Fisher CZ-7 Quicksilver - TEST

Převzato z  "WESTERN & EASTERN TREASURES" - autor David Finnern

Všechno! Toto slovo se mi vybavilo v okamžiku, kdy jsem nový detektor kovů Fisher CZ-7a QuickSilver vybalil z krabice. Třebaže jsem nečetl návod a ani jsem dosud nevěděl jak přístroj ovládat, na první pohled jsem měl dojem,že tento přístroj má vše co současná věda může hledači nabídnout.

CZ-7a je dvou-frekvenční (5kHz a 15kHz) VLF motion detektor kovů s identifikační schopností. Toto je však pouze začátek. Má speciální funkce

pro hledání ve vlhkém / slaném písku , osvětlení displeje pro sníženou viditelnost, hluboký all-metal search mode, pinpointing / zaměřování s měřením hloubky, zesilovač hlubokých- slabých signálů a programovatelný notch diskriminační systém. Není to stále dost ? Co takhle vodotěsnost, provozní doba až 90 hodin na alkalické baterie, LCD display s nepřetržitou kontrolou stavu baterií, program na paměť posledního nastavení a možnost použití 3 velikostí cívek ?

Na první pohled bylo také patrné, že CZ-7a je vhodný pro cestování, protože se dá snadno složit na 3 díly a vejde se do malého zavazadla. Detektor váží 1,8 Kg a je tak dokonale vyvážen, že je s ním možno pohodlně hledat mnoho hodin.

Nastavení délky je také velice jednoduché. Povolením šroubu na ovládací tyči se spodní díl jednoduše zasune nebo povytáhne a po přesném nastavení opět dotáhne. Kompártment baterií je umístěn pod opěrkou paže a efektivně tak rozkládá váhu přístroje na celou ruku. Zároveň slouží jako stojan pro položení přístroje na zem. CZ-7a pracuje na 12 tužkových monočlánků, které jsou umístěny ve dvou krabicích v kompártmentu.Toto řešení má podle mého názoru velikou výhodu v tom, že při výměně baterií nemusím otevírat box s elektronikou a "testovat" tak jeho vodotěsnost.

Při takovéto impresivní nabídce funkcí mě nejdříve ze všeho zajímala jednoduchost ovládání, protože ta mnohdy zaostává na úkor složitosti. Fisher je však výjimkou, která potvrzuje obecné pravidlo. CZ má zabudovaný program na hledání mincí pro ty jedince, kteří už nemohou déle vydržet a vyrazí do terénu bez čtení návodu. Na tento program jsem vlastně přišel náhodou. Patřím také totiž do kategorie, kterou jsem popsal o řádek výše a detektor zapnul okamžitě bez studování návodu. Zatímco jsem rychle našel několik mincí, nebyl jsem schopen zaměřit kamarádův testovací prstýnek. Po chvilce tápání jsem nahlédl do návodu a problém byl vyřešen. Tento vestavěný program totiž hledá pouze v kategorii mincí a vše ostatní ignoruje. Navrhuji ,aby i všichni netrpělivci před vlastním hledáním přečetli přiložený návod a vyhnuli se tak zmatku a rozčilování.

CZ-7a ovládací panel

Kontrolní panel se skládá z LCD obrazovky, otočné kontroly pro nastavení GROUND balanc (vodivost půdy) a 10 mikroprocesorem kontrolovaných tlačítek. Tato tlačítka jsou lehce nad povrchem, takže mohou být jak viděna, tak i cítěna a lehké kliknutí upozorní na jejich zapojení.

Ovládání detektoru je velice logické a po krátké době s ním nebudeme mít žádné problémy.

Zmáčkneme-li např. tlačítko LIGHT, rozsvítí se obrazovka, která po dalším zmáčknutí zase zhasne. VOLUME (hlasitost) se ovládá takto:Po jejímzmáčknutí se na obrazovce objeví graf s číselnicí 0-10 a požadovaná intenzita se nastaví pomocí levé/pravé šipky. Kurzorová značka se přitom objevuje nad jednotlivými čísly pro naší lepší orientaci a kontrolu. Po nastavení se musí zmáčknout tlačítko PINPOINT/SEARCH, čímž se volba potvrdí a na obrazovce se opět objeví původní display. Citlivost-SENSITIVITY se nastavuje podobným způsobem použitím tlačítka SENS. Ostatní funkce jako AUTO/ID a NORM/ SALT se nastavují a mění opětovným zmáčknutím příslušných tlačítek. Kurzorová značka ukazuje nastavení dané funkce.

