Fisher F11

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejstarší a 1. výrobce detektorů kovu na světě, firma Fisher, představuje svůj novinku F11. Nový model je výsledkem mnoha let bádání a experimentování, na kterém se podíleli ty nejlepší softwaroví inženýři z oboru. Podařilo se jim vytvořit lehký, logický digitální přístroj s uživatelsky jednoduchým ovládáním, který vyniká skvělým výkonem a rozlišovacími schopnostmi. S Fisherem F11 se buď může pohodlně hledat za použití některého ze 3 hledacích režimů - programů.

Fisher F11 pracuje na frekvenci 7,69 kHz a je osazen koncentrickou sondou o průměru 18cm. Použity mohou být i sondy z modelů F22 a F44, jakož i sondy z F2 a F4 Použita tedy může být i skvělá cívka 28cm DD.

Jestliže nemáte předchozí zkušenosti s detektorem kovů, řiďte se následujícími radami:

· Kdykoli bude váš detektor vydávat větší množství eratických falešných signálů, nastavte kontrolu sensitivity na nižší hodnotu. Vždy začněte hledat s nízkým nastavením citlivosti a tu zvyšujte až ve chvíli, kdy budete detektoru a jeho fungování více rozumět a kdy budete schopni lépe rozpoznat kladné signály od rušivých tónů.

Nepoužívejte detektor kovů uvnitř bytu nebo domu. Tento typ detektoru je určen pro venkovní použití. Mnoho domácích elektrických příslušenství totiž vytváří elektromagnetickou energii, která může na přístroj působit rušivě. Jestliže přesto budete zkoušet nebo používat detektor uvnitř místností, vždy nejprve snižte citlivost a snažte se držet hledací sondu v co největší vzdálenosti od přístrojů jako jsou počítače, televize a mikrovlnné trouby. V případě, že detektor bude nadále vydávat eratické signály, tyto přístroje vypněte a stejně tak vypněte i světelné zdroje. Rovněž tak nezapomeňte sondu vždy umístit dále od míst obsahujících kovy, jako bývá podlaha a zdi.

Používejte ALKALICKÉ monočlánky, případně dobíjecí Nickel Metal Hybride akumulátory. Nepoužívat Heavy Duty nebo zinc-karbonové baterie.

SESTAVENÍ / SEŘÍZENÍ DETEKTORU

Sestavení detektoru je jednoduché a budete potřebovat pouze křížový Phillips šroubovák.

1/ - Vysuňte z opěrky paže upevňovací šroub.
Opěrku nasaďte na horní část S-tyče. Do otvoru tyče vložte šroub a pomocí matky upevněte. 
2/ Pomocí 2 šroubů připevněte kontrolní Panel k S-tyči

POZNÁMKA: Pryžové držadlo zasahuje (Obrázek str. 5) až pod ovládací panel. Některý z otvorů v tyči může být držadlem částečně nebo úplně zakryt, v tom případě držadlo odsuňte výše. Zkontrolujte, aby krytka konektoru sluchátek byla ve správné poloze. 

3/ Uchopte S-TYČ operkou paže v poloze nahoře.
4/ Otočte utahovací ZÁMEK tyče úplně doleva proti směru hodinových ručiček.
5/ Strčte do zámku prst a přesvědčte se, že ZÁPADKA je zajetá dovnitř.
6/ Vsuňte STŘEDNÍ TYČ do S-tyče tak, že kuličková POJISTKA směřuje nahoru.
7/ Pootočte STŘEDNÍ TYČÍ, dokud POJISTKA nezapadne do otvoru v S-tyči.
8/ Utáhněte ZÁMEK jeho otáčením po směru hodinových ručiček (Obr. na str. 6)
9/ Opakujte tento postup a stejným způsobem nainstalujte SPODNÍ TYČ.
10/ Na SPODNÍ TYČ se připevní SONDA, kterou utáhne plastový ŠROUB a MATKA. Aby sonda dobře držela v poloze, použije se k tomu přiložená gumová podložka. Obr. na str. 5 a 6).
11/ Nyní upravte délku tyče a úhel sondy tak, aby sonda ležela celou plochou na zemi asi 15 cm před vašima nohama. Paže by měla být lehce natažená a uvolněná.
12/ Jestliže máte nastavenou délku tyče, naviňte KABEL a upevněte jej proužky suchého zipu.
13/ Konektor sondy zasuňte těsně do zdířky v panelu a objímku konektoru opatrně dotáhněte. K dotažení nikdy nepoužívejte kleště a jiné nástroje, vaše ruka bude úplně stačit. Kabel by nikdy neměl být příliš těsný a to hlavně v blízkosti vývodu u sondy a konektoru ovladače.

LOKETNÍ OPĚRKA
Loketní opěrku je možno výškově nastavovat. Nejprve uvolněte šroub s matkou a výškovou pozici si nastavte dle vaší individuální potřeby. Šroub opět vložte zpět do otvoru a matku utáhněte. V případě že budete opěrku posunovat směrem dozadu, nejprve z koncové trubky odstraňte plastovou krytku. Pro lepší držení předloktí v opěrce se dá použít i upevňovací proužek, který se vloží do otvorů v opěrce - proužek lze pořídit jako volitelné příslušenství.

