Jak nastavit Threshold

Téměř každý lovec pokladů hledá v diskriminačním módu a právě v tomto režimu dosahuje také nejlepších výsledků. A skoro každý hledač jej i dokáže bez problému nastavit. Všechny lepší detektory kovu ale také mají i režim ALL METAL, který lze úspěšně použít na lokalitách s vysokou mineralizací půdy, nebo při zvýšené úrovni elektromagnetických interferencí - rušení. A nutno podotknout, že při správném nastavení bude hledání v tomto režimu mnohdy i výrazně efektivnější, než hledání v klasickém režimu diskriminačním. Toto pravidlo platí obecně mimochodem pro všechny VLF detektory kovů, tedy netýká se pouze a jenom značky FISHER. Málokdo už ale ví, že 3 nejvyšší modely Fisher F75 LTD, F75 a F70 mají jedno specifikum a pokud uživatel v All-METAL modu (celý pravý sloupec u F75 a F75 LTD slouží právě pro nastavování hodnot tohoto režimu, některé se však přenášejí i do Diskriminace) správně nenastaví hodnoty TRESHOLD, výkon a fungování detektoru nemusí být na nejoptimálnější úrovni. Všeobecně je totiž v podvědomí lidí, že to není důležité, když člověk v ALL METALU nechodí. Pravdou ale je, že nastavení detektorů v ALL METALU má vliv na funkci i na nastavení v diskriminačním režimu. Pokusím se tedy nějak velmi jednoduše popsat, jak TRESHOLD a ALL METAL otevírá a zavírá šířku vyslaných detekčních vln vysílací cívky, kdy nastavením do "+" (kladných) hodnot se vlny rozšiřují a hodnoty do "-" (záporných) pro změnu zase zavírají. Pro lepší názornost přidávám obrázek:

Nastavení statického ALL METALU (tedy Stat/Motion, neboli Statický/Pohybový) otevře výkon detektoru naplno a dojde i k maximálnímu otevření šíře detekčního záběru a to do všech směrů - dolů pod sondu, do stran i nahoru nad sondu. To je ten důvod, proč se detektor v tomto nastavení "nesrozumitelně rozhouká" - neexistuje mnoho lokalit, kde by toto nastavení bylo klidné, protože v naše přetechnizovaná civilizace neustále produkuje množství elektromagnetických interferencí. Možná někde v hlubokých lesích bez sloupů vysokého napětí, vysílačů mobilních telefonů, elektrifikovaných železničních tratí, elektrických ohradníků, usedlostí vybavených televizními a rozhlasovými přijímači, internetu a mikrovlnek, atd. Ve své podstatě se z detektoru v nastavení Stat stane silný přijímač, jakási "detekční koule". Pokud právě držíte svůj detektor v ruce, všimněte si, že v nastavení ALL METAL - Stat/Motion je neaktivní (nejde s ní jakkoliv hnout do jakýchkoliv hodnot) funkce "Threshold" ale rovnou vás odkáže na nastavení "Audio Pitch". U těch prvních F75-tek tato možnost nastavení TRESHOLDu ve STATickém modu existovala. Nyní ale zpátky. Umístěte ikonu ALL METALu do polohy "Motion" (Stat/Motion). V tomto pohybovém nastavení (tedy když je zvýrazněné označení Motion) standartním postupem nastavení přes MENU ovládání sjeďte na "Threshold" a nastavte do hodnot, které vám vyhovují. Osobně doporučuji hodnotu mezi -1 a -2. Toto nastavení otevření/zavření detekčních vln se přenáší i do vašeho nastavení diskriminačního módu a má na něj tím pádem svůj vliv. Další možností je nastavení výšky a hloubky tónu, to si můžeme nastavit funkcí Audio Pitch, toto nastavení se však do diskriminačního módu nepřenáší. Přenáší se ale samozřejmě Manual G.B., tedy manuální odladění země. To osobně moc nepoužívám, protože jsem nenarazil na místo, kde bych nedokázal odladit zem pomocí automatiky. Každý si to může hravě vyzkoušet, je to velice jednoduché. Přes MENU ovládač projedeme sloupcem až dolů na Manual G.B. Nyní páčkou, kterou běžně ladíme zem, dáme klasicky od sebe a pumpujeme standardně jako při automatickém ladění země (v rozmezí 1 cm až 20 cm od země). Při pumpování sondy posloucháme vydávaný tón, který máme zároveň možnost měnit otáčením levé otočné kontroly SETTINGS. To provádíme tak dlouho, dokud neslyšíme stejně silný zvuk při pohybu sondy směrem dolů i nahoru. Tón nesmí být nikdy jednosměrný (jako se stává při ladění nad kovovým předmětem), ale vždy stejný (směrem k zemi a naopak).

