C.Scope R1 Newforce - TEST

PŘEVZATO Z ČASOPISU "TREASURE HUNTING" - autor Julian Evan-Hart

Před nedávnem mě velmi potěšilo když jsem byl požádán, abych otestoval detektor kovu - poslední model od firmy C.SCOPE Newforce R1. Jedná se totiž o první plně komjůterizovaný detektor této renomované firmy. Okamžitě jsem sáhl po nejnovějším čísle magazínu Treasure Hunting, ve kterém jsem před několika dny zahlédl reklamu na tento nový přístroj. Chtěl jsem zjistit, o jaký detektor se vlastně jedná ještě předtím, než ke mně osobně dorazí. Po přečtení mi bylo jasné, že se jedná o zcela unikátní detektor s mnoha novými funkcemi.Četl jsem propagační materiály stále dokola, abych získal pokud možno co nejvíce informací předem. Svět detektorů kovů sice přinesl několik zajímavých inovací v designu a rozlišovací kvalitě, ale přesto se mi zdá, že v tomto oboru docházelo poslední dobou k určité stagnaci. Když jsem se na toto téma bavil se svým kolegou, dal mi za pravdu. Potom jsem mu sdělil, že budu testovat nový C.SCOPE a dal mu přečíst prospekty. Požádal mě, zda by se na tomto projektu se mnou nemohl podílet.Tím kolegou byl Dave Stuckey. Jeho poznámky mě ujistily, že musíme tento nový přístroj opravdu řádně otestovat, abychom zjistili, zda bude tak dobrý v praxi, jako se jeví na papíře. Z materiálů jsme se také dočetli, že C.SCOPE vyvíjel a zkoušel tento produkt více než 5 let. To zní opravdu impozantně.Mám svoje zkušenosti s velkými magnetometry a zemními radary ve formě několika extrémně drahých, hluboko-kapacitních mašin na vyzvedávání havarovaných letadel. I z toho důvodu mě mile překvapilo, že tento detektor je vybaven zemním radarem na LCD obrazovce. Nemohl jsem se dočkat, až se mi do rukou dostane takto kompaktní detekční přístroj. Nemuseli jsme čekat dlouho, přesně za dva dny jsme R1 vybalovali z krabice. Jakmile byl detektor sestaven, několikrát jsem si prostudoval návod, abych měl přehled o všech funkcích, programech a celkových možnostech. (Doporučuji každému kdo používá nový detektor, aby si návod bral s sebou i do terénu. Často to pomůže vyřešit možné problémy s obsluhou a pochopením přístroje).Mým příštím krokem bylo vložit baterie a vše zapnout. Detektor se choval přesně tak, jak bylo popisováno v návodu. Přístroj jsem nastavil dle návodu a začal sondou přejíždět nad zakopanými předměty na mém zkušebním trávníku. Všechny předměty byly identifikovány přesně tak jak být měly. Dokonce i římská AE4 v hloubce 12 cm umístěná v blízkosti 3 cm od zrezlého hřebíku byla jasně a opakovaně signalizována. Pak jsem studoval fungování zemního radaru. Obecně řečeno, čím menší a hlubší předmět, tím menší výsledný signál na obrazovém displeji. Např. charakteristickému dvojitému pípnutí po podélném přejetí mírně našikmo se nacházející ražené stříbrné mince odpovídá dvojitá vlnka (blízko sebe) na grafu. Velice brzy jsem se naučil číst radar, který vlastně vizuálně doprovází akustické signály. Několik prvních hodin jsem si hrál v mé testovací zahrádce, abych si vyzkoušel všechny možnosti přístrojem poskytované. Měnil jsem postupně různá nastavení a sledoval jak se mění konečný výsledek v podobě signálů. Na levé straně displeje se objevuje diskriminační identifikační číslo. Z 15 zkoušených předmětů se přístroj trefil 14x přesně do (v návodu citované) ID kategorie. Věcí která nebyla správně určena byl kus pluhu. Ten signalizoval chaotické signály až do doby, kdy mocně zazněl nad svým pomyslným středem. (Řekněte mi ale o přístroji, který dokáže 100% ignorovat takovéto předměty zanechané po zemědělském obdělávání). Nyní jsem věděl, že mám základní znalosti ohledně ovládání přístroje a mohu začít s vlastním testováním. Rád bych na tomto místě upozornit všechny hledače, kteří zrovna dvakrát nemilují všechny ty nespočetné technické vymoženosti naší doby (mikroprocesory, LCD obrazovky, atd.) a stále se pevně drží klasických analogů s několika málo otočnými knoflíky, na jeden důležitý fakt. R1 je opravdu sofistikovaným přístrojem a přestože je přímo "nabit" mnoha moderními technickými prvky včetně půdního radaru, jeho ovládání je tak logické a jednoduché jak jen je to prakticky proveditelné a možné. I já sám jsem dříve míval ze všech počítačových technologií tak trochu strach, ale dnes bez problémů ovládám domácí PC i internet a nedovedu si život bez něj již vůbec představit. Manuál na ovládání tohoto přístroje nám ukáže jednoduché nastavení všech kontrol / funkcí a ovládání opravdu nebude nikterak složité. Samozřejmě že se s ním pořádně sžijeme až s přibývající praxí a hodinami v terénu, ale to ostatně platí pro všechny detektory bez výjimky.

