Košický poklad

Od středy 16. 9. 2009 má veřejnost i každý lovec pokladů veřejnost jedinečnou příležitost shlédnout v nové budově Národního muzea unikátní košický zlatý poklad.

Kosicky_poklad

Za přísných bezpečnostních opatření bude od 16. 9. 2009 do 10. 1. 2010 veřejnosti zpřístupněna výstava Košický zlatý poklad. Základ výstavy tvoří soubor zlatých mincí, který se svým obsahem řadí mezi nejvýznamnější nálezy v rámci celé Evropy. 13 kg zlata je složeno z 2920 zlatých mincí, tří medailí a renesančního řetězu. Měděná schránka tvaru bochníku chleba, v které byly mince uloženy, obsahovala mince z nejrůznějších míst tehdejší Evropy. Výjimečnost pokladu spočívá vedle bohatého zastoupení jednotlivých typů zlatých mincí i v širokém geografickém záběru.

Kosicky_poklad-196 kosicky_poklad_v_praze kosicky_poklad_0

Symbolicky česko-slovenská výstava Košického zlatého pokladu je první výstavou, která otevírá novou budovu Národního muzea. Záštitu nad ní převzali Jan Fischer, předseda vlády České republiky a Robert Fico, předseda vlády Slovenské republiky.

Výstava zpřístupňuje nejen samotný poklad, ale představuje i oběživo z doby ukrytí pokladu za vlády římského císaře a českého a uherského krále Leopolda I. K ukrytí pokladu, jehož majitelem byl, jak se zdá, přívrženec císaře, došlo patrně mezi lety 1679 a 1682, kdy byly Košice ohroženy protihabsburským povstáním Imre Thökölyho. Majitel pokladu pak již neměl příležitost si poklad vyzvednout.

Architektonické řešení výstavy, které využívá špičkové řešení z napínané fólie Barrisol, připomíná schránku, ve které se poklad roku 1935 nalezl. Poklad byl objeven při rekonstrukci budovy bývalé Spišské komory na dnešní Hlavní ulici č. 68 v Košicích na Slovensku. Do roku 1940 byl uložen ve Slovenském vlastivědném muzeu v Bratislavě, kdy byl převezen do Ústřední státní pokladny v Praze a ještě v témže roce byla započata podrobná analýza, kterou provedli pracovníci Národního muzea. Za německé okupace se poklad dostal do popředí zájmu nacistů v čele s Hermannem Göringem a K. H. Frankem.

V roce 1969 byla pro poklad vybudována speciální trezorová místnost ve Východoslovenském muzeu v Košicích a o rok později zde byla zpřístupněna stálá expozice.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš hodnotí přípravu výstavy: "První výstava v nové budově Národního muzea nasadila laťku vysoko. Jsem rád, že se nám v tak krátké době podařilo připravit jedinečnou výstavu s jedinečným obsahem. Košický zlatý poklad ve svém celku návštěvníci v České republice jen tak neuvidí. Pojistná hodnota dosahuje téměř 8 mil EUR, historická hodnota je pak penězi neměřitelná." .

Unikáty pokladu:

Světový unikát:

Zlatá jezdecká medaile Ferdinanda I. z roku 1541.

Kosicke_medaile

Nejstarší mince:

Uherské a sedmihradské ražby římského císaře a českého a uherského krále Zikmunda Lucemburského z 1. třetiny 15. století.

Mince ražené na území Českých zemí:

vzácné dukáty Albrechta z Valdštejna z let 1631 a 1634 z mincovny v Jičíně

dukát Viléma z Rožmberka z roku 1585.

Renesanční zlatý řetěz:

Délka: 214 cm, hmotnost: 587,14 g, ryzost: 990/1000

Kosicky_poklad-b

Zajímavost košického zlatého pokladu:

Napodobenina statéru thráckého krále Lysimacha (323 - 281 př. n. l.) pocházející ze 16. století.

Základní informace o výstavě:

Termín výstavy: 16. 9. 2009 - 10. 1. 2010

Místo konání: nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Otevírací doba: denně od 10 do 18 hod.

Vstupné: Základní: 60 Kč; Snížené: 30 Kč - pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6-15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu; Školní skupiny s pedagogickým doprovodem: 20 Kč/os.

Vložte svůj text...