nastavení přístroje na firemně označené hodnoty (PRESET), jste připraveni okamžitě začít s hledáním. Toto nastavení je pro hledání mincí, předměty z jiných materiálů nebudou detektorem přijímány. Přístroj můžete samozřejmě nastavit jinak podle toho, co chcete hledat.

OTEVŘENÁ HLEDACÍ CÍVKA. Sonda o průměru 20 cm s otevřeným středem nám umožní snadné zaměřování předmětů. Cívka je lehká, pevná, elektrostaticky izolovaná a 100 % vodotěsná.

DVĚ HLEDACÍ FUNKCE. VLF - pohybová diskriminační (I.D.) funkce je pro identifikaci předmětů a odfiltrování smetí. Široko záběrná AUTO funkce je pro hluboké hledání bez diskriminace (všech kovů bez rozlišení / All-metal).

BATERIE. Dvě 9-V baterie se jednoduše vsunou do schránky. Nemusíme se obávat žádného spojování drátů a záklapek

KOMPAKTNOST. CZ-3D se dá složit do přijatelných rozměrů a tak jeho převážení či přenášení nebude dělat žádné problémy. Přístroj se vejde do batohu standartní velikosti.

TELESKOPICKÁ, NEMAGNETICKÁ HLEDACÍ TYČKA.

NÍZKÁ VÁHA, VYBALANCOVANOST A POHODLÍ. CZ-3D váží něco málo přes 1,5 Kg, má měkké držátko a vypolstrovanou opěrku paže. K pohodlnosti ještě přispívá vestavěný stojan.

SHRNUTÝ NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

TOVÁRNĚ NASTAVENÉ "TURN-ON-AND-GO" ZNAČKY

CZ-3D má velmi jednoduché a logické ovládání, zvláště ve srovnání s jinými I.D. přístroji. Přesto však silně doporučujeme řádné a pozorné prostudování tohoto návodu. Budete schopni seřídit/nastavit váš přístroj přesně podle vašich potřeb a podmínek.

Jestliže ale nemůžete už déle vydržet a chcete být v akci, zde je rychlá instruktaž jak to udělat:

1/ Nastavte všechny ovladače na červené "Turn-On-And-Go" značky:

GROUND = 5, DISC = 4, SENSITIVITY = 2, MODE = ENHANCE, VOLUME = 5                       Toto nastaveni vám umožní hledání mincí,se kterým můžete okamžitě začít.

2/ Používáte-li sluchátka, upravte si hlasitost/volume na komfortní úroveň.

3/ Postupujte pomalu a pozorně překládejte hledací sondu. Pamatujte,že nyní máte nastavenu hledací pohybovou funkci a proto je nutné sondou pohybovat.

4/ Když dostanete opakovaný dobrý signál, zapojte si zaměřovací pinpoint funkci tím,že sondu umístíte na zem stranou od předpokládaného předmětu a zmáčknutím -držením tlačítka PINPOINT najedete zpět nad signalizovaný předmět.

5/ Jestliže jste přesně zaměřili, přečtěte si na stupnici približnou hloubku předmětu v palcích (1 palec = 2,5 cm].Poslední věcí bude správná identifikace předmětu(Target ID). Tu provedeme tak, že uvolníme tlačítko PINPOINT a sondou přejedeme nad lokalizovaným předmětem krátkými pohyby zprava doleva a zepředu dozadu. ID ručička se zastaví v identifikačním políčku.

S E S T A V E N Í  /  S E Ř Í Z E N Í

1/ Vybalte opatrně detektor z krabice. Máte-li dostatek skladovacího prostoru, krabici si uschovejte pro skladování nebo transport.

2/ Vsuňte spodní nekovovou část tyčky do vrchní části tak, že povolíte utahovací matku. Jednotlivé díly najdete na Obrázku 1, str.5]

3/ Upravte délku tyče(pomocí dotahovacího šroubu) a úhel cívky (pomocí okřídlené matky) tak, aby cívka ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před a mírně napravo od vaší pravé nohy (pro leváky opačně). Vaše paže by měla být lehce natažená a uvolněná. [Obrázek č.2 na str.5].

PAMATUJTE- ČÍM DELŠÍ NASTAVENI TYČE, TÍM VÍCE BUDE VÁŠ LOKET OHNUT A RUKA TAK BUDE DŘÍVE UNAVENA. CZ-3D JE PŘESNĚ VYBALANCOVÁN PRO OPERÁTOROVO POHODLÍ A HLEDACÍ CÍVKA (PRI SPRÁVNÉM ZVLADNUTÍ TECHNIKY) PŘED NÍM OPISUJE OLOKRUŽNICE. [Obrázky č.5 a 7 na str.19].

4/ Jestliže máte správně nastavenou délku tyče, povolte nyní dotahovací šroub a otáčejte spodní částí se sondou tak, aby se kabel pravidelně navinul. Šroub dotáhněte.

POZOR ! (a) K dotahování nikdy nepoužívat kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude úplně stačit.

