Fisher F70 - HODNOCENÍ

Ohledně modelu F 70 můžeme na různých internetových stránkách najít mnoho zajímavých informací a názorů. 

Nechci na tomto místě opisovat údaje z návodu, pokusím se ale vypíchnout v čem jsou detektory kovů Fisher F 70 speciální ve srovnání s jinými detektory kovu.

Pro ty kteří nechtějí číst všechno na těchto webových stránkách jsem připravil následující krátké shrnutí:

Je detektor kovu Fisher F 70 stejně výkonný jako F 75 ?

Dá se říci že ano. Podmínkou je ale správné nastavení.

F 70 ale chybí některé funkce a režimy, které nabízízejí právě detektory kovu F 75.

Zde předkládám co Fisher F 75 má oproti F 70 navíc:

11" DD sonda která v ideální biaxiální ose lépe separuje a jde hlouběji ve více mineralizované půdě.

Opěrka paže je z Alu materiálu a dá se tvarovat dle potřeb uživatele.

Silnější pistolové držadlo - grip.

Statický All Metal režim.

Procesorové programy dE, JE, BC a PF.

Automatické i manuální ladění země GB.

Silnější masivnější kryt displeje.

Osvětlení displeje.

Graf odhadu hloubky předmětu v pohybovém režimu.

Teleskopická konstrukce pro delší nastavení.

Vložte svůj text...

Detektor kovů F 70 má následující funkce, které F 75 nenabízí:

Jestliže F 70 nastavíme na SL speed (pomalá rychlost), bude se chovat podobně jako F 75 v programu JE.

Detektory kovu F 70 umí odlaďovat na slaných půdách pomocí automatického fastgrabu; F 75 se musí ladit manuálně jestliže ground hodnota/číslo je nižší než "40".

Když je detektor kovů F 70 nastaven na DE rychlost, pracuje v tomto režimu bez ohledu na to jak je nastaven disk (diskriminace).U F 75 to asi funguje trochu jinak. Zdá se že je-li disk na úrovni 1 - 4, detektor běží v procesu JE. Jakmile však diskriminaci posuneme na úroveň 5 - 19, jsme v programu dE a od 19 výše se opět zapíná JE. Detektory kovu Fisher F 75 tak v programu dE pravděpodobně kombinují DE a SL rychlost/proces F 70.

Programy DE a SL (rychlost odezvy?) můžete u F 70 rovněž měnit i v bezpohybovém režimu All Metal. Detektory kovů F 75 mají v pohybovém All Metalu pouze jednu rychlost, nabízejí ovšem navíc i statický All Metal.

Jiné ovládání Menu.

A zde je to nejlepší

Detektory Kovu Fisher F 70 regulují a kontrolují svůj výkon v diskriminačním režimu nastavením 2 funkcí, které spolu úzce souvisí - citlivost (Sensitivity) a threshold. Když tedy budeme hledat na místě s nemineralizovanou půdou a bez elektrických interferencí, nebojme se citlivost a threshold vytáhnout nahoru. Tím dosáhneme maximálního hloubkového dosahu.

Co ale dělat na lokalitách se špatnou zemí a s vysokým elektromagnetickým rušením. V tomto případě nám půjde o maximální dosah za daných podmínek, to znamená o dosah efektivní. Nyní se pokusím ukázat jak dosáhnout dobré hloubky v takovýchto nejhorších podmínkách.

Jestliže víme, že ovladač sensitivity kontroluje velikost/míru magnetického pole vysílací cívky pak si musíme uvědomit, že čím výše citlivost ve špatné půdě nastavíme, tím více bude minerálů vidět a prostřednictvím přijímací cívky posílat zpět k analýze. Je to stejné jako s použitím dálkových světel auta v mlze. Vidíte méně, protože světlo je mlhou reflektováno.

(Poznámka překladatele: Jedete-li v noci za dobré viditelnosti, výkonná dálková světla vše krásně osvítí na velkou vzdálenost. Co se ale stane když vjedete do dolíku kde sedí mlha? Najednou nevidíte nic, protože paprsky světla jsou reflektovány mlhou - rozptýlenými částečkami vody. Nejjednodušším řešením je zapnutí světel tlumených, která jsou schopná skrze ty kondenzované částečky vody vidět lépe. No a ta půdní mineralizace je něco podobného jako mlha. Čím je hustší, tím je horší viditelnost.).