Diskriminační úroveň se nastavuje pomocí tlačítka NOTCH. Po jeho zmáčknutí se na obrazovce objeví tabulka se 7 kategoriemi označujícími železo, zátky, alobal, mince, atd. Zároveň se na disleji objeví kurzorová značka, kterou pak můžeme pohybovat pod jednotlivými kategoriemi pomocí dvou tlačítek se šipkou. Umístěním značky pod vybranou kategorií a následném zmáčknutí NOTCH

Při všech testech a terénních zkouškách jsem se snažil u CZ-7a najít nějaký nedostatek - slabinu , nebo určitý detail , který by někomu mohl připadat nefunkční / nežádoucí. Neuspěl jsem !

můžeme jednotlivé věci přijmout nebo odmítnout. Zmáčknutím PINPOINT / SEARCH vybrané nastavení opět potvrdíme a displej se vrátí do původní polohy pro hledání.Také PINPOINT / SEARCH (zaměřování / hledání) se aktivuje velice jednoduše. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce objeví stupnice 0 - 10 a opět známá kurzorová značka nad ní. Držíme-li stále tlačítko, detektor je v klidové - nepohybové funkci a značka ukazuje přibližnou hloubku předmětu v palcích (1"=2,54 cm). Když tlačítko uvolníme, přístroj se vrací do původního programu.

Přestože se vše výše popsané může zdát složité, trvalo mi necelých 5 minut než jsem hravě zvládl používání všech základních funkcí. Jedinou věcí, která více zaměstná naši paměť je nastavení GROUND a také fakt, že tlačítko PINPOINT / SEARCH musí být zmáčknuto k potvrzení některých funkcí. Vše ostatní je na disleji přímo před Vašima očima.

Majíce v rukou takovouto impresivní technologii, mým prvním cílem bylo pokusit se tento detektor zmást. Umístil jsem různé kovové předměty na zem, mezi nimi slitinový 10 cent (průměr 18 mm), 25 c (24 mm), 1 c (19 mm-Zn/Cu), 5 c (21 mm-Ni), stříbrný prsten a 14 K zlatý prstýnek. Přístroj jsem zapnul a ground vybalancoval. Při nastavení identifikační funkce - ID a přijmutí všech kategorií pomocí Notch jsem započal cívkou přejíždět nad jednotlivými předměty. Všechny předměty byly konsistentně zařazovány do příslušné kategorie na obrazovce tak jak měly. CZ-7a je navíc vybaven 4 tónovou signalizací. Např. všechny mince a stříbrné předměty vydávají vysoký tón, zlaté věci, alobal a zátky tón střední a železo je signalizováno hlubokým tónem. Speciální signál zvonku nás upozorňuje na přítomnost velkého / mělkého předmětu pod cívkou.

Ke zmátnutí detektoru jsem musel zkusit něco jiného. Pomocí NOTCH jsem vyrušil vše s výjimkou zátek a alu-folie (kategorie, do kterých spadá největší četnost výskytu zlatých předmětů). Vše jsem opět přejel cívkou a jedině zlatý prsten byl tentokrát signalizován. Tvrdohlavě jsem vzal mírně ohnutý zrezavělý 5 cm dlouhý hřebík a umístil ho necelé 2 cm od 10 c mince, přístroj jsem nastavil na "přijmout vše". Při prvním přejetí se ozvaly dva jasně oddělené tóny, vysoký a hluboký, a kurzorová značka rychle přeskočila ze železa na stříbrnou minci při správné ID obou předmětů. Totéž jsem opakoval při extrémně vysoké / nízké rychlosti hledací cívky. Výsledek byl stejný, testované vzorky byly opět správně určeny. Nyní jsem vyrušil železo (pomocí NOTCH) a vše provedl jako předtím. Výsledkem byl vysoký tón signalizující 10 c minci. Železo jako by zmizelo. Protože nerad prohrávám, udělal jsem následující - hřebík položil přímo na minci. K mému velkému překvapení však opět zazněl vysoký signál mince, na obrazovce byla ale místo té původní zobrazena mince jiného složení - 1 cent.