BATERIE

Detektor vyžaduje 1 - 9V baterii (doporučujeme používat alkalické baterie)
Nepoužívejte "Zink-Carbonové" ani "Heavy Duty" baterie. Dobíjecí "Nickel Metal Hybride"
akumulátor může být rovněž použit. Vždy překontrolujte správnou polohu polarity baterií. Kompártment baterií je umístěn na zadní straně ovládacího panelu. Ten je kryt dvířky, která se při výměně baterie odsunou stranou.

Výměna baterie :
1.  Vysuňte krytku - dvířka baterií.
2. Vyjměte baterii a nahraďte ji novou.
3. Zasuňte zpět do polohy dvířka baterie.

VÝDRŽ BATERIE
Očekávejte životnost kvalitní alkalické baterie na 20 - 25 hodin provozu. Dobíjecí akumulátor bude mít životnost přibližně 8 hodin na 1 dobíjecí cyklus. Používání přisvícení displeje, hlavně pak vyšší intenzity, bude mít za následek výrazně nižší výdrž baterie.

INDIKÁTOR STAVU BATERIÍ
3 -segmentový indikátor baterií funguje následovně (přesný pro 9 -V alkalické baterie):
Iluminované segmenty Napětí baterií
3 segmenty černé více než 8 V (Obrázek str. 7.)           
2 segmenty černé (pravý segment šedý) 7,5 - 7,9 V
2 segmenty černé 7 - 7,4 V
1 segment černý (střední šedý) 6,5 - 6,9 V
1 segment černý 6 - 6,4 V
1 segment šedý 5,5 - 5,9 V
Žádný segment není vysvícen - ikona bliká méně než 5,5 V

Doporučuje se bateriI vyměnit za novou, když máme pouze 1 šedý segment. Při použití dobíjecího akumulátoru budou většinou svítit 2 nebo 3 segmenty po celou dobu jejich provozu. Ve chvíli kdy začne svítit pouze 1 segment, očekávejte vypnutí přístroje ve velmi krátké době.

HLASITOST REPRODUKTORU A STAV BATERIE
Jestliže indikátor baterií ukazuje pouze 1 poslední segment, hlasitost reproduktoru může klesnout. Hlasitost zřetelně klesá v okamžiku, kdy segment indikátoru začne problikávat.

RYCHLÝ START - DEMONSTRACE

Potřebné pomůcky
- Hřebík - Zinková mince
- Niklová mince - Zlatý prstýnek
- Hliníková mince - Stříbrná mince

Pozice detektoru
1.  Umístěte detektor na stůl tak, aby sonda byla mimo něj a směřovala od stolu. Nebo ještě
    lepší bude, když detektor drží přítel se sondou mimo zem.
2. Držte sondu stranou od kovových předmětů, stěn, zdí, atd.
3. Sundejte si hodinky, prstýnky, náramky, apod.
4. Vypněte všechna světla a elektr. spotřebiče, které by mohly působit elektromagnetické
    rušení.  (Obrázek str. 8)
5. pravte úhel sondy.
6. Zapněte detektor zmáčknutím tlačítka Power. Zmáčkněte 2x tlačítko MODE. Všechny ID
    identifikační kategorie jsou zvýrazněny.

Funkce DISKRIMINATION : 
Přejíždějte jednotlivými vzorky-předměty nad sondou a poslouchejte jakými tóny jsou signalizovány. Také si všímejte indikačních ikon a dvou-ciferných čísel na displeji.

Hřebík: nízkýbasový tón
Nikl: střední tón
Zinek: střední tón
Zlato: většina zlatých prstýnků, šperků a mincí = střední tón
Hliník: vysoký tón
Stříbro: vysoký tón; drobné šperky a artefakty = střední tón

- Zmáčkněte 2x tlačítko MODE, na displeji vpravo nahoře se objeví JEWELRY - bude zapojen
  hledací režim ŠPERKY. Všimněte si, že z kategorií zmizí ikona Fe.
- Pohybujte nad sondou hřebíkem. Ten nyní nebude signalizován, protože železo bylo
  odfiltrováno, neboli oddiskriminováno.

HLOUBKA předmětu :
-  Nad sondou přejeďte mincí asi ve vzdálenosti 3cm
-  Všimněte si grafu na displeji, který ukazuje malou hloubku
-  Mincí pohybujte následně ve větší vzdálenosti od sondy. Na grafu se nyní objeví další políčko
   a to značí, že předmět se nachází hlouběji.

PINPOINT - bezpohybové dohledávání :

Zmáčkněte a držte stisknuté tlačítko Pinpointa před sondu umístěte minci.

 • První čeho si všimnete je, že nyní k obdržení tónu není potřeba žádný pohyb testovaného předmětu. Nepohybovaný předmět ale vyvolává slabý monotónní tón.
 • Vycházející tón je výškově a variabilní a rovněž jeho hlasitost závisí na tom, jak daleko je testovaná věc daleko od sondy.

· Na displeji se po zmáčknutí a držení spodního tlačítka PP ukáže 6 - segmentový graf, který bude ukazovat počet políček podle aktuální hloubky předmětu.