(b) Kabel by nikdy neměl být příliš těsný a to hlavně v blízkosti vývodu u cívky a ovladače.

5/ Po správném nastavení délky a seřízení úhlu sondy jste nyní připraveni zaujmout hledací polohu.Lehce se předkloňte a mírně zvedněte ruku dokud sonda nebude asi 5 cm nad zemí a 15 cm před vašimi chodidly. Sonda by měla neustále být ve vodorovné poloze se zemí (Obrázek č. 2).

P Ř I P E V N Ě N Í   K   O P A S K U

Ovládací panel detektoru CZ-3D je mozné vysunout a odendat od hledací tyce a připevnit k opasku.

O V L Á D A C Í    P A N E L  (Obr. 3 na str. 8)

1/ GROUND : Pouziva se na elektronicke vyruseni efektu pudni mineralizace. Spravne vyuziti teto funkce nam umozni minimalizovat falesne pudni signaly a zajisti nam optimalni vyuziti potencialu detektoru ve vsech typech pudy.

2/ DISC : Pri pozici 0 az 7 pristroj CZ-3D funguje v identifikacni funkci (TARGET ID), ktera je ticha, pohybova se schopnosti identifikovat a nasledne ignorovat drobne kovove predmety . Je-li pristroj v pozici AUTOTUNE, signalizuje vsechny kovy bez rozdilu. V teto funkci detektor pronika o něco hloubeji, ale neni schopen identifikace a filtrovani.

3/ PINPOINT / MĚŘENÍ HLOUBKY: Zmacknutim a drzenim tohoto tlacitka zapojime obvod, jehoz pomoci budeme schopni presne ZAMERIT hledany predmet. Zapojena funkce se nazyva No-Motion (bez pohybu), All - Metal Pinpointing Mode ( zamereni kovu bez diskriminace ). Rucicka nam ukaze pribliznou hloubku predmetu(v palcich).

4/ SENS : Pomoci této kontroly se da nastavit SENSITIVITA( citlivost ) přístoje. Obecne plati, ze cim vyssi nastaveni tim vetsi hloubka detekce. Problem je ale v tom, ze pri vyssich hodnotach vodivosti budeme casteji ruseni falesnymi signaly, které prichazeji od mineralu roztrousenych v pude. Velka koncentrace zelezneho a kovoveho smeti nas také prinuti senzitivitu snizit. Otocime-li ovladacem SENS uplne doleva, zacne nam tento knoflik slouzit jako kontrola stavu baterii.

5/ HEADPHONES : Tento konektor akceptuje vetsinu stereo/ mono SLUCHATEK o prumeru 6mm. Pri pouziti sluchatek s prepinanim mono/ stereo je lepsi nastaveni stereo.

6/ MODE : ENHANCE pozice je pro hledani na zemi a ve sladkovodni lokalite. SALT je pro hledani na morskych plazich.

7/ VOLUME / OFF : Zapinani - vypinani pristroje a ovladani hlasitosti. Hlasitost je pozvolna zesilovana od 1 do 5. Od 5 do 10 je silny signal drzen na stejne urovni, zatimco slabe hluboke signaly jsou zesileny.

N A S T A V E N Í (TURN-ON PROCEDURE)

1/ Nastavte následně jednotlivé kontroly:

GROUND = 10

DISC = 0 pro normalni pouziti v identifikacni funkci.

SENSITIVITY = 10

MODE = ENHANCE (Hledate-li na morske plazi, nastavte SALT)

VOLUME = OFF

2/ Držte hledací sondu ve výšce pasu mimo dosah jakéhokoli kovového předmětu

3/ Otočte VOLUME na 10.(v případě, že máte sluchátka, upravte hlasitost na pohodlnou úroveň.

NASTAVENÍ MINERÁLNÍ VODIVOSTI PŮDY (GROUND BALANCING).

Jestliže je váš CZ-3D správně vybalancován na minerální vodivost půdy, bude jen minimálně reagovat na danou půdní mineralizaci. Precizní nastavení je velmi důležité. Čím je mineralizace větší a sensitivita nastavena na vyšších hodnotách, tím je seřízení GROUND BALANCU kritičtějsí. Jakmile jednou GROUND nastavíte v AUTOTUNE nebo TAGET ID, můžete hledat střídavě v obou nastaveních, aniž by jste znovu ladili GROUND ovladač. Přesto by jste ale občas měli zkontrolovat GROUND, protože půdní podmínky se někdy mění neuveřitelně rychle.

Máte-li opakovaně potíže s balancováním, zkuste snížit sensitivitu, nebo se přemístěte na jiné místo. Je totiž možné, že pod vámi se nalézá větší kus železa a to vás mate.

POSTUP: Kontroly jsou nastaveny jako při TURN-ON / NASTAVENÍ (GROUND kontrola na 10), hledací sondu držíme vodorovně se zemí ve výšce 15-30 cm. Zmáčkěte PINPOINT a držte ho ve stisknuté poloze. Při této proceduře se musíte nacházet alespoň 1 m od jakýchkoli kovových předmětů.