Thresholt zesiluje obdržený signál přijatý cívkou. Z toho tedy vyplývá, že jestliže jste dostali přetížený/příliš velký signál z důvodu vysoko nastavené citlivosti, threshold vše ještě zvýrazní a celkový výsledek bude pak ještě horší.

Jak tedy odhadnout vhodné nastavení citlivosti a thresholdu? Jednoduše, stačí sledovat na displeji graf Fe3O4. Když bude hodnota vyšší, zvolte nižší sensitivitu a vyšší threshold. Tímto způsobem jsem byl schopný nastavit detektor kovu tak, aby se s ním dosáhlo slušného dosahu i na opravdu hodně špatných půdách/lokalitách. Mnohokrát jsem detektor F 70 v takovéto "hrůze" nastavil na minimální citlivost a threshold naopak na maximum.

Fe3O4 graf se také může stát dobrým indikátorem kdy přepnout do režimu All Metal, který je ve špatných půdách jednoznačně nejstabilnější nejhlubší. Ztratíte sice diskriminační tóny, VDI čísla na displeji vám ovšem zůstávají a podle nich se můžete orientovat.

Tajemství dosažení nejlepšího hloubkového dosahu v diskriminačním režimu leží u F 70 ve správném vzájemném nastavení funkcí sensitivity a thresholdu - pro daný půdní typ ve kterém se nacházíte a hledáte. Abych nezapomněl, rychlost pohybu sondy je samozřejmě také velice důležitá.

Nikdo mi ale prosím nepokládejte otázky následujícího typu: "Jaká je nejlepší kombinace nastavení těchto 2 kontrol ?" Proč? No protože na ně jednoznačné odpovědi zkratka neexistují. Zem/půda, povrch, vlhkost a další souvislosti jsou tím co definuje nastavení detektoru kovu. Vždy si zakopejte minci a pohrajte s nastavením. Jedině tak zjistíte co funguje nejlépe!

Příklady nastavení citlivosti a thresholdu:

Bydlím v domě nad kterým vedou elektrické dráty a půda je silně mineralizovaná. Mince zakopaná na zahradě v hloubce 8" (20cm) jsem nebyl schopen detekovat při počátečním nastavení Sens = 60, Threshold = -3, Speed = DE, Disc = 10.

Nejprve jsem pro zvýšení výkonu zkoušel přepnout Speed z rychlé DE na pomalou SL, nic se ale nezlepšilo. Naopak se mi zvýšilo rušení způsobené elektrickým vedením.

Přepnul jsem tedy zpátky do režimu DE a začal si hrát s nastavením disku. Zjistil jsem, že při režimu DE a Disku na "0" jsem sice získal nějaký výkon navíc, ale rušení začalo být opět větší. Když jsem nastavil sensitivitu na "30" a threshold na "+5", detektor kovů byl konečně schopen minci najít a to bez rušení, třebaže to bylo přímo pod dráty.

A ještě uvedu jedno nastavení, ve kterém byl detektor schopen minci bez rušení detekovat:

Program = At (Auto Tune All Metal), Speed = DE, Threshold = -3, sensitivity = 60.

Výhodou nastavení Disku na "0" oproti At je v tom, že je stále možné věci identifikovat pomocí ID tónů.

Na ostatních lokalitách bez elektrických drátů a při normální mineralizaci detektor kovů Fisher F 70 dosáhl maximálních dosahů při nastavení Disc = 0 (nebo At), rychlost = SL, threshold =-3, sensitivity = 80+. Při testování jsem se ujistil v tom, že hloubkový dosah přes 14" (35,5cm) na minci v zemi je při takovémto nastavení F 70 reálné.

Další tipy: Vyzkoušejte detektor kovů F 70 s 28cm DD sondou (základní sonda kterou jsou vybaveny detektory kovu Fisher F 75) !

Vložte svůj text...

Závěr:

Za 649 dolarů jsem nenašel žádný konkurenční detektor kovů ve stejné cenové relaci, který by se Fisheru F 70 dokázal vyrovnat. Detektory kovu F 75 a T2 mají podobný výkon s tím rozdílem, že F 75 má více funkcí a T2 rozšířenou škálu železa.

Andy, NM

Originální text: www.fisherf75.com

Překlad: P. Divis - DETEKTOR CENTRUM Praha

Vložte svůj text...