ZÁKLADY DETEKCE A HLEDÁNÍ S DETEKTORY KOVŮ

Metal Detektor je přístroj určený k hledání ztracených nebo v zemi uložených kovových předmětu. Při hledání takovýchto věcí v zemi nebo na jejím povrchu se musíme snažit o následující:

 • Ignorovat signály přicházející od půdních minerálů.
 • Ignorovat signály kovových předmětů, které nechceme kopat.
 • Identifikovat věci předtím, než je začneme kopat.
 • Odhadnout velikost a hloubku lokalizovaného předmětu tak, abychom zvolili co nejsnadnější a nejšetrnější způsob jeho vyzvednutí ze země.
 • Eliminovat efekty elektromagnetického rušení působeného jinými elektronickými zařízeními.

Základní pojmy, se kterými se u detektoru kovu Fisher F 1 1  setkáme:

1. Půdní minerály

Všechny půdy obsahují minerály v ní roztroušené. Signály pocházející od těchto půdních minerálů mohou kolidovat se signály kovových předmětů, které hledáme. Jednotlivé půdy se mohou velice lišit v obsahu a koncentraci přítomných minerálů. Proto je potřebné, aby se detektor naladil na dané specifické půdní podmínky, ve kterých se nacházíme a kde hodláme hledat. F 1 1  disponuje automatickým systémem na odladění země, jehož pomocí budeme schopni eliminovat účinky půdních minerálů na většině lokalit s různými půdními typy.

2. Kovové smetí - odpad

Když hledáme mince, vždy se snažíme ignorovat ostatní nechtěné kovové věci jako hřebíky, aluminiové fólie, pull-tabs (hliníková ouška od plechovek coly a piva), atd. Tyto věci mohou být obecně rozpoznávány podle toho, že se nalézají na levé straně škály na displeji. K tomu navíc můžete poslouchat zvuky všech signálů a rozhodovat se, co kopat chcete a co naopak ne. Nebo všechny tyto věci můžete odfiltrovat pomocí DISKRIMINACE.

3. Identifikace předmětů

Odlišné typy kovů jsou klasifikovány na analyzačním oblouku/škále, nacházejícího se v horní části obrazovky. Tato škála má 9 kategorií a je řazena od leva doprava, kterým v diskriminačním režimu odpovídá elektromagnetické vodivosti signalizovaného kovového předmětu (spolu s dalším faktory jako je velikost, tvar, vzdálenost, atd.). Segmenty více doprava indikují předměty z barevných kovů s vyšší elektromagnetickou vodivostí. Železné předměty jsou signalizovány ikonou Fe pro IRON. 

Zlato, bronz, nikl a mosaz budou řazeny do skupiny "GOLD", kam se řadí segmenty
Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.
Stříbro, měď a hliník pak můžeme najít ve skupině "SILVER", které odpovídají čísla
Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.

4. Velikost a hloubka předmětu

Při hledání v diskriminačním režimu můžete relativní hloubku odhadovat podle SIGNAL indikátoru na LCD obrazovce. Pro přesnější určení hloubky lokalizované věci v zemi se používá funkce PINPOINT. Na displeji se vám po zmáčknutí a držení spodního tlačítka s terčem ukáže na středu displeje hlubkový graf. Ten má 6 - segmentů a podle počtu segmentů můžeme odhadovat hloubku cíle v zemi. Mějte na paměti, že toto měření je přesné pouze na velikost / tvar mince. Předměty menší budou indikovány hlouběji, než ve skutečnosti jsou stejně tak jako věci velké, které se budou naopak jevit jako povrchnější.

5. Elektromagnetické interference (EMI)

Elektromagnetické rušení působí na detektor tak, že ten může začít samovolně vydávat nepříjemné rušivé tóny, signalizovat cosi tam, kde nic není, nebo se náhle bez jakéhokoli důvodu sníží citlivost přístroje. Obvyklými zdroji EMI jsou vedení vysokého napětí, elektronická komunikační zařízení jako mobilní telefony, vysílače, fluorescentní lampy, počítače, vojenská zařízení jako např. radary, případně v blízkosti se nacházející jiný detektor kovů o stejné operační frekvenci.

První věc, která může v boji s rušením pomoci je snížení SENS - citlivosti. V místech se silným rušením nám často nezbude nic jiného, než citlivost ubrat ve velké míře (čímž ztratíme něco na výkonu/dosahu detektoru), ale díky tomu budeme na takovémto místě vůbec schopni hledat, což by při normálně nastaveném citlivosti nebylo vůbec možné.

JAK DETEKTOR POUŽÍVAT

Pohyby sondy (Obrázek str. 10.)

Snažte se při hledání sondu držet vždy ve vodorovné poloze s povrchem země. Vyvarujte se zvedání sondy na koncích oblouků. Fisher F11 je pohybový detektor a vyžaduje při hledání pohyb sondy nebo předmětu.

7" VODOTĚSNÁ SONDA
Tento detektor je osazen 18cm koncentrickou sondou, která je plně vodotěsná a může proto být ponořena ve vodě. Do vody může být dána i spodní a stření tyč s omotaným kabelem sondy a to až po konektor, který je zasunutý a dotažený do kontrolního panelu. K tomuto detektoru si můžete dokoupit i jiné kompatibilní sondy. Biaxiální sonda 28cm DD bude mít lepší vlastnosti a dosah ve více mineralizovaných půdách a bude obecně při hledání lépe krýt terén.