Zatímco stále držíte stisknuté tlačítko PINPOINT, přibližte sondu k zemi. Otáčejte kontrolou GROUND z původní 10 smerem dolů,dokud neuslyšíte tón. Nyní otočte kontrolou mírně k vyšší hodnotě a zastevte v okamžiku, kdy tón právě zmizí.Hotovo-správný Ground balanc je nastaven. Můžete začít hledat.

H L E D A C Í   F U N K C E

CZ-3D ma dvě hledací funkce: IDENTIFIKAČNÍ (TARGET ID) a AUTOTUNE. Obě tyto funkce jsou pohybové což znamená, že sonda musí být při hledání alespoň v mírném pohybu.

AUTOTUNE FUNKCE

Nastavite-li kontrolu DISC na AUTOTUNE, hledate ve funkci ktera je extremne citliva, siroko a hlubokozaberna a pohybova. Jeji nevyhodou je, ze signalizuje vsechny kovy(ALL METAL) bez diskriminace a proto pri takovemto hledani nebudeme schopni rozlisit ruzne materialy jako pri TARGET ID funkci. Hledame-li vsak vetsi, hluboke zelezne predmety jako napr. zbrane, delove koule a podobne predmety, stoji za pokus tuto funkci pouzit, obzvlaste vime-li pribliznou lokalitu hledanych veci.

IDENTIFIKAČNÍ FUNKCE (TARGET ID SEARCH MODE)

Nastavovanim ovladace DISC (DISKRIMINACE) je mozno vyrusit/ignorovat male kousky kovoveho smeti/odpadu, jakoz i pudni mineraly a soucasne hledat predmety z jinych kovu. Nejnizsi hodnota pri ktere je dany predmet vyrusen, se nazyva "diskriminacni bod". Na stanoveni diskriminacnich bodu se podili tyto faktory: Velikost, tvar, hloubka a druh kovu, jakož i půdní mineralizace.

1/ Polozte na zem par zkusebnich vzorku jako ruzne mince, hrebik, zatky, kousky alobalu, zlaty a stribrny prsten, nausnici ap. Tyto predmety musi byt od sebe vzdaleny minimalne 30 cm.

2/ Zapnete detektor, DISC nastavte na "0", SENS na 5, MODE na ENHANCE a VOLUME na 10.

3/ Nastavte spravny "GROUND BALANCE" dle navodu.

4/ Drzte hledaci sondu ve vzduchu mimo dosah jakehokoli kovoveho predmetu a zkontrolujte stav baterii dle navodu (Funkce - SENS).

5/ Umistete sondu tak, aby byla vodorovna se zemi ve vzdalenosti asi 5cm od povrchu a pomalu s ni pohybujte nad jednotlivym vzorky. Vsimnete si ostreho hlasiteho tónu (hluboký = zelezo, střední nižší = fólie -zlato,bronz,drobné věci/šperky, střední vyšší = většina zátek od coly, atd., vysoký = slitinové mince a mince ze stribra, medi), ktery zazni pokazde kdy prejde nad jednotlivymi predmety. Identifikacni rucicka se zastavi v policku s obrazkem ci nazvem identifikovaneho predmetu. Kdyz si elektronicky obvod neni uplne jisty o jaky material presne jde, rucicka bude preskakovat mezi dvema policky a i audio ton s tim bude korespondovat.

6/ Vsimnete si, ze podlouhle zelezne predmety jako napr. hrebiky budou vydavat dvojity signal v podelnem smeru a jeden napric.

7/ Vetsina stribrnych prstynku bude ID (identifikovana) na nejvyssim konci stupnice. Mate-li dostatek zlatych prstenu, vyzkousejte si jejich signaly. Nektere budou ID v kategorii zatek, jiné jako folie. Dalsi spadaji do policka minci a pouze mala cast pripadne do kategorie vyssich minci. Je to tim, ze pristroj reaguje na zaklade kombinace velikosti, tvaru a vodivosti daneho prstynku a vysledkem je elektronicka odpoved korespondujici s jednou z vyse jmenovanych k ategorii. Na rozdil od jinych modelu je CZ-3D schopen urcovat zlate predmety pri castecnem odfiltrovani nekterych druhu kovoveho odpadu (kulate pull tabs a kousky folie).

8/ Detektory jsou schopny ID pouze male predmety.Pri kontaktu s vetsim predmetem se vetsinou stane to, ze obvody pristroje jsou zahlceny a ID jako dobry (stribro, mince,ap). Toto se vam vsak nestane s CZ-3D, protože zde velke kusy kovoveho odpadu jako plechovky a jejich casti / vicka a jiné vetsi, melko se nachazejici predmety budou signalizovany tonem zvonku. Velke-hluboke predmety pritom budou ID jako mince. Nekdy se vsak muze stat,ze velka mince na povrchu muze take znit jako zvonek-proto pozor !]

9/ Tak a nyni nastavte DISC na 1. Uvidite, ze CZ-3D odfiltroval male zelezne predmety, ktere jiz nevydavaji zadny ton a ani rucicka target ID na ne nereaguje.