Rozhodli jsme se nový přístroj otestovat na několika různých lokalitách a v různých terénech, mezi nimiž převažovaly louky a pole. Na některá nejlepší a minulostí prověřená místa jsme se bohužel nedostali, protože testování probíhalo v červenci a všude ještě stálo obilí. Z dříve již osvědčených lokalit jsme tak mohli hledat pouze na pastvinách a loukách ( v uplynulých letech se zde našlo mnoho římských mincí a artefaktů) a tak nám nezbývalo než se vydat i na místa nová a neověřená.Samozřejmě že by bylo senzační při testování najít něco výjimečného, ale to není při hodnocení detektoru to podstatné a nejdůležitější. Skutečný výkon a kvalitu přístroje to neurčuje. Navíc různé testy, při kterých se jakoby mimochodem najde zlatá cihla či mince nevyčíslitelné hodnoty, poněkud "smrdí". Hlavním účelem testu je totiž posoudit (dle našeho názoru) zdali je detektor dobrý, jsme-li s ním spokojeni a navrhnout případné změny a vylepšení.

STANDARTNÍ VYBAVENÍ

Newforce R1 je standardně osazen 25cm hledací sondou, jako prémii dostáváte extra sondu o průměru 15cm (i s připevněnou tyčí).

Box

KONTROLNÍ BOX

DETEKTOR SE OVLÁDÁ 4 KONTROLAMI:

1. ON / OFF - VOLUME: Tato kontrola slouží k zapnutí / vypnutí detektoru a nastavení hlasitosti.

2. MENU / SCROLL: Otočný knoflík se používá ve spojitosti s tlačítkem ENTER k obsluze nabídky (MENU) funkcí celého přístroje a má dvojí využití: a)vybrání požadované funkce z MENU. b) nastavení této vybrané funkce.

3. ENTER: Tlačítko ENTER je používáno k potvrzení vybrané a nastavené funkce. Jakmile je vybraná funkce označena (vysvícena), stisknutím tohoto tlačítka se do ní dostaneme a můžeme s ní dál pracovat. Po nastavení požadovaných hodnot vše opět potvrdíme zmáčknutím ENTER, čímž vše také uložíme do paměti. Toto tlačítko slouží zároveň k vyvolání nabídky MENU na obrazovce.

4. PINPOINT: Toto tlačítko po stisknutí a držení slouží k zapojení non-motion(bezpohybové) funkce na dohledání lokalizovaného předmětu. Po uvolnění PINPOINTU přístroj opět pracuje v pohybovém diskriminačním režimu.

OBRAZOVKA / DISPLEJ

Simulátor půdního radaru

Tento unikátní RADAR umožňuje pohled na signály obdržené elektronickými obvody R1. Může ho být využito jak k další analýze signálů, tak k dohledávání / Pinpointu. Graf je viditelný při plné obrazovce i při první řadě nabídnutého Menu. Citlivost grafu RADARU je kontrolována funkcí v Menu: Pin Point Gain setting.

Velikost sondy

Průměr právě používané sondy je značen na displeji pod symbolem HEAD 25cm / HEAD 15cm. Jestliže není připojena žádná sonda, a nebo je s tou stávající nějaký problém, na displeji se namísto velikosti objeví "???".