FUNKCE A KONTROLY - DISPLEJ

INDIKÁTOR HLOUBKY PŘEDMĚTU
Předměty velikosti mince mohou být detekovány podle podmínek do hloubky asi 20cm

6 - segmentový grafický indikátor je kalibrován
na měření hloubky věcí velikosti mincí. Předměty jiných rozměrů a velikostí než mince budou na 6 -segmentovém grafu sice rovněž registrovány, ale přesnost určování jejich hloubky bude pouze relativní. Obecně řečeno, drobné předměty se budou jevit hlouběji než ve skutečnosti jsou a velké naopak povrchověji.

VAROVÁNÍ O PŘETÍŽENÍ

Jestliže je kovový předmět moc velký a/nebo příliš blízko sondy, případně je půda/hornina extrémně mineralizovaná, přístroj na to bude reagovat varovným OVERLOAD signálem a na displeji se objeví  "- -". Detektor bude vydávat rychlý opakující se střední tón. Přetížení nezpůsobí přístroji žádné baterie problémy, pouze s ním za takové situace nejde hledat. Kdykoli při hledání tento varovný signál zazní, dejte sondu dále od povrchu země a v této vzdálenosti jej detekujte. Pokud je signál přetížení způsoben vysokou mineralizací, jděte hledat někam jinam.

IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU

ID signálu
Jelikož se jedná o pohybový detektor, k tomu aby správně fungoval je třeba při hledání sondou pohybovat nebo naopak pohybovat předmětem. Jakmile pohyb není, detektor se vynuluje a nevydává žádné tóny.

Jakmile je kovový objekt detekován, přístroj vydá příslušný tón a na LCD displeji se zároveň objeví ID kategorie na horní ID stupnici. Toto číslo odpovídá úrovni elektromagnetické vodivosti signalizovaného kovového předmětu (spolu s dalším faktory jako je velikost, tvar, vzdálenost, atd.). Čím vyšší číslo, tím větší elektromagnetická vodivost daného kovového předmětu.

Indikátor železa, zlata a stříbra

Jestliže je předmět číselně zařazen do jedné ze 3 hlavních kategorických skupin, rámeček dané skupiny začne problikávat a to nezávisle na Notch nastavení. Relic Hunters, neboli detektoráři starých artefaktů, často hledají lokality s větším výskytem dobového železa, protože na takových místech existuje dobrá pravděpodobnost výskytu i cenných předmětů z barevných kovů jako zlata, stříbra nebo bronzu. Indikátor železa - Fe tak může upozornit na výskyt železa, i když to bylo dříve oddiskriminováno (odfiltrováno). Železo tedy při hledání nebude zvukově signalizováno, o jeho výskytu ale budeme vědět. Druhou možností pak je, že ho filtrovat nebudeme a jeho zvukovou signalizaci upravíme (ztišíme nebo úplně vypneme) pomocí funkce FeTone.

4 -tónová identifikace ID

Přístroj ohlásí detekovaný předmět jedním ze 4 tónů:

Bass (nízký basový), medium (střední), high (vysoký).

Tato audio zvuková signalizace funguje spolu z výše popsanou císelnou ID identifikací.

Vodivostní stupnice
Odlišné typy kovů jsou klasifikovány na analyzační škále / stupnici, nacházejícího se v horní části obrazovky. Tato škála má 9 čísel - kategorií a je řazena od leva doprava podle elektromagnetické vodivosti signalizovaného kovového předmětu (spolu s dalším faktory jako je velikost, tvar, vzdálenost, atd.). Segmenty více doprava indikují předměty z barevných kovů s vyšší elektromagnetickou vodivostí.

Železné předměty jsou signalizovány ikonou Fe pro IRON. Alobaly, Zlato, bronz, nikl, zinek jakož i většina slitin budou řazeny do skupiny "GOLD", kam řadí segmenty Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.

Stříbro, měď, hliník najdeme ve skupině "SILVER", které odpovídají čísla Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.

Železné, zlaté a stříbrné předměty budou obecně identifikovány ve svých kategorických skupinách. Předměty, které nejsou zlaté nebo stříbrné budou řazeny do kategorií podle své elektromagnetické vodivosti. Mějte na pamětí, že výsledná vodivost předmětu nezávisí pouze na druhu kovu ale i na jeho velikosti, jakož i tvaru. Stříbro má větší vodivost než zlato a proto je na stupnici registrováno více vpravo; rovněž tak větší Ag předmět bude více vpravo než ten menší.

Pomocí (mačkáním) tlačítka MODE si zvolíte hledací režim. Pro signalizaci všech kovů použijte ARTIFACT, nechcete-li slyšet drobná železa, zvolte program JEWELRY (šperky). Pomocí programů si takto navolíte úroveň Diskriminace (rozlišení) kovů, tedy co slyšet - detekovat chcete a co nikoli. Detektor bude hlásit různé kovové předměty 4 rozdílnými tóny:

Nízký tón: Všechny feromagnety jako železo, ocel, litina, atd.