10/Opakujte cely proces pri hodnotach 2,3, atd. Vysledkem bude, ze pri zvysovani diskriminace se nektere predmety jakoby ztrati(odfiltruji),zatimco jine budou stale vydavat jasny a hlasity signal. Dostavame tak prislusne diskriminacni body pro nase vzorky, ktere koresponduji s policky na kterych se zastavi merici rucicka.

11/Pri maximalni DISC= 6, CZ-3 bude ignorovat vetsinu malych predmetu s vyjimkou minci stribrnych, medenych ap.

12/Nyní kontrolu DISC prepnete na AUTOTUNE a sledujte naprosto jiné chovani detektoru. Zadna zvukova a metr ID, pouze solidni, jasny ton nad kazdym predmetem.

13/ Obrázek 4 na str. 16. ukazuje priblizne reakce ruznych predmetu pri ruzne diskriminaci. Vsimnete si, ze pri zvysovani diskriminacnich hodnot budete progresivne Vyrusovat / filtrovat vice a vice testovanych predmetu a mezi nimi i dobře nalezy jako nektere mince a zlate prstynky , které se bohuzel obvykle nachazeji ve spolecnosti zatek od piva, pulltabs a alobalu.

POZNÁMKA: Mejte na pameti, ze ruzne stare veci jako mince, militarie a další artefakty mohou byt na zaklade tvaru, velikosti a slozeni urceny / zarazeny do ruznych ID policek. Napr. Kulka z 30 lete valky muze byt ID jako alobal,zatimco stredoveka mince jako hranata pull tab. A proto plati jednoduche pravidlo = nejsem-li si jist, kopu a presvedcim se.

H L E D Á N Í

OBECNÉ PRAVIDLO: Sensitivitu uberte , chceteli snizit mnozstvi falesnych audio signalu pusobenych vysoce mineralizovanou pudou nebo ruseni, ktere je zpusobeno vysokym napetim, televiznimi / radio vysilaci, atd. Sensitivitu naopak posunte smerem nahoru,jde-li vam pri hledani o ty nejhlubsi a nejmensi vecicky a nejaky ten falesny signal navic vam nevadi.

 • Nezapomente CZ-3D spravne ground balancovat a ovladac MODE dat do pozadovane polohy: SALTpro morske plaze, ENHANCE na vse ostatni.
 • Rozhodnete se, kterou hledaci funkci chcete pouzivat-TARGET ID,nebo AUTOTUNE.(Doporuceni pro zacatek: TARGET ID pri nastaveni DISC na 1). 3. Zvolte diskriminaci-DISC pri ktere chcete hledat:
 • V relativne cistem, kovovym odpadem nezamorenem prostredi volte nizsidiskriminacni hodnotu ( napr. "0" ). V tomto pripade vas detektor bude signalizovat VSECHNY kovove predmety v jeho dosahu.
 • Ve vysoce zamorenem prostredi budete pravdepodobne hledat při vyssi diskriminaci ( napr."1" ), aby jste se vyhnuli prilis castemu vyhrabavani ruznych odpadku.
 • Nastavte kontrolu SENS. Pouze praxe vam ukaze, jakou hodnotu zvolit v dane situaci; obecne budeme chtit nastavit co nejvyssi.( Doporuceni: SENS = 5. Hledate-li v AUTOTUNE, nastavte tak, ze jen slabe slysite audio sum).
 • Nastavte VOLUME. Mejte na pameti, ze pri hlasitosti nad 5 budou slabe nebo hluboko se nachazejici predmety zesilovany a budou tak znit jako povrchove, velike. Nekteri hledaci preferuji radeji nastaveni VOLUME do 5, aby tak podle intensity signalu mohli lepe odhadovat hloubku a velikost.
 • Jakmile jste spravne nastavili vsechny kontroly, muzete zacit hledat. Prozkoumavejte prostor metodicky. Cívka by se mela pohybovat po jakychsi polokruznicich. (Obr.5 na str.19).

 • Pri hledani udrzujte sondu v neustalem pohybu. Nezapominejte, ze CZ-3D je pohybovym detektorem a ke sve funkci (Search Mode) vyzaduje pohyb a to bud cívky nebo predmetu.
 • Hledaci sonda by mela byt neustale ve vodorovne poloze se zemi a co nejblize u jejiho povrchu (Obr.7 str. 19).
 • Prekladejte sondu při hledani tak, aby kazda nasledujici sondou opisovana krivka presahovala tu predchazejici alespon z 50 %t.

Nechvatejte ! Jestlize jdete prilis rychle a nebo dostatecne cívku neprekladate,pak nepokryvate cely zkoumany prostor. Pri prilis rychlem pohybu cívky ztracite senzitivitu a tim i moznost maximalni hloubky. 
Obr.6 ukazuje jak diskriminace, rychlost a prekladani sondy ovlivnuje detekcni hloubku.