Baterie

Tento symbol ukazuje používaný typ baterií a jejich stav. Při použití nových alkalických baterií je jejich symbol kompletně černý a odpovídá napětí 13V. Prázdný symbol odpovídá zhruba 8V. Používáme-li nabíjecí monočlánky, jejich horní hranice je limitována na 10,4V.

ID

ID Number (diskriminační číslo) v levém dolním rohu odpovídá pozici ID bloku umístěného na čáře v horní části displeje. V případe, že R1 neobdrží žádný signál, nebo ten je příliš slabý / nejasný k bezpečné identifikaci, na displeji se objeví ??. Identifikační (ID) čára v horní části obrazovky nám znázorní ID blok v relativní pozici ke složení hledaného předmětu. Levá část čáry značí železo, které přechází doprava přes alu fólii, zlato, bronz a její slitiny až ke stříbru na pravé straně ID čáry. Plný blok pod čarou nám názorně ukazuje, které kategorie jsou přístrojem odfiltrovány (oddiskriminovány). Citlivost ID displeje je kontrolována funkcí v nabídce: Motion Gain Setting.

MENU / NABÍDKA

DISKRIMINACE

Tato nabídka diskriminačních funkcí nám umožňuje přijímat nebo odmítat různé signály. Jsou zde k dispozici 4 varianty k nastavení diskriminační úrovně. Černý blok umístěný pod diskriminační čárou nám ukazuje, které signály odpovídající určitým ID číslům (nad čarou a v levém dolním kraji obrazovky) nebudou vydávat tóny, ačkoli budou přístrojem stále vyhodnocovány.

SET

V této poloze knoflík MENU/SCROLL funguje jako normální diskriminační kontrola. Otáčením doprava se úroveň diskriminace zvyšuje. Toto nastavování se nám zobrazuje na obrazovce černými čtverci pod ID čísly. Železo je vlevo (5 a níže), slitiny s mědí vpravo (15 a výše). Přejíždějte váš vzorek sondou tak dlouho, dokud není odmítnut. Jste-li s výsledkem spokojeni, zmáčkněte ENTER a nastavení je uloženo.

LEARN REJECT

Tato funkce umožňuje "učit" R1 odmítnout jeden nebo více věcí nalézajících se pod hledací sondu.

LEARN ACCEPT

Tato funkce umožňuje "naučit" R1 přijmout jeden nebo více věcí nalézajících se pod hledací sondou.

EDIT

Pomocí EDITU nastavíte diskriminační úroveň podle vaší potřeby. Jakmile tuto funkci vyberete, objeví se vám blikající černé políčko pod "0" v levé části obrazovky. Zmáčknutím ENTER políčko potvrdíte, či opět odmítnete.

SENSITIVITY

Pomocí těchto funkcí nastavíme citlivost R1.

MOTION GAIN

Tímto nastavujeme citlivost zvukových (audio) signálů a ID displeje pro hledání v normálním pohybovém hledacím režimu. Úroveň citlivosti se nastavuje pomocí knoflíku MENU/SCROLL.

PIN - PT GAIN

Nyní nastavíme citlivost PinPointu, neboli bezpohybového režimu. Jestliže zvolíme Pin-Pt Gain, R1 automaticky vybere PinPoint a můžeme začít s nastavováním. Tato kontrola zároveň také nastavuje senzitivitu displeje Radaru.

TUNE

Tato funkce nastavuje "treshold", neboli zadní tón. Ten je slyšitelný pouze když funkce "Silent Search" (tichý provoz) je vypnut. V okamžiku vybrání TUNE se také Silent Search automaticky odpojuje a zadní tón je slyšitelný.

AUDIO

Tyto nabídnuté funkce kontrolují, jak jsou prezentovány zvukové audio informace hledaných předmětů.

DISCRIMINATION

Tato funkce zapíná / vypíná zvukovou (Audio) diskriminaci a to jak režimu pohybovém, tak v bezpohybovém (Pinpoint). Zvukové rozlišení (diskriminace) pomůže rozpoznat materiálové složení hledaných kovových předmětů pomocí výšky tónu. Čím vyšší tón, tím se kov více nalézá na diskriminační škále vpravo, tzn. v oblasti stříbra. Požadovanou dílčí funkci vždy vybereme otáčením MENU / SCROLL a její potvrzení stisknutím ENTER.

PIN -PT OFF: Touto volbou vypneme Audio Diskriminaci pro Pinpoint.

PIN -PT ON: Zvuková diskriminace je zapojena. Výška tónu se při bezpohybovém dohledávání neustále mění.