Střední tón: Tenké a drobné barevné kovy - zlato, stříbro a bronz; ale i všechny alobaly a fólie.
Obecně také všechny slitiny více barevných kovů jako mosaz a slitinové mince. Vysoký tón: Čisté barevné kovy - kompaktní stříbro, měď a hliník

POZNÁMKA: Vysokým tónem se mohou hlásit i předměty ze železa a slitiny větších / kompaktních rozměrů a kruhových/kulatých tvarů jako např. kulaté hlavy hřebů, podložky a matky, podkovy, velké plechovky, ohlé hřebíky, zátky, atd.

HLOUBKA A VYHODNOCENÍ NA OBRAZOVCE

LCD displej
Displej ukazuje, o jaký kov se PRAVDĚPODOBNĚ jedná a zároveň i odhaduje jeho hloubku v zemi. Pokaždé když sondou přejedete nad kovovým předmětem, na horní identifikační škále zvýrazní číslo kategorie, do které tato vodivost spadá.

Rozlišovací škála umístěná na celé horní straně displeje pomáhá určovat jednotlivé detekované předměty. Pokaždé když obdržíme signál, na stupnici se zvýrazní (vysvítí) číslo kategorie dané diskriminační skupiny. Toto číslo/segment zůstane iluminovano po dobu 4 vteřin a numerická indikace nám pomůže odhadovat materiál / tvar /, jakož i velikost signalizovaného předmětu.

Železo se bude na škále objevovat na levé straně ve skupině Fe.

Stříbrné nebo hliníkové mince se budou naopak vyskytovat úplně napravo ve skupině
Silver - Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.

Při testování na vzduchu se zlaté věci budou ukazovat napravo od středu ve skupině Gold - Fe 2 3 4 5 6 7 8 9.

Číselný indikátor nálezu - skupiny a kategorie
Indikátor nálezu na displeji pomáhá přesněni identifikovat nálezi. S přibývajícími zkušenostmi s hledáním se naučíte odhadovat, o jaký předmět pod sondou se může jednat a má-li cenu ho kopat. Hodnota nálezu se může měnit pokaždé, kdy sonda přejede přes objekt, v závislosti na úhlu objektu a vzdálenosti od cívky. Pro začátek se podívejte na tabulku dole:

IDENTIFIKACE NÁLEZU

Tabulka ukazuje některé běžné nálezy a jejich hodnoty. S přibývající praxí s hledáním rozeznáte mnoho typů kovů pomocí jejich číselné hodnoty.

Jak přečíst displej
Detektor zaznamená opakující a neměnící se identifikaci nálezu, pokud byl lokalizován a rozpoznán. Pokud se po několika pohybech sondy nad stejným místem identifikace cíle mění, je nález pravděpodobně odpadem, oxidovaný kov nebo příliš hluboko, než aby ho detektor přesně rozpoznal. Se zkušenostmi se naučíte vykopávat nálezy na vícekrát se opakující. Rovněž tak platí, že čím větší je vzdálenost mezi nálezem a sondou, tím je identifikace nálezu méně přesná.

Nejlepší metodou na porozumění jak displej funguje je rozházet na zemi (bez přítomnosti železa) některé předměty jako mince, šperky, zátky, apod. a zaznamenat si jejich hodnoty do vlastní tabulky. To samé pak je dobré opakovat jen s tou změnou, že věci budou uloženy pod povrchem země. Zde je popis jak se obecně chovají některé kovy a předměty z nich:

ZLATÉ NÁLEZY: Zlaté předměty se budou na LCD zobrazovat ve středu ID škály. Zlato se zobrazí s ohledem na jeho velikost. Čím menší je zlatý předmět, tím více vlevo se bude zobrazovat. Malé zlaté předměty se zobrazí stejně jako hliníkové fólie (alobal). Středně velké zlaté předměty se mohou zobrazit jako Tabs (ouško plechovky). Velké zlaté předměty se zobrazí ve stejné kategorii jako Tabs nebo slitiny se zinkem.

STŘÍBRNÉ NÁLEZY: Stříbrné předměty se normálně objevují na pravé straně stupnice. Čím větší předměty, tím více vpravo se zobrazují. Bude-li se jednat o drobné předměty jako např. tenké mince, zlomky šperků, apod., ty se budou ID jako alobaly.

KONTROLY
Menu se nachází na levé straně displeje. Při hledání není aktivní a jeho jednotlivé kategorie nejsou osvíceny. Jakmile začneme mačkat tlačítko MENU, postupně se zvýrazňují jednotlivé kategorie, které pak můžeme pomocí tlačítek + a - nastavovat. Zde je popis jednotlivých možností MENU

VOLUME (Hlasitost)
Stiskněte tlačítko MENU, dokud se na displeji neobjeví (nezačne svítit) nadpis VOLUME. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek + a - v rozmezí od 0 do 6. Základní tovární nastavení je 4. Při nastavení VOLUME na 0 není slyšet žádný tón, detektor však normálně funguje. Při 1 je tón nejslabší a má stejnou intenzitu pro železné i barevné signály. Maximální hlasitosti všech signálů dosáhneme, když VOLUME nastavíme na 6.
Nastavení hlasitosti neovlivňuje hlasitost funkce PINPOINT pro bezpohybové dohledáván