Z A M Ě Ř O V Á N Í ( PINPOINTING )

NO-MOTION ZAMĚŘOVÁNÍ

Tento zpusob zamerovani nevyzaduje pohyb sondy ani další stelovani detektoru. Pri pouziti funkce PINPOINTjsou signalizovany vsechny kovy (All Metal) a pristroj je dokonce vice senzitivni nez pri diskriminacnim hledani.

 • Jakmile zazni signal/ pipnuti oznacujici pritomnost kovove veci, lehce oprete sondu o zem asi 30 cm od lokalizovaneho predmetu. Zmacknete a drzte tlacitko PINPOINT (pri maximalnim nastaveni senzitivity - SENS muze byt slyset sumeni nebo praskani, ktere se vsak ztrati ve chvili kdy sondu mirne nadzvyhneme od zeme).
 • Zvednete sondu asi 5 cm nad zem a nekolikrat s ni prejedte nad lokalizovanym mistem.

3. Zastavte sondu v miste, kde je zvuk nejhlasitejsi a nejvyssi.

4. Nyni sondou pomalu pohybujte dopredu a nazpet a opet ji zastavte v miste nejhlasitejsiho tonu.

5. Nakonec sondou prejedte ze strany na stranu a najdete misto, kde reproduktor zni nejhlasiteji. Hledany predmet by se mel nachazet presne pod stredem sondy (nektere sondy jsou oznaceny bodem-HOT SPOT urcujicim stred).

6. Rucicka nam ukazuje hloubku v palcich (1" = 2,54 cm).

7. Pro rychle a presne zamereni silneho signalu polozte sondu na zem na miste predpokladane lokace hledane veci a drzte stisknute tlacitko PINPOINT. Pri zvednuti sondy dostanete ton pouze v pripade, kdy se sonda nachazi primo nad a nebo jen tesne vedle zamerovane veci.

DISKRIMINAČNÍ ZAMĚŘOVÁNÍ / AUTOTUNE

Zamerovani v diskriminacni funkci vyzaduje trochu praxe, ale v mnoha pripadech je rychlejsi nez to klasicke, popsane v minule kapitole. Postup je stejny jako v predeslem pripade (krok 2 - 5). Jedinym rozdilem bude, ze v pripade zastaveni sondy nad hledanym predmetem ztracite audio signal. Proto musite sondu udrzovat neustale v mirnem pohybu a presnou lokalitu odhadnout drive, nez ji zastavite.

I D E N T I F I K A C E   P Ř E D M Ě T U

Chcete-li rychle a jednoduse ID hledany predmet, pak si pamatujte dulezita pravidla:

 • Musite hledat za pouziti TARGET ID funkce. Hledateli v AUTOTUNE, prepnete na DISC. Pro presne ID je nutne civkou prejet presne nad predmetem.
 • Existuje mnoho predmetu, ktere neni mozne identifikovat. Jiz drive jsme se zminili o zlatych prstenech, ktere mohou byt ID ve 4 - 5 kategoriich. Velke mnozstvi cizich minci,zvlaste tech novejsich, bude zarazeno do kategorii Pull tabs (zatek) a hlinikove folie a ne jako mince. Integrovane obvody vsech US detektoru jsou programovany na ID americkych minci. Proto je nutne pred vlastnim hledanim prakticky vyzkouset reakce predpokladanych nalezu (mince, militarie, ap.). Jen tak totiž zjistime, jakou kategorii a zvuk muzeme ocekavat od vysnenych "pokladu".
 • Vase CZ-3 spravne ID vetsinu malych predmetu. Ale i tak vyborny detektor muze byt oklaman. Velike predmety, nestejna mineralizace pudy, pritomnost dobreho predmetu tesne vedle odpadu, hluboke predmety a dalsi okolnosti mohou byt pricinou omylu. Pamatujte, ze CZ-3D byl designovan na ID malych predmetu velikosti minci. Ale i ty mohou byt prilis hluboko, ponicene, ohnute, nebo zkorodovane a konecnym vysledkem pak falesne signaly.

M Ě Ř E N Í   H L O U B K Y

Vase CZ-3D dokaze rychle urcit pribliznou hloubku zamereneho predmetu (velikosti mince):

1/ Umistete civku na zem ve vzdalenosti alespon 30 cm od zkoumaneho predmetu.

2/ Stisknete a drzte tlacitko PINPOINT.

3/ Pri neustalem drzeni tlacitka civku umistete nad hledany předmět tak, aby vydavany ton byl co nejvyssi, nejsilnejsi a rucicka metru dosahla co nejnižší hodnoty.

4/ Civku nyni lehce pritisknete k zemi a na stupnici metru zjistite pribliznou hloubku predmetu v palcich/coulech (1" = 2,54cm).

Mereni hloubky je vlaste velice podobne jako zamerovani/pinpointing. Jedinym, zato dulezitym rozdilem je misto a vzdalenost zmacknuti tlacitka PINPOINT. Zatimco pri zamerovani tato vzdalenost neni tak podstatna, pri mereni hloubky musite tlacitko stisknout prinejmensim 30 cm od merene veci a mimo dosah jineho kovoveho predmetu.
Pamatujte, ze zamerovat lze predmety libovolnych rozmeru, mereni hloubky ale bude presne pouze u predmetu velikosti minci.