MOTION OFF: Při použití tohoto nastavení je zvuková diskriminace v pohybovém režimu vypnuta.

MOTION ON: Pohybová audio diskriminace zapojena.

SILENT SEARCH

Silent Search utlumí prahový tón nastavený funkcí TUNE. Budeme tak slyšet tóny pouze při přechodech sondy nad kovovými předměty, jinak bude přístroj naprosto tichý. Použijte MENU/SCROLL k označení požadované volby ON nebo OFF a potom zmáčkněte ENTER.

OFF: Nastavte SILENT SEARCH do vypnuté polohy "OFF". Nyní budeme slyšet nepřetržitý prahový tón, jehož intenzitu si můžeme nastavit pomocí SENSITIVITY-TUNE (viz dříve).

ON: Nastavením SILENT SEARCH na "ON" nám prahový tón zmizí.

MODE

Tato funkce nám dává volbu interpretace výsledného audio tónu a ovlivňuje pouze normální Motion search mode (pohybový hledací režim). Použijte MENU/SCROLL kontrolu, označte volbu a zmáčkněte ENTER.

ANALOG: Zvukový signál přichází přímo od obvodů přijímače R1. To umožňuje poslouchat pravdivý a skutečný signál, což zkušenému hledači umožní rozeznávat jednotlivé nuance přijatých tónů. Nevýhodou je, že malé / hluboké předměty znějí slaběji.

DIGITAL: V tomto případě je signál přímo kontrolován počítačem detektoru. V praxi to znamená, že není rozdíl v intenzitě přijatého tónu v závislosti na velikosti a hloubce lokalizované věci - tón je stále stejně hlasitý . Při tomto nastavení je jednodušší "chytnout" signál protože je zřetelnější, jeho charakteristika je však neměnná a proto neposkytuje takové množství dalších informací o lokalizovaném předmětu jako v analogu.

PROGRAMS

Tyto funkce umožňují operátorovi ukládat a vyvolávat nastavené programy R1. Také mohou být uloženy 2 individuální hledací programy. Programy uchovávají všechny aktuální funkce včetně Diskriminací, Citlivosti, Frekvencí, atd. To co ale nenastavují je Display Contrast (kontrast obrazovky) a Brightness (osvětlení). Kontrast a osvětlení jsou ukládány samostatně a vyvolávají se automaticky při zapnutí přístroje. Jakmile Store (uložení) nebo Recall (vybrání) je zvoleno, otáčejte kontrolou MENU/SCROLL a označte Program který chcete uložit / vyvolat a stiskněte ENTER. Přístroj R1 nabízí 3 továrně nastavené programy pro obecně používané lokality: COIN INLAND Program (mince) je velice citlivý na barevné kovy, ALL METALL pro hluboké hledání všech kovů bez rozlišení a COIN BEACH (mince-pláže) pro hledání na mořských plážích.

GROUND TYPE

Toto nastavení umožňuje vybrat mezi normálním půdním prostředím a vlhkým pískem/pláží. Použijte MENU/SCROLL pro vysvícení požadované volby a potvrďte zmáčknutím ENTER.

INLAND: Tímto nastavíme přístroj na hledání v normálním půdním prostředí.

BEACH: Pomocí této funkce budeme schopni lépe hledat ve vlhkém písku/mořské pláži, tzn. v prostředí se značně mineralizovanou půdou.

OPTIONS

Tato sada funkcí umožní si vybrat, která nastavení jsou zpětně vyvolána při opětovném zapnutí detektoru. Použijte MENU/SCROLL pro vysvícení požadované volby a potvrďte zmáčknutím ENTER.

DEFAULT: Tímto R1 při zapnutí vždy nabídne k výběru firemně nastavené programy.

LAST: Jestliže funkce MANUAL je vybrána, detektor se po opětovném zapnutí vždy vrátí do nastavení, při kterém byl vypnut. V praxi se nám to může hodit při dlouhém vyprošťování lokalizovaného předmětu kdy přístroj můžeme klidně vypnout. Po zapnutí nám naskočí v naprosto stejném programu, jako před vypnutím.

MANUAL OFF: Nyní je manuální nastavení odpojeno. Zapnete-li detektor, ten vám nabídne firemní programy:

MANUAL ON: Detektor je okamžitě připraven k práci bez počáteční nabídky na obrazovce. Spousta hledačů toto nastavení preferuje.