SENS (Citlivost)
Citlivost můžete nastavit na škále od 1 do 6. Základní tovární nastavení je 5. Čím je nastavení vyšší, tím je přístroj citlivější. Toto nastavení ovlivňuje výkon a hloubkový dosah detektoru. V přítomnosti elektronického Obrázek str. 14 (uprostřed) rušení, vysoké půdní mineralizace nebo různých typů půdní mineralizace bude detektor vydávat různé zvuky. V takovém případě je hodnota nastavení citlivosti příliš vysoká. Při příliš vysokém nastavení pro dané podmínky můžete slyšet na některých lokalitách rušivé zvuky. To se týká i přístrojů a zařízení, která jsou zdroji elektromagnetického rušení (EMI - Electro Magnetic Interferences) jako jsou elektrické ohradníky, vlakové trolleje, televizní, rozhlasové a telefonní vysílače, jakož i samotné mobilní telefony, atd. Nastavení úrovně sensitivity je převážně otázkou zkušeností a osobních preferencí. Pokud ale správně rozlišujete falešné signály od těch "dobrých", můžete hledat i s vyšší úrovní nastavení citlivosti. Při snižování citlivosti musíte počítat s tím, že nebudete slyšet některé slabé nebo velmi hluboké signály.

NOTCH (Filtrovací okna)
Funkce Notch (okna) umožňuje cíleně vybírat či odmítat (filtrovat) jednotlivé kovy/kovové předměty.Všechny kategorie je možné třídit pomocí NOTCH. Rovněž tak každý hledací režim, MODE - JEWELRY (šperky), COIN (mince) a ARTIFACT (starožitnost) má svůj vlastní výběr filtrovacích oken.
Tato funkce nám naskočí, když stejně jako při volbě i jiných funkcí opakovaně mačkáme tlačítko MENU. Postupným mačkáním tlačítek + a - pak posunujeme a určujeme šířku daného filtračního okna. Prázdná část na vodivostní škále nám určuje, které předměty budou odfiltrovány a nebudou tak detekovány.
Všech 9 kategorií může být odfiltrováno, vždy ale pouze jedna a nikoli více najednou. Všechna NOTCH nastavení jsou po vypnutí přístroje uchována v paměti. Menu se nachází na levé straně displeje. Při hledání není aktivní a jeho jednotlivé kategorie nejsou osvíceny. Jakmile začneme mačkat tlačítko MENU, postupně se zvýrazňují jednotlivé kategorie, které pak můžeme pomocí tlačítek + a - nastavovat. Zde je popis jednotlivých možností MENU

HLEDACÍ REŽIMY
Fisher F11 nabízí 3 hledací režimy: JEWELRY, COIN a ARTIFACT. Programy JEWELRY a COIN mají přednastavené filtry Notch. Do všech diskriminačních (rozlišovacích) režimů se dá nastavit všech 9 kategorií kovů / materiálů. Jednotlivé režimy vyvoláme postupným

Mačkáním tlačítka MODE. Vybraný režim bude zvýrazněn na displeji. Pro změnu nastavení diskriminace daného reřimu použijte funkci NOTCH.

JEWELRY (Šperky): Fe (Iron-železo) odfiltrováno.
COIN(Mince): Odfiltrováno Fe, jakož i kategorie 2 (Foil - fólie/alobaly) a 4 (Aluminium).
ARTIFACT(Starožitnosti): Všech 9 kategorií přijato a signalizováno.

PINPOINT - PP
stisknutí a držení tlačítka PP zapojuje / aktivuje funkci PINPOINT. Pinpoint dočasně zapojuje bezpohybový režim dohledávání. Pohyb sondy není nyní potřeba a jsou detekovány všechny kovy bez rozdílu. Pinpoint se všeobecně používá na dohledání předmětu po tom, co byl lokalizován v režimu diskriminačním a k odhadnutí jeho hloubky.

Při dohledávání PP je zapojen variabilní tónový režim V.C.O., kdy se mění výška a hlasitost tónu podle toho jak je sonda od předmětu daleko. Čím je blíže, tím je tón vyšší a hlasitější a zároveň na 9 -segmentovém indikátoru hloubky ve středu displeje bude vysvíceno méně segmentů.

Obrázek indikátorů hloubky na str. 14 (nahoře)

JAK POUŽÍVAT PINPOINT
Držením tohoto tlačítka docílíme toho, že přístroj bude dočasně detekovat bez jinak nutného pohybování sondou. To umožní přesné dohledání předmětu, který byl předtím přístrojem signalizován. Postupujte následujícím způsobem:

1. Položte sondu na zem asi 20cm od signalizovaného předmětu.

2. Stiskněte a držte ve zmáčknuté poloze tlačítko PP.

3. Sondu lehce přizvedněte a pomalu ji břibližujte k předpokládanému cíli. Ten se bude
    nacházet tam, kde detektor vydává nejsilnější tón.

Retunování PP

Retunování je způsob, kterým zužujeme a zpřesňujeme lokalizaci předmětu Pinpointováním. Dělá se to tak, že se sonda odsune kousek od středu lokalizovaného předmětu, na malou chvilku uvolní tlačítko PP a následně zase okamžitě stiskne a opět drží v poloze.

COIL DRIFT
Jestliže plánujete v režimu PINPOINT hledat, připravte se na to, že po nějakém čase začne citlivost sondy (anglicky=Coil) kolísat. Z tohoto důvodu bude potřeba čas od času Pinpoint retunovat.