Jak tedy ale postupovat, když budu na místě, kde je nějaké silnější rušení. V Diskriminačním režimu je to celkem jasné, buď ubereme citlivost (Sensitivity), nebo zvýšíme diskriminaci (Disc.Level) z úrovně 0 - 4 (zapnutý předzesilovač) na 5 až 6. Toto platí pro všechny programy s výjimkou "JE", kde je předzesilovač zapnutý stále. Když už jsem tady nakousl programy, dovolte mi krátkou poznámku na toto téma. Osobně program "JE" moc nepoužívám a to přesně z toho důvodu, že v něm nejsem schopen ovlivňovat zapojení předzesilovače a tím regulovat míru elektromagnetického rušení. Raději chodím v programu "dE" nebo "PF" (plus v novém výkonném "bP" u F75 LTD), kde si předzesilovač a tím pádem i úroveň rušení rychle a jednoduše reguluji pomocí nastavení diskriminace. V režimu ALL METAL se vždy nejdříve podívejte, jak máme nastavený TRESHOLD a když bude rušení velké nebo nepříjemné, zkuste se jej nastavit do minusových hodnot (například z 0 na -5) a to předtím, než začnete ubírat citlivost. Toto nastavování a vzájemné křížové upravování SENSITIVITY a TRESHOLDu má ohromné množství možností, protože Sensitivity se upravuje na škále 0 až 99 a Treshold pak od +9 do -9. Pro snížení rušení můžeme zkusit samozřejmě i změnu samotné frekvence (nejčastěji používám když hledám s kámošema a ruší mě nějaký jiný detektor). To uděláme tak, že při zapnutém detektoru dáme páčku na ladění země od sebe a zmáčkneme tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí nově zvolená frekvence, např. F2. Rozmezí frekvencí je od F1 po F7, kdy základní pracuje na 13,33 kHz a mezi F1 a F7 je rozdíl 0,5 kHz.

Detektory Fisher 75 LTD, F75 a F70 patří jednoznačně mezi nejlepší detektory na trhu a jsou nedostižitelnou kombinací výkonu/hloubkového dosahu, smysluplných funkcí, skvělé diskriminace i separace, logického a jednoduchého ovládání, nízké hmotnosti s výborným vyvážením, výdrží baterií (40 hodin) a 5 letou zárukou. Americká firma Fisher Labs také byla první, kdo detektory kovu v roce 1931 začal vyrábět. Ono 82 let vývoje detektorů, na které je FISHER patřičně hrdý, se projevit zákonitě musí. Například opravdu věří v kvalitu svých detektorů a nabízí záruku 5 let, která je nejdelší v oboru.

A ještě jedna praktická poznámka. Nikdy se nebojte vaši F75 LTD nebo F75 trochu přiškrtit z důvodu snížení elektromagnetického rušení detektoru a jeho celkového "vystabilizování". I tak totiž budete na lokalitě s nejvýkonnějším detektorem vzhledem k daným podmínkám. Je to jen o vnitřním pocitu, že člověk ubírá na výkonu. Tenhle detektor kovů je opravdu silně předimenzován a tak nemusíte mít strach, že ubráním citlivosti nějak výrazně ztratíte hloubkový dosah. Vždyť také výrobce z tohoto důvodu továrně nastavuje citlivost na doporučených "60". Já osobně citlivost nastavuji podle podmínek na 70 až 75 a na výkon a hloubkový dosah si rozhodně stěžovat nemohu. Občas můžeme zaslechnout, že FISHER je nestabilní, má prozvuky a nedá se s ním hledat. Vždy nad tím musím nevěřícně kroutit hlavou, protože problém pochopitelně není v detektoru, ale v hledači samotném. Zkrátka a jednoduše ho jen neumí správně nastavit. Ten argument má totiž úplně stejnou vypovídající hodnotu, jako kdyby někdo říkal: "Jel jsem ve Ferrari a člověče, to auto má tak tvrdý podvozek...", nebo "Jel jsem v Hummeru a člověče, jet s tím nad 130 je fakt už o nervy..."

Klidně si toto nastavení v ALL METALU vyzkoušejte. Uvidíte, že ten pravý sloupec nastavení se vám zalíbí.