RECALL

Vyvolává všechny programy z nabídky

STORE

Ukládá nastavení do zvoleného programu, buď USER 1, nebo USER 2.

SETUP

DISPLAY

Pomocí těchto voleb nastavíme obrazovku podle individuální potřeby. Tato nastavení jsou uložena při vypnutí přístroje a znovu se po zapnutí objeví ve stejné podobě. Použijte MENU/SCROLL pro vysvícení požadované volby a potvrďte zmáčknutím ENTER.

CONTRAST: Tato funkce nastavuje úroveň kontrastu obrazovky. Ten se nemusí po počátečním nastavení nijak měnit, hledáme-li však při nízkém světle (brzy ráno, večer), určité nastavení kontrastu pro zlepšení viditelnosti bude nezbytné. Požadovaná hodnota by měla být nastavena otáčením MENU/SCROLL a potvrzena stisknutím ENTER.

BRIGHTNESS: Díky této funkci jsme schopni osvítit obrazovku. Při normálních světelných podmínkách není třeba obrazovku osvěcovat, ale hledáme-li za šera nebo v noci, určitě tuto opci velmi oceníme. Požadovaná hodnota se nastavuje otáčením MENU/SCROLL a potvrzuje stisknutím ENTER. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zadní světlo displeje značně konzumuje vaše baterie a platí zde, že čím větší nastavení, tím zkrácená životnost monočlánků. Proto mějte na paměti, abyste osvětlení používali pouze v nezbytně nutných případech. Je-li osvětlení v činnosti, na displeji se objeví symbol žárovky.

GROUND ADJUST

Firemní nastavení na čísle "50" je všeobecně dobré pro většinu lokalit. Chcete-li však zemní efekt nastavit přesně pro dané místo, dá se tak učinit otáčením knoflíku MENU/SCROLL na požadovanou hodnotu. Nesprávné nastavení poznáme podle soustavného kolísání signálu na displeji RADARu a častého zobrazení "0" na ID displeji. Chcete-li najít optimální nastavení, opakovaně hledací sondu přizvedněte a opět dejte k zemi (předtím se ubezpečte, aby nebyl v dosahu nastavování žádný kovový předmět) a nastavte GROUND ADJ tak, aby docházelo při tomto testování k minimálnímu kolísání zvukového signálu a ID čísel. Jako další metodu vyzkoušejte následující: Nastavte Pinpoint (PIN-PT GAIN) na "8" a přibližte cívku z výšky asi 30 cm k zemi (opět pozor na blízkost kovu). Jestliže audio signál zesílí, snižte číslo GROUND. Jestliže naopak zvuk zeslabuje, číslo zvyšujte.

FREQUENCY

U detektoru R1 se dá také měnit operační frekvence. Při normálním hledání se používá frekvence střední (MIDDLE), v případě rušení jiným detektorem nebo dalším zdrojem, vyzkoušejte frekvenci nízkou (LOW) / vysokou (HIGH). Použijte kontrolu MENU/SCROLL k zvýraznění požadované frekvence a zmáčkněte ENTER k uložení vaší volby.

BATTERY

Tato funkce umožní nastavení buď na baterie dobíjecí, nebo normální. Díky tomu bude monitor baterií objektivně ukazovat jejich stav. Použijte kontrolu MENU/SCROLL k vysvícení požadovaného typu baterií a zmáčkněte ENTER k uložení vaší volby.

TESTOVÁNÍ V TERÉNU

Jak již jsem se zmínil dříve, červen může být pro testovací hledání z hlediska výběru vhodných lokalit velice špatným obdobím. Tento rok ale bylo nezvykle teplé počasí a některá pole již byla zorána. A tak jsme několik příštích dní strávili ježděním po okolních okresech a hledáním příhodných míst pro naše testování. Pro začátek jsme se rozhodli začít na hluboce zoraném poli.