Diskriminační zaměřování
Zaměřování v diskriminační funkci vyžaduje trochu praxe, ale v mnoha případech je rychlejší než PP bezpohybové. Postup je stejný, jediným rozdílem bude, že v případě zastavení cívky nad hledaným předmětem ztrácíte audio signál. Proto musíte sondu udržovat neustále v mírném pohybu a přesnou lokalitu odhadnout dříve než ji zastavíte. Vždy je nutné se otočit o 90° a špičkou (nebo patkou) sondy sledovat kde se přesně signály kříží.

KONEKTOR SLUCHÁTEK
Tento detektor má ¼ palcový konektor sluchátek. Na přístroji budou fungovat jakákoli stereo sluchátka s tímto konektorem (nejsou součástí balení). Když konektor zasuneme, odpojí se  reproduktor a tóny budou slyšitelné pouze ve sluchátkách.  Používání sluchátek přináší několik výhod. Budeme slyšet i ty nejslabší signály, nebudeme rušeni vnějšími zvuky a  hlukem (silnice, vítr, apod.).

Konektor pro sluchátek je vybaven gumovým špuntem  chránícím zařízení před vodou. Dávejte pozor při sestavování  detektoru, aby tato gumová součástka byla při instalaci řádně  uchycena mezi tyčí a boxem s elektronikou.

ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFERENCE (EMI) - RUŠENÍ

Nevýhodou detektorů s vysokou citlivostí je, že se mohou potýkat s elektrickými interferencemi (rušením) vycházejících z ostatních elektropřístrojů / zařízení. Jestliže rušení je přítomno i v okamžiku kdy sonda je v klidu, důvodem jsou buď elektrické interference, nebo šum vnitřních obvodů při příliš vysoko nastavené citlivosti. Jestliže detektor vydává rušivé šumy a signály i v terénu, příčinou jsou s největší pravděpodobností právě interference. Ty se dají eliminovat snížením citlivosti SENS. Je důležité abyste rozpoznali co jsou a co nejsou interference a vyvarovali se tak zbytečným problémům a rozčilování s domnělou poruchou, přičemž vzniklý problém je v nesprávném nastavení a ne vadou přístroje.

Příznaky elektromagnetické interference

Interference mohou zapříčinit, že detektor náhle začne sám od sebe štěbetat / švitořit, z neznámého důvodu ztratí citlivost, nebo vyvolá periodické kolísavé tóny a zvuky. To co slyšíte, bude záležet na tom, jak je detektor nastaven, v jakém režimu hledáte a jaký je zdroj rušení. Nejčastějším jevem je právě nepříjemné konstantní štěbetání. Všechny detektory kovů jsou náchylné na elektromagnetické interference, vždy bude záležet, jakému typu rušení bude ten daný model právě vystaven. Může se stát, že některý detektor bude určitým typem interference rušen více než přístroj jiný a naopak.

Běžné zdroje elektromagnetického rušení

Běžné zdroje Interferencí jsou: Dráty vysokého napětí, podzemní kabely elektrického napětí, jiné detektory kovů, telefonní linky nesoucí elektronická data, počítačové systémy, elektrické ohradníky, starší CRT televizní přístroje, mobily, CB a pohotovostní rádia, bouřky, fluorescentní světla, obloukové lampy, vojenská letadla s elektronicky řízenými zbraněmi, elektrické motory, VLF komunikačními systémy a zapalovací systémy automobilů. Doma pak může existovat nespočet zdrojů elektromagnetických interferencí, navíc často zapojených současně.

Moderní detektory jsou mnohem citlivějším zařízením než přístroje starší. Z toho vyplývá, že mohou být i více rušeni elektromagnetickými interferencemi než jste byli zvyklí u svého staršího detektoru. Detektory kovů jsou ve své podstatě určeny k detekování magnetického pole a elektrický proud vždy produkuje magnetická.

Jak se vyrovnat s interferencemi

Primárním důvodem proč má každý detektor kontrolu SENS (citlivosti) je možnost v případě potřeby touto kontrolou citlivosti snížit a to právě za účelem eliminace elektromagnetického rušení. Problémem některých hledačů je strach citlivost snížit, protože se obávjí ztráty výkonu a dosahu. To sice může být pravda, ale vždy je důležité vyhodnotit co je za daných okolností lepší - pokračovat v hledání s nižší citlivostí, nebo kvůli nestabilnímu přístroji nehledat vůbec. K tomu se vztahuje i důležité pravidlo: To co je pro úspěch hledání nejpodstatnější je EFEKTIVNÍ dosah a nikoli a za všech okolností pouze a jen dosah MAXIMÁLNÍ.

Funkce SENS kontroluje citlivost přístroje a z tohoto důvodu je proto první obranou před elektromagnetickými interferencemi.

Rozlišení mezi elektrickou interferencí a jiných problémů
Elektrické interference se budou často měnit podle toho, jak se budeme přemísťovat z místa na místo a také podle polohy sondy. Tato nebude téměř nikdy platit v případě funkčního problému detektoru.