V Y Z V E D Á V Á N Í   P Ř E D M Ě T U

Jakmile jste hledanou vec presne zamerili, dalsim vasim cilem bude ji co nejjednoduseji a nejrychlesti vyzvednout ze zeme. Existuje velke mnozstvi metod, ktere se meni podle toho zda hledate v kamenite pude, pisku atd. Sami si nakonec najdete takovou metodu, ktera bude nejlepe vyhovovat prave vam. Nezapominejte vsak, ze pri tom nesmite porusovat zadne zakony a vyhlasky, nicit vegetaci a misto po vas by v zadnem pripade nemelo vypadat jako bojiste z II. svetove valky. Naopak by melo vypadat prinejmensim stejne upravene jako pred vasim prichodem.

N Á Ř A D Í  /  N Á Č I N Í

1. Velky masivni sroubovak. Pevny lovecky nuz se strenkou dlouhou alespon 12 cm. Jeste lepsi je kvalitni oboustranna dyka, protoze tu je temer nemozne ohnout nebo zlomit. POZOR ! Pri pouziti zaviraciho noze bez zamku muzete snadno prijit o prsty.

3. Uzka zahradnicka lopatka, vhodna zvlaste pro mekkou, sypkou pudu.

4. Specialni naradi pro metal detecting jako ruzne lopatky ,lzice a motyky.

F A L E Š N É   S I G N Á L Y

Falesne signaly se objevi tehdy, kdyz nejaka vec, aniz by mela, zni jako dobry nalez. CZ-3 bez problemu ignoruje ruzny kovovy odpad ale je tak citlivy, ze muze byt oklaman vecmi s podobnou elektrickou charakteristikou (napr. velkymi predmety nebo ruznymi zatkami a pull tabs). V nasledujicich bodech jsou popsany nektere zdroje falesnych signalu a navod jak se jim vyhnout: 

1. KOVOVÝ ODPAD/SMETÍ: Nejrozsirenejsi zdroj falesnych signalu.Velke nepravidelne kusy zeleza/odpadu mohou davat dobre signaly s rucickou metru pevne uzamcenou v dane kategorii. V takovem pripade nam nezbyde nic jineho nez kopat a presvedcit se. S přibývající praxi budeme schopni rozeznat tyto vetsipredmety pomoci pouziti zamerovaci / pinpoint funkce. Dalsim ukazatelem falesnych signalu mohou byt jednosměrne,nebo mizejici signaly. Jednosmerne jsou takove, ktere davaji dobry ton v jednom smeru,ve zpetnem vsak nikoli. V tomto pripade jste nad predmetem, ktery CZ-3D nemuze pozitivne urcit vlivem jeho tvaru, velikosti,hloubce nebo slozeni.Pristroj ho muze ID v jednom smeru jako minci, v opacnem ale jako zelezo. Jestlize kontrola DISC je nastavena na 0, uslysite nejprve vysoky ton (mince) a potom ton hluboky (zelezo). V pripade, ze DISC je nastaveny vyse (vyruseni zeleza), po prvnim vysokem tonu neuslysite pri zpetnem pohybu civky nic. Velice casto se take stava, ze puvodne zachyceny signal se proste ztrati a vy ho nebudete moci najit v zadnem jinem smeru, ani v tom puvodnim. Tyto jednosmerne nebo ztracejici se signaly jsou vetsinou vydavany kovovym smetim / odpadem a v takoveto situaci je lepsi je ignorovat a jit dal.

PRAKTICKÝ NÁVOD: 
Zmacknete PINPOINT a presne lokalizujte hledanou vec. Civku zastavte nad predpokladanym stredem predmetu a v normalni ID funkci = 0 s ni pak udelejte maly pomyslny krizek v obou smerech. Dostaneteli pokazde stejny ton (stredni, vysoky), kopejte.Strida-li se hluboky ton (zelezo) s tonem vysokym (mince), a nebo predmet se jevi jinde při funkcich PINPOINT a ID, mate pod sebou pravdepodobne bezcenny zelezny odpad. Pocet falesnych signalu pusobenych odpadem lze také uspesne redukovat snizenim sensitivity a zvysenim diskriminace. 

2. HLUBOKÉ PŘEDMĚTY: Extremne hluboke predmety na hranici dosahu CZ-3D mohou byt ID nepresne, nebo spatne. Napr. hluboka mince muze byt za urcitych podminek ID jako zelezo a naopak zelezo jako mince. V takovemto pripade neni mnoho rad co s tim. Dulezite je predmet presne lokalizovat pomoci PINPOINT- najit stred a pak pouzit ID. Nebo je mozne snizit sensitivitu a ignorovat tak tyto nejhlubsi věci na same hranici praktickeho dosahu pristroje (i za techto podminek bude mit vas CZ-3D stale vetsi dosah nez 95 % detektoru jinych znacek). 

