Detektor kovu pro začátečníky

Každý začínající "hledač" by si měl v prvé řadě ujasnit, co chce pomocí detektoru kovu hledat. Budou to drobné předměty jako ztracené mince a šperky, větší železné předměty, militárie, předměty ve velkých hloubkách a to vše v lese, na poli nebo někde v železem zamořeném prostředí? Hledač by měl mít alespoň rámcově ujasněnou představu, co ho zajímá a čemu se chce věnovat. Po utřídění si myšlenek je následující volba relativně jednoduchá. V závislosti na financích, které chcete do detektoru kovu investovat, si vyberete přístroj pro vaše účely nejvhodnější.

Obecně řečeno, čím vyšší pracovní frekvenci detektor kovu používá, tím stoupá jeho schopnost vyhledat a identifikovat drobnější předměty. Nižší operační frekvence může naopak hloubkový dosah mírně zvýšit. To z praktického hlediska znamená, že na větší hlubší předměty jako jsou např. militárie bude vhodnější nižší pracovní frekvence v rozmezí 5 - 13 KHz, na nejdrobnější barevné předměty s nízkou elektromagnetickou vodivostí pak detektor s vyšším kmitočtem 13 - 19 KHz. Mezi nedůležitější funkce detektoru patří SENSITIVITA, DISKRIMINACE, GROUND BALANCE a PINPOINT. Všechny tyto režimové kategorie jsou nastavitelné a jednoznačně přispívají k vyšší úspěšnosti hledání a většímu komfortu.

Začínající lovec pokladu dle našich dlouhodobých zkušeností uvítá a ocení takový detektor kovu, který dokáže rychle a jednoduše zapnout a se kterým může začít okamžitě hledat. Navíc i tyto detektory disponují základními důležitými funkcemi jako je Diskriminace pro rozlišení kovů, sensitivita a tónová identifikace. Digitální modely pak navíc standardně mají LCD displej, na kterém se vyhodnocují všechny hodnoty a nastavení a dokáží dokonce odhadovat i hloubku signalizovaných předmětů. A ještě důležitá poznámka nakonec: Jestliže máte v plánu zakoupit nějaký začátečnický detektor, vyhněte se obloukem nejlevnějším a nekvalitním asijským modelům. Poohlédněte se raději po detektoru jednodušším a s méně funkcemi, ale s kvalitní diskriminací a slušnou citlivostí.