HLUBOKÁ ORBA

Při těchto podmínkách jsem se přiklonil k použití menší-15cm sondy, což se postupem času ukázalo být dobrou volbou. Sonda je dostatečně malá, aby se vešla mezi brázdy a nechají se s ní prohledávat i hrany jednotlivých brázd. Newforce R1 je s touto 15cm sondou ještě vyváženější než se standardní sondou o průměru 25cm. Co se týče tohoto aspektu (váha, vyváženost, ergonometrie), mohu s klidným svědomím detektor doporučit všem bez ohledu na věk a fyzickou kondici.Jako program jsem zvolil tovární nastavení "COIN INLAND" pro hledání neželezných věcí / mincí. Zanedlouho jsem obdržel první jasný audio signál a ikonka na ID stupnici obrazovky ukázala 13. V úžlabí dvou brázd jsem pak vykopal z hloubky asi 10cm velkou olověnou kulku. Po hodině hledání se mi podařilo najít celkem 43 neželezných předmětů a jejich hloubka byla od pár centimetrů až po 25cm pro před-decimální Penci. Všechny předměty byly jasně identifikovány. Mile nás potěšilo a překvapilo, že detektor dokázal bez potíží lokalizovat náboj ze vzduchovky i 2 kapsle z brokové patrony. Hluboká orba ztěžuje přesné určení hloubky lokalizovaného předmětu, přesto jsme je ale pomocí 15cm sondy dokázali vždy přesně ID a zaměřit.

VLÁČENÉ POLE

Po několika kilometrech jízdy se nám podařilo najít místo, které je snad snem každého hledače - vláčené pole. Jako program jsem nyní zvolil ALL METAL - všechny kovy. Chtěl jsem totiž zjistit, co vše se dá s tímto detektorem najít a jak diskriminátor koresponduje s audio signalizací při takovémto nastavení. 15cm sondu jsem nyní zaměnil za standardní "polo" sondu o průměru 25cm. Náš testovací tým se rozdělil na skupiny s tím, že si Newforce R1 po půlhodině vzájemně vyměníme. Po dvou hodinách jsme se opět všichni společně sešli, abychom si vyměnili názory na výkon a funkčnost přístroje. Jednohlasně jsme se shodli na tom, že detektor R1 se nám jeví jako extrémně dobrý.Dvě hodiny hledání vynesly celkem 128 předmětů, nezapomeňme ale, že jsme ve zvoleném režimu All-metal kopali všechny obdržené signály. Bylo nalezeno dohromady 7 pencí George II a 1 silně poničená Victoriánská 1/2 pence. Mince se nacházely v hloubce od 3 do 25cm. Nejmenší nalezená věc měla rozměry přibližně 4 x 5mm a vyzvednuta byla z hloubky 6,5cm. Musím na tomto místě nyní poznamenat, že takováto velikost / hloubka je skutečně výborná podle jakýchkoli standardů. Rovněž funkce Pin-pointu a zemního radaru byly hodnoceny velice kladně.

LOUKY / PASTVINY

Následující místo bylo v minulosti opakovaně prohledáváno snad více než jakékoli jiné v dalekém okolí. Důvodem je, že třebaže poslední dobou nálezů opravdu ubývá, jedná se o naši vůbec první římskou lokalitu. Bylo to zde, kde jsem našel svou první římskou minci a dodnes na ten nevšední zážitek vzpomínám.Proto se sem každým rokem opět a znovu vracíme (a s námi ještě asi dalších 30 hledačů, kteří mají povolení). Během posledních 5 let byla tato lokalita velice intenzivně prohledávána a tak cokoli římského je nyní čím dál větší vzácností. Celá lokalita je navíc silně zamořena římskými železnými střešními hřeby. Přesto jsme tam nyní strávili hodně času, protože si myslíme, že je to perfektní místo na otestování výkonu a schopností jakéhokoli detektoru.Jako hledací režim zde byl použit program COIN INLAND pro hledání pouze neželezných věcí. mezi nalezenými předměty stojí za zmínku malý fragment bronzové spony a příšerně zkorodovaná římská mince AE3. Opět jako prve jsme si Newforce R1 vzájemně prostřídali a tímto způsobem se našlo ještě několik dalších mincí, které na displeji vždy měly ID 5-8. Později nalezený Antoninianus of Gallienus byl na ID zaregistrován číslem 9.Celkem jsme na této lokalitě našli 12 římanů a to v naměřených hloubkách 7 - 14cm. Obdržené tóny byly při analýze signálu ve všech případech přesvědčivě ostré a čisté. Mohli jsme mít zkrátka štěstí, ale před týdnem nás na stejném místě bylo 5 (všechno římské si v tomto ročním období nenecháme ujít) a za celý den jsme se mohli pochlubit pouze 4 mincemi a 1 střední částí spony. Jak již jsem se zmínil, člověk musí mít trochu štěstí a trefit se do předmětu ideálně středem hledací sondy. To samozřejmě nemohu popřít, ale tenhle nový C.SCOPE lokalizoval v několika případech minci v těsném sousedství staršího kopání a otisky bot jasně naznačovaly nedávnou přítomnost hledačů před námi. Zdá se, že paní štěstěna a výborný detektor jsou vždy tou nejlepší kombinací.

