Fisher CZ-5 Quicksilver - TEST

Ben Meyer
Přeloženo z " LOST TREASURE " a "WESTERN & EASTERN TREASURES"      

Značka FISHER si za dlouhou dobu své existence vybudovala solidní reputaci a její detektory kovů jsou považovány za jedny z nejlepších v oboru. Není pochyb o tom, že Dr. Gerhard Fisher by byl dnes hrdý na tuto firmu, kterou založil v roce 1931 v jedné kalifornské garáži. Vůbec první patent v tomto oboru mu byl udělen již v roce 1937, vůbec jako první na světě.

Přibližně před rokem jsem měl tu čest testovat nový I.D. detektor od Fisher Research Laboratory pod označením " CZ-5 QUICKSILVER ".

Dříve než se dostanu k technickým parametrům a zkušebním testům, tak bych rád osvětlil některé z kontrol a funkcí. Za prvé, CZ-5 se liší od všech VLF (Very Low Frequency = velmi nízká frekvence) detektorů v technice vysílání a analyzování VLF signálu. Zatímco ostatní detektory vysílají jednu frekvenci do země a zesilují zanalyzovaný obdržený signál této frekvence, přístroje série CZ vysílají frekvence dvě -

5 KHz a 15 KHz. Konečná analýza (zhodnocení) a identifikace zjištěného předmětu je pak kombinací obou těchto frekvencí. Tato technika je Fisherem uváděna jako "FOURIER DOMAIN ANALYSIS SYSTÉM". Jedná se o naprosto jiný systém než u ostatních detektorů 1200-X série a proto cívky z těchto přístrojů se nedají použít pro CZ. Fisher ale nabízí mimo standartní 8 palcové (20 cm) i cívky o průměrech 10,5 " (27 cm) a 5 "

(13 cm).

Také systém TARGET ID (předmětová identiface) je unikátní svou funkcí. Namísto otevřené stupnice, Fisher používá metr rozdělený na 7 jasně ohraničených kategorií (zón). Tyto zóny jsou přehledně označeny buď nápisem jako Iron (železo), Foil (alobal), nebo grafickým znázorněním zátek od coly, mince apod. Nad zónami jsou 2 grafické proužky, jeden pro zlato a druhý pro stříbro. Tloušťka proužku napovídá pravděpodobnost zlata / stříbra pro daný předmět. Pod metrem se nacházejí číslice od 2" do 8". Ta znamenají přibližnou hloubku v palcích (1" = 2,54 cm) zaměřeného předmětu v zemi, nad kterým se nám zastaví ručička při použití funkce PINPOINT (zaměření). Rovněž tak na spodním okraji metru můžeme najít kontrolu baterií. Stav dvou 9 V monočlánků může být jednoduše překontrolován otočením ovladače VOLUME do krajní polohy proti směru hodinových ručiček.

Dalším unikátem CZ-5 je schopnost ID systému umístit (uzamknout) ručičku metru ve středu jednotlivých kategorií, což velice usnadňuje identifikaci námi lokalizované věci.

Pro vlastní identifikaci zaměřeného předmětu nám vedle TARGET ID bude sloužit také výborný AUDIO ID systém. Ten rozlišuje 3 různými tóny jednotlivé materiály a toto určení také přesně koresponduje s identifikací TARGET ID metru. Hluboký tón oznamuje pravděpodobnost železa (hřebíky, fragmenty zrezavělých předmětů, apod.), střední tón pak určuje různé zátky (pulltabs), alobal a jiné věci z barevných slitin, a vysoký tón mince (Ag, Cu, Zn, atd.) Procenta složení, tvar a velikost, jakož i poloha předmětu v zemi jsou určujícím faktorem pro výsledný audio tón. Předměty ze slitin jako bronz a mosaz budou proto identifikovány v jedné z kategorií střední a vysoké zóny (ručička metru + tón).

Další AUDIO funkcí je signalizace velikého / mělkého předmětu pod hledací cívkou a to zvukem telefonniho zvonku. Kdykoli je systém přístroje při výše popsaných podmínkách přehlcen, zvonek zazní a upozorní nás na možnost výskytu např. plechovky.