3. ELEKTRICKÉ INTERFERENCE: Ruseni pusobene rozhlasovymi / TV vysilaci, vysokym napetim ap. NÁVOD: Presunout se na jiné misto, hledat v AUTOTUNE, snizit senzitivitu, redukovat rychlost sondy. Ruseni muze byt take zpusobeno jinym detektorem, ktery se nachazi blizko vaseho pristroje a ma stejnou frekvenci.

NÁVOD: Umistete vas detektor pryc z rusiveho dosahu nebo snizte senzitivitu. 

4. VYSOCE MINERALIZOVANÁ PUDA:  Vetsinou zpusobuje konstantni staticke nebo falesne signaly, zvonkovy ton. NÁVOD: Zkontrolovat GROUND balanc, zapnout AUTOTUNE, zkusit SALT mode (vzdy prebalancovat), snizit senzitivitu a zvysit diskriminaci. Zdvyhnout sondu dokud falesny signal nezmizi a hledat v teto vysce.

5. ČERNÝ / VLHKÝ PÍSEK:  Stejne jako v pripade vysoce mineralizovane pudy.

6. HOT ROCKS: Nektere kameny obsahuji velke mnozstvi mineralu a mohoupak vydavat signaly jako kov. NÁVOD: Nepouzivat funkci AUTOTUNE, DISC nastavit na 0, v pripade potreby 

7. KONEC POHYBU CÍVKOU: Tyto signaly mohou nastat při hledani - zastavovani civky a opetne akceleraci na druhou stranu. NÁVOD: Pohybujte civkou plynule, pomalu a nizko nad zemi. Prekontrolujte GROUND balanc, pripevneni civky / kabelu a snizte sensitivitu. 

8. NÁŘADÍ: Jestlize drzite lopatku nebo jine kovove naradi v ruce,falesny signal muze zaznit kdykoli prejedete sondou v jeji blizkosti. NÁVOD: Pripevnit naradi za zady. 

9. PODLOUHLÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY: Kdyz uslysite dva signaly blizko vedle sebe a nemuzete lokalizovat ani jeden z nich znamena to,ze pod vami se pravdepodobne nachazi hrebik, nebo jiny protahly kovovy predmet. Stejny signal muze také prichazet od mince, ktera je bud jen nekolik cm pod povrchem a nebo lezi hranou dolu. NÁVOD: Hledany predmet se v kazdem pripade bude nalezat mezi dvema blizkymi signaly. Prejedemeli sondou kolmo k primce tvorene temito signaly, uslysime pipnuti pouze jednou a to primo nad hledanou věci (vyjimkou je povrchova mince).

10. PŘEDMĚTY, KTERÉ NEMŮŽEME NAJÍT: Dobre opakovane signaly ID metrem, ktere vsak v zemi nejsou (Obr. 8 na str. 27).

 • Melke mince (na / nebo blizko povrchu), nebo mince na hrane vydavaji dvojity ton. Podobne jako u hrebiku, u takto polozene mince dostaneme jetnotlivy signal tehdy, když nad ni prejedeme ve smeru kolmem tomu predeslemu (k hrane).
 • Mince nachazejici se v pude pod urcitym uhlem (Obr.8) mohou vydavat jednotlivý signal, ale jsou zameritelne nekolik cm od skutecne polohy. Prohledejte okraje diry, nemuzete-li nic najit, diru zvetste.
 • Velike hluboke predmety, jako napr. trubka v 60 cm, budou vydavat silne mincove signaly. NÁVOD: Ukazuje-li vam metr hloubku 4"=10 cm a vy kopete bez vysledku v 30 cm, vzdejte to.

R A D Y

1. Jedna dulezita rada o ktere jsme se jiz drive zminili:
   NECHVÁTEJTE A HLEDEJTE SYSTEMATICKY. 

2. Používejte sluchátka. Neminete ani ty nejslabsi/nejhlubsi signaly a nebudete stredem nechtene pozornosti.

3. Trénujte (ground balanc, zamerovani, atd.) nad znamymi predmety.

4. Vždy zakopejte nějakou minci jako vzorek, hledate-li na novem,neznamem miste a vyzkousejte, jak reaguje pri ruzne diskriminaci a senzitivite. Kontrolujte GROUND balance. Zde je rychly a jednoduchy zpusob jak rozpoznat maly melky kus folie od zlateho prstynku aniz bychom kopali: Jestlize jste dostali dobry solidni "FOIL ID", polozte civku tesne nad signalizovany predmet a lehkym, rychlym pohybem zapesti s ni prejedte tam a zpet. Jestlize se signal ztrati, jde pravdepodobne o kousek hlinikove folie. Když ne, tak kopejte - mohli jste totiz prave najit krasny prsten.