LES

Jako poslední místo našeho testováni jsme zvolili lesní prostředí. Hledání v lesích může být totiž velice odlišné díky často se měnícím podmínkám. Například všechny lesy v našem okolí jsou absolutně zaneřáděny nábojnicemi z brokovnic. Námi vyhlédnutá část lesa bohužel nebyla žádnou výjimkou. Třebaže se zde v minulosti našlo několik zajímavých artefaktů, vše je pořádně kontaminováno Edwardovskými a pozdějšími náboji/ broky. Na tomto místě jsem se rozhodl otestovat funkci Learn Reject. V několika minutách jsem našel 3 konce patron od stejného výrobce. Mimochodem většina mosazných a měděných nábojnic zde nalezených je stejné značky. Po několikerém máchnutí nad nimi jsem s potěšením sledoval jak audio signál zmizel, zatímco displej stále ukazoval stejné ID hodnoty. Vše tedy fungovalo tak jak mělo. Po nějaké době jsem dostal v blízkosti kořene spadlého stromu jasný signál s 13 na ID. Po chvilce kopání jsem na dně jamky v hloubce 12cm spatřil malou stříbrnou minci. Oči mi zazářily a jen jsem doufal, že se jedná o ražený peníz. Bohužel, byla to mince 25 centimů Napoleona III s datem 1872. Ač podivné, takováto mince se tu našla již počtvrté. Nejspíše zde na honu v minulém století byl hostem nějaký francouzský lovec. Z doslechu vím, že dohromady 3 ražené mince zde byly v minulosti nalezeny, ale místo je tak silně zamořeno moderním šrotem, že jakýkoli další nález musíme považovat tak trochu za zázrak. Málokterý hledač se zde totiž s detektorem objeví více než dvakát.Pokračovali jsme okrajovou částí porostu do blízkosti zaniklé středověké vesnice. Cestou Tony nalezl půlpenci z roku 1971 a malý fragment pozlaceného prstenu. Na řadě byl nyní Dave, který nám v zápětí zmizel z dohledu mezi stromy. Když se po chvíli vrátil, měl na tváři svůj typický úsměv, který obvykle znamená nález něčeho zajímavého. Byla to sice jen stříbrná Lizzy ve špatném stavu, ale nevadí, protože Dave se nyní může všude honosit tím, že zde našel čtvrtou raženou minci. Ihned jsme ho vyzpovídali na okolnosti jeho nálezu: "Jaké ID číslo to ukázalo, Dave? Byla to 10", odpověděl. Když jsem pak prolistoval uživatelský manuál a podíval se na ID graf, našel jsem v něm pro tuto kategorii to samé ID číslo - 10.

ZÁVĚR

Měli jsme příležitost Newforce R1 vyzkoušet na všech nejčastějších a nejoblíbenějších hledačských lokalitách (s výjimkou mořské pláže) a všude jsme s jeho výkonem byli více než spokojeni. Během našeho hledání jsme učinili bezpočet zkoušek a testů, příliš mnoho na to abychom je zde všechny zmiňovali. Všichni účastníci terénního testování se při závěrečném hodnocení jednohlasně vyjádřili v tom smyslu, že vzhledem k celkovým hledacím schopnostem a přehlednosti ID informací na displeji je možno tento přístroj zařadit do nejvyšší superligy detektorů.

Během našeho intenzivního zkoušení jsme měli opravdu problém najít nějakou výraznější slabinu a to v jakémkoli aspektu. Uživatelský manuál je všezahrnující a přitom srozumitelný. Je v něm navíc spousta užitečných rad, takže i úplný začátečník se dokáže rychleji zorientovat a bude tak schopen hledat a nacházet. Po pár týdnech testování již nikdo z nás není až tak překvapen, že firma C.SCOPE věnovala vývoji tohoto modelu přes 5 let. Stálo to totiž za to. Několik z nás se rozhodlo, že příštím zakoupeným detektorem bude právě model Newforce R1.

Vložte svůj text...