F75 se zbláznil ? ? ?

Problémem číslo jedna pro nové uživatele Fisher F75 bývá, že tento detektor kovů správně nenastaví a pak mají dojem, že se jaksi "zblázní". Projevuje se to tím, že detektor neustále vydává rušivé tóny a čísla na displeji přeskakují přes celou stupnici. Tak přesně tohle se stalo i mně a mé F75, aniž by s detektorem bylo cokoli v nepořádku.

Čím to tedy je? Musíme si uvědomit, že celý problém nastává v okamžiku kdy DETEKTOR F-75 začne zachytávat interference (elektronické rušení) od nějakých blízkých zdrojů/vysílačů. Rušení přitom bude tím intenzivnější, čím "ostřeji" bude detektor nastaven. Další co potřebujeme vědět je co znamená "ostré" nastavení:

1. Přístroj se v hledacím programu DE stává náchylným pro rušení při nastavení Discu nižším než "5" a vyšším než "19.

2. Celý program JE bývá považován za náchylný pro příjem rušivých interferencí a to nehledě na tom jak diskriminaci nastavíme. Za ideálních podmínek dosáhneme nejvyššího výkonu = největšího hloubkového dosahu při hledání v programu JE s maximálně nastavenou sensitivitou. V programu DE rovněž tak při maximální citlivosti a zároveň při disku nižším než 5 nebo vyšším než 19.

Ale jak vlastně zjistíme zda se nějaký takovýto zdroj rušení nachází v našem okolí ? F-75 zapněte, sensitivitu nastavte přibližně na "70" a hledací sondu zdvihněte do výšky pasu. Nyní vyberte program JE (nebo DE při úrovni disku pod "5"). Jestliže F-75 začne bláznit můžete si být jisti, že se váš detektor kovu stal přijímačem nějakého elektronického zdroje v okolí.

A nyní jak F-75 nastavit tak, aby byl stabilním?

1. Vyberte DE procesor a disk nastavte v rozmezí 5 - 19. Sensitivitu nastavte na takovou úroveň aby přístroj zůstal častějších falešných signálů.

Dalším problémem může být rušení ze země.

1. Ujistěte se, že rušení popsané výše není zapříčiněno vlivem půdy.

2. GB nalaďte detektor pomocí páčky fast-grab.

3. Přejděte do manuálního GB a hodnotu nastavení země zvyšte o 1-3 čísla oproti těm, která nám naskočila na displeji při obvyklém rychlém automatickém fast-grabu. Jestliže tedy fast-grab ukáže 60, manuálně nastavte GB na 61-63. Tímto bude přístroj vyladěn v mírně positivním offsetu a nebude vydávat signály na nejmenší změny minerálního složení půdy.

Mobilní telefon, dokonce i v pohotovostním režimu, může být velkým zdrojem interferencí/rušení. Vypněte telefon !!!

ZDE JSOU DALŠÍ RADY DO ZAČÁTKU

ELEKTRICKÉ RUŠENÍ/INTERFERENCE

F-75 je pravděpodobně nejcitlivější detektor jaký byl kdy vyroben. Tak citlivý přístroj je náchylný na elektronická rušení. V diskriminačním režimu tato rušení mohou způsobovat nepříjemné zvuky a tóny jako praskání, pískání, apod. Hledání uvnitř místností a v blízkosti vysokého napětí, elektrických ohradníků, vysílačů, atd. mohou toto rušení zvyšovat.

Na odstranění rušení můžete zkusit následující:

1/ Zkuste pohybovat sondou nad zemí. Jestliže rušivé signály přicházejí v okamžiku kdy sonda je v klidu nebo držena ve vzduchu, situace se může výrazně zlepšit při pohybu sondy, nebo 2/ SNIŽTE SENSITIVITU. Při snížení citlivosti může F-75 stále ještě dávat skvěly výkon/hloubkový dosah. Sensitivitu snižujte dokud rušivé tóny nezmizí. To může nastat při velmi nízké citlivosti, nebo

3/ Hledejte v režimu All-Metal. Rušení je mnohem snesitelnější v tomto hledacím režimu, dokonce i při výše nastavené sensitivitě.

SENSITIVITY Citlivost v rozmezí 1-29 má následující charakteristiku:

A) V All-Metal režimu můžete zaznamenat větší ozvuky než při vyšším nastavení (30-99).

B) F-75 bude více resistentní/odolná vůči zahlcení velikými předměty při nastavení 1-29. Při zvýšení diskriminace můžete zaznamenat zvýšení sensitivity. Toto je normální chování detektoru. Jestliže zvýšená diskriminace vyústí ve větší četnost rušivých ozvuků, snižte nastavení sensitivity.

BATERIE Zvýšení falešných rušivých tónu může rovněž nastat používáme-li nekvalitní baterie, nebo jsou-li naše dobíjecí akumulátory částečně vybité.Vyměňte baterie v okamžiku kdy graf ukazuje již poslední segment. Baterie rovněž měňte při prázdném indikátoru. Nepoužívejte pokud možno obyčejné zinc-carbonové baterie.

Vložte svůj text...