Detektory kovů a separace

Tento příspěvek je určen hlavně pro začátečníky, kterým pojem separace ještě moc neříká, nebo zájemcům o detektor kovu, kteří si chtějí dobře vybrat. Běžně detektory kovů mezi hlavními přednostmi vypočítávají svůj hloubkový dosah/výkon, případně citlivost na drobné předměty. Obojí by si měl kupující vyzkoušet při různých rychlostech pohybu sondy detektoru, resp. předmětu nad sondou. Třetím testem, který je snad ještě důležitější, je právě schopnost detekce blízko ležících předmětů různých vlastností/ elektromagnetické vodivosti. Nejdůležitější je přitom právě schopnost detektoru kovu rozlišit blízko ležící předměty ze železa a barevného kovu. Jak tedy jednoduše zjistíme separační schopnosti jakéhokoli detektoru kovů? Zde nabízíme jednoduchý test, který si každý může zkusit udělat sám.

Detektor kovu si položte někam (např. na dřevěný stůl, lavici, apod.) kde v dosahu nejsou žádné kovové předměty tak, aby sonda směřovala směrem k vám. Do levé ruky uchopte drobnou minci a do pravé pak železný předmět, např. hřebík. Hřebík jsem zvolil záměrně, protože je to příklad nejběžnějšího zamoření a všude kolem se jich válí spousta, bohužel/bohudík (u 1- tónových analogových detektorů nezapomeňte nejprve diskriminátorem potlačit samotný železný hřebík a pak teprve přidat minci). Nyní začněte oběma rukama současně přejíždět nad/před středem sondy detektoru. Na začátek bych doporučil vzdálenost obou rukou (mince - hřebík) nějakých 25-30cm.

Postupným přibližováním mince k hřebíku zjistíte v jaké nejmenší vzdálenosti je detektor kovů (při pohybu, který stimuluje pohybující se sondu) ještě schopen rozeznat 2 blízko vedle sebe se nacházející předměty. U detektorů kovu s vícetónovým rozlišením, ať již analogových či digitálních s displejem, je dobré vyzkoušet jak vše funguje v režimu All-metal (detektorem signalizovány všechny kovy bez rozdílu), tak i v diskriminaci. Hodnotí se jednoznačný rozdíl v signalizaci v obou směrech pohybu nad sondou detektoru. Při testování separace samozřejmě platí, že čím větší je železný předmět, nebo naopak menší mince, tím horší je výsledek. Rovněž je dobré vyzkoušet obě polohy hřebíku.

Tímto jednoduchým testem zjistíte, který detektor kovu má lepší separační schopnosti a tudíž bude i vhodnější do prostření zamořeném železným odpadem. Osobně bych při výběru detektoru kovů vybíral právě detektor s výbornou separací, protože prostředí kde leží osamoceně předměty z barevných kovů budete dnes již hledat hůře a hůře.

Nugety

Najít takto malé nugety v silně zamořeném prostředí dokáže opravdu jen skvěle separující detektor kovů

Poznámka:

U hřebíků používám velikost 60 mm s průměrem 2,5 mm. Delší (90mm) nejsou vhodné pro test separace, ale naopak jsou dobré pro nastavení diskriminace při testu určování druhu materiálů. Jinak skutečný/reálný test separace provádím standardně v hloubce 5-7 cm. Mám vyzkoušeno že takovýto separační test je pochopitelně mnohem přesnější než test na vzduchu pří kterém dochází mnohem více ke zkreslení výsledků.

Ze zkušenosti mohu říci, že klíčovým faktorem pro dosažení kvalitní separace je precizní nastavení vyvážení země/groundu. Hodnota diskriminace je rovněž klíčová, ale jestliže ji extra nepřeženeme není až tak stěžejní jako vyladění země.

Autor článku: Jokr

Vložte svůj text...