Pro precizní nastavení má Fisher CZ-5 čtyři otočné kontroly, 1 tlačítko a 1 dvoupolohový měnič. 4 otočné kontroly jsou následující:

CZ-5 ovládací panel

1. GROUND balance pro nastavení vodivosti půdy

2. ON / OFF / VOLUME slouží k zapnutí / vypnutí přístroje a ke kontrole hlasitosti

3. SENSITIVITY / BATTERY TEST použijeme k nastavení citlivosti a kontrolujeme jím stav baterií

4. DISC: Nastavení diskriminace (rozlišení kovů) na 8 předvoleb včetně AUTOTUNE (zabírá šířeji všechny kovy bez rozlišení = ALL METAL)

5. PINPOINT: Zmáčknutím a držením tohoto tlačítka zapojíme ALL METAL mode, která nám slouží k přesnému bezpohybovému zaměřování a určení hloubky předmětu.

6. NORMAL / SALT: Tento dvoupolohový měnič nám slouží pro nastavení funkce NORMAL při běžných půdních podmínkách a SALT pro hledání v mokrém / slaném písku, nebo při extrémních

mineralizačních podmínkách. Při přepnutí nezapomeňte vždy balancovat GROUND.

ÚVODNÍ TESTOVÁNÍ

Před tím, než jsem vzal detektor k prvním standartním testům, pořádně jsem si prostudoval velmi dobře zpracovaný návod k obsluze. Každému to vřele doporučuji.

Z důvodu vrozené nedočkavosti začít s novým přístrojem okamžitě hledat, Fisher vytvořil "KONDENZOVANÉ INSTRUKCE", pomocí nichž může každý začít s hledáním okamžitě po vybalení detektoru z krabice (jednotlivé kontroly se nastaví na červené značky).Po nastavení jednotlivých kontrol jsem neztrácel ani vteřinu a začal s hledáním. Při SENS nastavené na "2", GROUND a VOLUME na "5", atd., přístroj pracoval nad očekávání dobře. K mému překvapení se mi podařilo zaměřit standartně testovanou minci v hloubce 17 cm. Je to výborný výsledek při tak nízké senzitivitě. Při použití funkce ALL METAL jsem však měl nějaké falešné signály, což nasvědčovalo tomu, že GROUND balanc musí být upraven přesněji na místní půdní podmínky. Po krátkém seřízení i tato funkce začala pracovat perfektně.

Po těchto zkušenostech jsem dostal jiný nápad - úplně GROUND rozladit a sledovat, jak to ovlivní diskriminační / rozlišovací funkci. Výsledkem byla pouze drobná ztráta citlivosti v DISC funkci, při ALL METAL však změny byly výraznější, jak jsem také předem předpokládal. Proto je velice důležité vždy řádně nastavit GROUND, zvláště na nové lokalitě. Existují na to 2 metody podrobně popsané v návodu, obě jsou spolehlivé a jednoduché i pro úplné začátečníky.

Dalším testem ve zkušební zahrádce bylo hledání zakopaných předmětů při SENS nastavené na nízké úrovni "2". Bez jakýchkoli obtíží jsem zaměřil předměty, které většina jiných detektorů měla potíže najít i při maximálním nastavení citlivosti. A co více, při nastavení blízko k maximu jsem zjistil, že bych mohl cívkou pohybovat ve výšce 13-18 cm a přitom stále zachytit signál mého oblíbeného Dimu-(US mince, 25 c) o průměru 18 mm zakopaného v hloubce 16 cm. To dohromady dává neuvěřitelných 30-35 cm.

Relativně novým testem který zařazuji do testovací série, je zkoušení signálu Niklu (5 c) o průměru 21 cm v hloubce 23 cm. Normálně používám test s touto mincí na vyzkoušení hloubkové kapacity detektoru v ALL METAL (všechny kovy bez diskriminace) funkci. Jak už jsem se zmínil dříve, půda v místě testu je mimořádně mineralizovaná. To způsobuje, že hledání testované mince je v takovýchto podmínkách extrémně složité při jakékoli funkci, jakéhokoli detektoru.CZ-5 signalizoval minci konsistentně v ALL METAL, avšak při zapojení diskrimminace signál nebyl jasný, spíše přerušovaný. Takovýto signál se nezdá být dost impresivní, ale musím dodat, že výkon CZ-5 překonal všechny ostatní detektory které jsem kdy testoval.