Všichni zasvěcení odborníci samozřejmě velmi dobře vědí, že neexistuje perfektní a 100 % ID systém.Avšak tento nový detektor od Fishera mě opravdu překvapil. Při všech zkouškách a cílených testech CZ-7a určoval testované předměty bez jediného zaváhání. Dokonce správně identifikoval i minci na které byl položen hřebík při současném vyrušení železa (IRON). Zkuste tento test opakovat s jakýmkoli detektorem jakékoli značky ! Ale ne, raději to nedělejte, mohlo by Vám to pokazit náladu.

Při hledání slabin CZ-7a jsem ve skutečnosti dosáhl lepších výsledků než uvádí výrobce, což nebývá obvyklé. (Většinou se totiž každý spíše snaží své výrobky neobjektivně vychválit a jediným cílem je prodej za každou cenu). Instrukční návod CZ-7a říká,že cívka pro přesnou identifikaci musí přejít nadzaměřovaným předmětem svým středem. Při vlastním testování jsem ale zjistil, že detektor je mnohem citlivější. Spolehlivě zařazoval 10 c minci v hloubce 13 cm, umístěnou ve vzdálenosti 3 cm od kraje cívky. Fisher Research Laboratory si od začátku své existence (Dr. Fisher vynalezl princip detekce a vyrobil jako vůbec první na světě svůj detektor kovů pod názvem m-scope již v roce 1931) zakládá na serióznosti, což potvrzuje i nyní.

Po ukončení všech zkoušek v mém speciálním testovacím prostředí/zařízení jsem vyrazil do terénu. Všechny zkušební testy jsou sice velmi důležité pro získání celkové představy o tom, jak se přístroj chová za dané situace, ale teprve výsledky z terénu jsou opravdu směrodatné. CZ-7a fungoval stejně spolehlivě i v terénu. Při hledání v parku (tráva) jsem opět musel ocenit funkčnost tohoto ID přístroje, protože ten přesně určoval lokalizované věci v zemi. Když CZ-7 zaměřil cent v hloubce 10 cm, opravdu to byl cent v hloubce 10 cm. Když signalizoval kousek alobalu ve 20 cm, bylo tomu přesně tak. Rovněž hledání v písku prokázalo vysoký výkon a rozlišovací schopnost tohoto posledního modelu od americké firmy Fisher. Vysoko jsem přitom hodnotil funkci pro hledání ve slaném písku. Díky jí ubylo množství falešných signálů při zachování plné hloubkové kapacity.

CZ-7a si pamatuje posledně nastavený program, což nám ušetří čas a vlastní paměť. Přístroj totiž nemusí být pokaždé opět programován, stačí ho jenom zapnout a můžeme začít. Jestliže ale někdo hledá na totálně odlišných lokalitách jako např. v parcích, na plážích, nebo v zaniklých zlatokopeckých městech, je nutné program vždy překontrolovat a ID nastavit podle potřeby.

Stejné pravidlo bude platit pro ty hledače, kteří jsou navyklí na velké množství otočných knoflíků. Na LCD obrazovce není totiž vše tak do očí bijící a než si na novou moderní LCD technologii zvykneme, je lepší před hledáním program raději překontrolovat.

Při všech testech a terénních zkouškách jsem se snažil u CZ-7a najít nějaký nedostatek-slabinu, nebo určitý detajl, který by někomu mohl připadat nefunkční/nežádoucí. Neuspěl jsem. Dokonce i instrukční návod je správný a srozumitelný. Je tedy možné tento přístroj při hledání v terénu oklamat ? Samozřejmě že ano ! Bude-li totiž vytoužená mince ležet pod železným hřebíkem a vedle se bude navíc nacházet pivní zátka, silně pochybuji, že mince bude přesně ID jako mince. Budeme tedy muset i s tímto detektorem kopat kovový odpad a smetí ?

Chceme-li najít opravdový poklad jako zlaté mince /předměty, pak ano. Podle mého názoru je CZ-7a téměř perfektním detektorem, tak perfektním, jak jen umožňuje současná technologie. Je dobře vymyšlen, výborně designován a kvalitně vyroben. Nabízí všechny dostupné funkce a vymoženosti, které uspokojí i toho nejnáročnějšího profesionála. Zároveň je ale tak jednoduchý na ovládání, že hledání s tímto sofistikovaným přístrojem bude moci vychutnat i úplný začátečník.

Vložte svůj text...