Nejčastějším problémem detektoru s intensivním rušením jiným než jsou elektromagnetické interference bývá sonda. Problém můžeme rozpoznat tak, že sonda bude vydávat při každém jejím slabém poklepání tónový signál. Nezapomeňte ale předtím snížit citlivost na přijatelnou úroveň, protože při vysokém nastavení může být přístroj nestabilní a falešné signály pak nebudou ničím neobvyklým.

Druhým nejčastějším důvodem falešných signálů může být špatný, nebo netěsný konektor sondy. Konektor zkuste odpojit a zkontrolujte kontakty, které v případě potřeby pinzetou či špendlíkem přihněte těsněji k sobě. Konektor můžete rovněž stříknout kontaktolem, či jiným přípravkem na zlepšení kontaktů.

I zde platí, že je důležité sensitivitu nastavit na přijatelnou úroveň, aby chod detektoru byl stabilní.

TECHNIKA HLEDÁNÍ 

O B E C N É   P R A V I D L O:  Sensitivitu uberte, chcete-li snížit množství falešných audio signálů působených vysoce mineralizovanou půdou nebo rušení, které je způsobeno vysokým napětím, televizními / rádio vysílači, atd. Sensitivitu naopak posuňte směrem nahoru, jde-li vám při hledání o ty nejhlubší a nejmenší věci, nějaký ten falešný signál navíc vám nevadí.

 • Prozkoumávejte prostor metodicky Sonda by se měla pohybovat po jakýchsi polokružnicích.
 • Při hledání udržujte sondu v neustálém pohybu. Nezapomínejte, že F22 je pohybovýmdetektorem a ke své funkci vyžaduje pohyb; budˇ sondy, nebo předmětu.
 • Hledací sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze se zemí a co nejblíže u jejího povrchu.

NECHVÁTEJTE ! Jestliže jdete příliš rychle, nebo dostatečně sondu nepřekládáte, paknepokrýváte celý zkoumaný prostor. Při příliš rychlém pohybu ztrácíte senzitivitu a tím i možnost maximální hloubky.
Detektor zaznamená opakující a neměnící se signály, pokud předměty byly lokalizovány a rozpoznány. Pokud se po několika pohybech sondy nad stejným místem identifikace cíle mění, je nález pravděpodobně odpadem, oxidovaný kov nebo příliš hluboko, než aby ho detektor přesně rozpoznal. Když se signál v určitém úhlu ztratí kompletně, jedná se většinou o bezcenné kovové smetí. Se zkušenostmi se naučíte vykopávat nálezy na vícekrát se opakující.

ETICKÝ KÓD HLEDÁNÍ

Různé vyhlášky a zákony regulující hledání s detektory kovů jsou stále častější realitou. V některých zemích je používání detektoru výrazně omezeno. Nepřipusťte, aby se to stalo i ve vaší zemi !

 • Hledáte-li na privátním pozemku, VŽDY požádejte vlastníka o povolení !
 • VŽDY dodržujte patřičné zákony a vyhlášky ! ( Uvědomte si, že archeologické rezervace byly ustaveny za účelem odborného archeologického výzkumu. Jakýkoli laický zásah na těchto místech může způsobit nenapravitelné škody).
 • VŽDY zanechte hledané místo v lepším a čistším stavu než v jakém bylo před Vaším příchodem. Pokud je to možné, odneste všechen vámi nalezený odpad pryč do popelnice či na patřičnou skládku.
 • VŽDY řádně zahrabte všechny vámi udělané díry v zemi bez rozdílu toho, hledáte-li v městském parku nebo uprostřed širého pole. Místo opouštějte ve stejném stavu, v jakém jste jej našli.
 • Dělejte vše možné proto, aby Metal Detecting měl reputaci hezkého a seriózního SPORTU / HOBBY. Detektor v žádném případě nepatří do rukou těm jedincům, u kterých převládá chamtivost a snaha obohatit se.

TROUBLESHOOTING - POPIS PROBLÉMU - PŘÍČINA - ŘEŠENÍ

Detektor vydává falešné signály, je nestabilní nebo má malou citlivost a výkon

- Detektor je používán uvnitř Budov
- Hledání v blízkosti  elektrických vedení (vysoké napětí, troleje, el. ohradníky)
- Dva detektory příliš blízko vedle sebe
- Elektromagnetické rušení - interference
- Přístroj používat mimo budov
- Snížit citlivost, pemístit se jinam 
- Umístit detektory minimálně 6 mertů od sebe
- Snižovat citlivost, dokud rušení nezmizí

Používejte alkalické baterie nebo dobíjecími (NiCad, NiMH, atd.) akumulátory.

Slabá hlasitost Reproduktoru

- Vybitá baterie
- Špatný typ baterie
- Vložte novou baterii
- Používejte alkalické baterie 

Na displeji ne neustálí Target-ID kategorie a/nebo detektor vydává multiple tóny

- 2 kovové předměty blízko vedle sebe 
- Vysoce mineralizovaná půda
- Citlivost příliš vysoko
- Pohybujte sondou pod různými úhly (do kříže)
- Přemístěte se na jinou lokalitu / místo
- Snížit senzitivitu SENS

Žádná akce, žádné zvuky

- Vybitá baterie
- Kabel sondy nemá správný kontakt
- Vložte novou baterii
- Překontrolujte kontakty v konektoru.