5. Nebojte se snížit sensitivitu. Je sice pravdou, ze cim vyssi citlivost, tim vetsi hloubkovy dosah vasi CZ-3, ale to plati pouze za optimalnich podminek. Dostavate-li velke mnozstvi falesnych signalu zpusobenych elektrickou interferenci,pudni mineralizaci, nebo velkym vyskytem kovoveho smeti, snizte SENS. Musite-li snizovat citlivost na 4, 3, nebo dokonce 2 proto,aby jste se vyhnuli falesnym signalum, udelejte to. Prave na to mate tuto funkci. Budete prekvapeni, kolik veci muzete najit na miste,ktere by jinak bylo pri pouziti velke sensitivity nepouzitelne.

6.  Nastavte Diskriminaci na optimální polohu. Když budete hledat na miste s minimalnim obsahem kovovych veci, nastavte DISC na spodni hodnoty (napr. 0) a kopejte kazdy dobry signal. Kdyz ale hledate na miste zamorenem kovovym odpadem a vam jde hlavně o mince, DISC nastavte do jedne z kategorii minci. Jsou-li vasim zajmem zlate veci, slitiny (bronz ap.), nebo historicke mince, je nutnosti nastavit DISC hodne dole (0, max. 1), protoze tyto predmety se budou nachazet v kterekoli kategorii mimo zeleza. Nejlepsim zpusobem na zjisteni potrebne urovne DISC je vyzkouset si pribliznou reakci predmetu, které hledame. Nejlepe si takove predmety zakopat na zkusebnim placku a zaznamenat jejich signal.

7. Davejte pozor na opakované positivní signály, neztracejte cas se signaly jednosmernymi a ztracejicimi se,protoze ty vetsinou signalizuji kovovy odpad - neco pod vasi diskriminacni hodnotou.

8. Kdyz hledate v relativne cistem prostredi, pouzijte AUTOTUNE a teprve pro identifikaci pouzijte DISC = 0. Timto zpusobem muzete najit vice a hlubeji.

9. Mateli problemy se zamerenim nebo identifikaci, neztracejte tim prilis casu. Stisknete tlacitko PINPOINT pro rychle zamereni a potom ho nasledne uvolnete pro spravnou ID. To je vse.

10. Jestlize se vam signal ztrati při aplikovani funkce zamerovani,nejspise jste ho vyrusil tim, ze jste tlacitko zmacknul moc blizko predpokladaneho predmetu a nebo v blizkosti jineho kovoveho predmetu. Opakujte zaměření znova z jiného místa

11. Neztrácejte čas kopáním velikých a hlubokých děr. Mozna nic nemuzete najit proto, ze kdesi pod vami se nachazi nejaky veliky zelezny predmet jako napr. trubka, sud, ap.

12. Nejste-li si jisti, kopejte. Cenne veci se vetsinou vyskytuji pohromade. Proto najdeteli peknou vec, nezapomente okoli pozorne prohledat. Vzdy kopejte podezrely/ nejednoznacny signal v okoli dobrych nalezu. 

13. Vykopanou díru překontrolujte i v pripade, ze jste z ni vytahl pouze nejaky odpad.Dobre veci se casto nachazeji pod obycejnym bezcennym smetim.

V Ý M Ě N A  B A T E R I Í

Dvě devítivoltové baterie jsou umístěny v odděleném prostoru na zadní straně ovladače. Obě vybité baterie měňte vždy najednou.

1/ Kryt baterií otevřete tak, že vyšroubujete oba šrouby a odendáte krytku (Obr. str. 29).

2/ Nakloňte ovladač tak, aby z něj baterie volně vyjely ven.

3/ Vsuňte dovnitř nové baterie. Nezapomeňte překontrolovat správnou polohu polarity +/- podle obrázku.

4/ Krytku zandejte a opět zašroubujte.

Ú D R Ž B A

CZ-3D nevyžaduje příliš mnoho péče, ale existuje několik zásad, které by jste si měli pamatovat k tomu, aby váš přístroj byl stále ve špičkové formě.

1.   případě, že váš detektor nebude delší čas používán, je vždy třeba vyndat baterie a uschovat je v chladnu. Oxidace způsobená tekoucími bateriemi může způsobit vážnou poruchu přístroje.

2. Nenechávejte váš detektor na přímém slunci, nebo za oknem v nevětraném prostoru. Nejhorší je nechat přístroj v parném létě v uzavřeném autě,nebo zavazadlovém prostoru.

3. Při dlouém odírání spodku sondy o zem může dojít k jejímu poškození. Proto je mnohem lepší a levnější investovat do ochranného plastového krytu,který se nasune na spodní část sondy. 

4. Hledáte-li v dešti, mlze nebo prachu, vždy chraňte ovladač plastovým sáčkem, či obalem.

5. Udržujte svůj přístroj čistý a suchý.

E T I C K Ý K Ó D H L E D Á N Í

Různé vyhlášky a zákony regulující Metal Detecting jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno. Nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi !

1) Hledáte-li na privátním pozemku, VŽDY požádejte vlastníka o povolení !

2) VŽDY dodržujte patřičné zákony a vyhlášky ! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenapravitelné škody).

3) VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistším stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku. 

4) VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáte-li v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste ho našli.

5) Dělejte vše možné proto,aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU /HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se.