Posledním testem bylo zjistit, jak CZ reaguje při hledání zlatých nugetů / předmětů. Výsledek byl vskutku impozantní a detektor reagoval i na opravdu malé věci při zapojení obou funkcí. Závěrem musím říci, že tento přístroj by dokázal udělat ohromnou službu při hledání zlatých nugetů, obzvláště při použití menší, 13 cm cívky.

HLEDÁNÍ ZLATÝCH PŘEDMĚTU

Pro zlepšení úspěšnosti při hledání zlatých mincí, prstenů a dalších předmětů, Fisher udělal test /vzorek 161 zlatých prstenů s následujícími výsledky: ŽELEZO (Fe)=0, KULATÉ ZÁTKY (PULLTABS)=25, ALOBAL (FOIL)=61, HRANATÉ PULLTABS=48, NIKL MINCE=15, ZINK MINCE=8, MINCE Ag/Cu=4. Prsteny diskriminované v kategorii FOIL byly většinou menší, jemnější dámské, zatímco ty z kategorie MINCE byly robustnější, s méně karáty.

HLEDÁNÍ V TERÉNU

Jelikož diskuse o funkcích a výkonnosti detektoru zabírá při testování většinu prostoru a času, pouze omezené místo zůstává pro popis terénních testů. Nicméně se pokusím podat co nejvíce informací, které Vám umožní získat představu, co od CZ-5 vlastně můžete čekat.

PARKY, ŠKOLY, DVORY, ATD.

Na začátku musíme upozornit na to, že CZ-5 je tak citlivý, že na konci každého hledacího pohybu zachytí signál vydávaný ocelovou lopatkou drženou v druhé ruce. Je nutné ji držet mírně za tělem, nebo u opasku. Na jednom fotbalovém hřišti jsem dostal čistý, hlasitý tón od 1961 Roosevelta (stříbrný Dime) nalézajícího se v hloubce 15 cm mezi hřebíky vydávajícími nízké železné tóny. Dime byl určen jako vyšší mince při VOLUME a SENS na"7" a DISC na "0". Slitinové mince daly to samou indikaci, ale pouze v hloubce 10-14 cm. Nikly byly nacházeny v hloubce 15 cm a telefonní signál zaznamenával větší železné předměty jako třeba trubky a plechovky.V parku z konce 19. století jsem chtěl hledat staré mince, vojenské knoflíky a další artefakty. Toto místo je velice důkladně prohledáno, ale předpokládal jsem, že extra velký dosah CZ-5 by mohl najít předměty, které unikly z dosahu předchozích detektorů. Byl jsem odměněn Barber Dimem v hloubce 19 cm, dvěma Mercury Dimy vedle sebe v 15 cm, několika pistolovými nábojnicemi a jedním knoflíkem z uniformy vojenské akademie ve 20 cm. Akademie byla uzavřena v době I. světové války, proto jsou podobné nálezy dosti cenné. Jediná věc nesprávně určena ID metrem byla kulatá pulltab, registrovaná jako Nikl (5 c mince) a to jak v zemi v hloubce 9 cm, pak i po vykopání. Důvodem oklamání metru je pravděpodobně složení staršího typu zátky, protože všechny ostatní byly 100 % správně registrovány jako Pulltabs. ID metry jsou naprogramovány identifikovat mince, zatímco ostatní předměty mohou způsobit nesprávnou identifikaci. Celkově bych ohodnotil správnost ID metru na více než 90 procent, což je velice dobré.Při nastavení DISC na "0" jsem po chvíli byl unaven neustálými hlubokými signály Fe hřebíků a proto jsem je jednoduše eliminoval otočením kontroly DISC na "1".Jiné staré lokality v Pensylvánii produkovaly velké centy v hloubce 18 a 23 cm, pět stříbrných desetníků (Dimů) do hloubky do 18 cm, dva stříbrné čtvrtdolary až do 22 cm a další drobné mince. S ohledem na strávený čas byl velice dobrý výsledek.

ZÁVĚR

Detektory FISHER byly vždy vyhlášeny pro svůjneobyčejný hloubkový dosah a model CZ-5 QUICKSILVER není žádnou výjimkou. Tento model dělá přesně to, co lidé nejvíce vyžadují - jdou velmi hluboko.

Výborný hloubkový dosah je náležitě doplněn přehledným a logickým vizuálním a zvukovým TARGET ID. Oba dva identifikační metry jsou svou logickou propracovaností a funkční přesností nejlepší jaké jsem kdy u detektoru testoval.

Vložte svůj text...