Fisher F75 - TEST

ÚVOD

Pokaždé když na trh přijde nový detektor kovů doufám a modlím se, aby měl nějaké technické inovace, kterými se bude odlišovat od svých předchůdců. Nový model oslavující 75. výročí vzniku firmy Fisher mě v tomto ohledu nezklamal. Když jsem jej vybalil z krabice, detektor kovů vypadal na první pohled jinak než jakýkoli detektor Fisher, který jsem kdy předtím držel v ruce. Pouhý 1 otočný knoflík a 1 tlačítko na ovládacím panelu již na první pohled nasvědčoval tomu, že detektor kovu Fisher F75 by neměl být příliš složitý na obsluhu. A to je pro mne vždy potěšující zjištění. Na druhou stranu ale tento detektor kovu nabízí velké množství hledacích funkcí, režimů a programů, takže i ten největší milovník současných digitálních fines si může přijít na své. Jedna z kontrol která mně u detektoru Fisher byla povědomá je dvoucestný páčkový přepínač na spodní straně řídící jednotky. Ten slouží pro zapínání bezpohybového režimu-Pinpointu, přepínání operačních frekvencí a rovněž tak se pomocí funkce "FastGrab" vylaďuje/vybalancovává zem.

DISPLAY

Nový detektor kovů Fisher F75 má opravdu skvělý LCD display (Obr. 1), je jedním z nejlepších jaký jsem kdy měl tu čest vyzkoušet. Horní polovina obrazovky slouží k analýze signalizovaných předmětů a polovička spodní pak k nastavování přístroje samotného. Ústředním bodem displeje je Target ID, které pomocí velkých číslic (1 - 99) ukazuje hodnotu elektromagnetické vodivosti dané kovové věci (toto číslo je samozřejmě výsledkem několika spolu souvisejících faktorů - materiálu, velikosti a tvaru. Ale to bych zabíhal do přílišných detailů). Ve stejném okamžiku jako číslo se objeví blok/ikona korespondující s tímto číslem vodivosti a to na grafické škále běžící po celé délce horní části displeje. Pod touto škálou jsou pak názvy pravděpodobných předmětů spadajících pod danou hodnotu/číslo elektromagnetické vodivosti; Iron (železo), Foil (alobal), Tabs (ouška od plechovek), atd. Železné předměty jsou např. indikovány blokem zcela vlevo s odpovídajícími Target ID čísly v rozmezí 1 - 10.

Na levé části LCD nalezneme grafy hloubky DEPHT a důvěryhodnosti CONF. 3-segmentový hloubkový metr automaticky odhaduje hloubku každého lokalizovaného předmětu, tento odhad je dělán na předmět velikosti mince. Segmenty jsou kalibrovány následovně: Horní = 0 - 10cm, střední = 10 - 20cm a spodní = více než 20cm. 6-segmentový CONF graf ukazuje jak jistý si je detektor kovů daným signálem. Tento metr nám rovněž odhaduje čistotu materiálu a jeho pomocí můžeme také usměrňovat ideální rychlost pohybu sondy nad zemí.

Napravo od vodivostních ID čísel se nalézají další 2 grafy - Fe3O4 (obsah minerálů v půdě) a BATT (stav baterií). 6-segmentový Fe3O4 graf obsahu minerálů v zemi je opravdu skvělou pomůckou na odhadnutí míry mineralizace půdy v dané lokalitě. Čím menší počet sloupců, tím méně mineralizovaná zem a naopak. K zjištění aktuální mineralizace stačí několikrát "zapumpovat" sondou nahoru a dolů v rozmezí 1 - 15 cm a na metru se nám objeví přesná hodnota mineralizace. Celá LCD obrazovka je nepřetržitě slabě osvícena, což oceníme při hledání večer nebo při jinak zhoršených světelných podmínkách. Měl jsem ze začátku obavy, že osvícení bude velikou zátěží pro baterie a bude výrazně snižovat jejich životnost. Evidentně tomu tak ale není, 4-AA tužkové baterie mi vydržely přes 28 hodin provozu.

HLEDACÍ REŽIMY

Detektor kovů F75 má 3 hledací režimy: Pohybový All Metal, Statický All Metal a Diskriminační.

All Metal Motion je velice jednoduchý režim a hledání v něm je opravdu příjemné. Threshold je třeba nastavit na přijatelnou úroveň tak aby nás tento podprahový tón příliš nerušil ale byl stále na úrovni zajišťující detekci i těch nejmenších předmětů. Jak již název All Metal napovídá, detektor kovů v tomto režimu signalizuje všechny kovy bez rozdílu. Vizuální číselná ID ovšem funguje a tak si neustále můžeme ověřovat vodivost daného předmětu a odhadovat tím o jaký materiál půjde. Nejhlubší předměty se však přesně identifikují složitěji a ID není vždy jednoznačné. Z vlastní zkušenosti si myslím, že tento režim bude vykazovat nejlepší výsledky na lokalitách se silnější, frekventovaně se měnící mineralizací bez velké koncentrace železa.

All Metal Stat je speciální režim pro hledání velkých, hluboko nacházejících se předmětů, které jsou snadno ignorovány a běžnými VLF detektory kovů většinou přecházeny. Tento režim nebudete používat každý den, ale budete-li vědět přesně kde a na co jej použít, máte v rukou opravdu účinnou zbraň. Nikdy nevíte kdy se vám může hodit ověření zda náhodně nalezená mince nepochází z nějakého většího celku ukrytého mnohem hlouběji.

Discriminační režim budete pravděpodobně používat nejčastěji. Hledání v tomto režimu je ovšem znatelně náchylnější na elektromagnetické rušení a proto mějte na paměti, že pro stabilitu přístroje bude nutné snížit citlivost (a někdy opravdu výrazně) dle aktuálních podmínek a potřeb. Co se mi ale na tomto režimu líbí nejvíce je fakt, že zde vlastně fungují odděleně 2 nezávislé diskriminační systémy - Vizuální číselný a Audio zvukový Audio. Uvedu příklad jak to funguje v praxi. Občas se mi stalo, že jsem obdržel problematický audio tón se kterým však vizuální číselné vyhodnocení nekorespondovalo a ten předmět se podle čísel na displeji jevil jako signál dobrý. Jindy jsem zase dostal krásný povrchový neželezný tón, ale ten samý signál byl ID vizuálním systémem vyhodnocen jako mělké železo. To je vůbec poprvé, kdy jsem něco podobného u jakéhokoli detektoru pozoroval a tehdy jsem si uvědomil, že v tomto aspektu je detektor kovu Fisher F75 opravdu technologicky unikátní.

PROCESNÍ ČÍSLA - PROGRAMY

Nový detektor kovů F75 nabízí i další inovace a jednou z nich je rychlé přepínání mezi programy s různou audio diskriminační charakteristikou. To se provádí volbou jednoho ze 4 programů, tzn. Process Numbers. Ty se volí podle aktuálních podmínek dané lokality a samozřejmě i osobních preferencí.

dE (default) byl při zkoušení mým nejoblíbenějším a nejčastěji používaným programem. Zjistil jsem například, že malé římské mince dávaly v tomto režimu o trochu čistší, přesvědčivější a jasnější signály než v programech jiných. Nastavení Diskriminace v rozmezí 1-4 se mi v tomto procesu osvědčilo nejlépe, vyšší diskriminace jakoby detektoru ubírala dosah.

JE (Jewellery) je daleko nejcitlivější program, dávající čistší signály na nejdrobnější mělko položené barevné předměty jako jsou fragmenty šperků, tenké mince, atd. Tím že tento program je co se sensitivity týče značně předimenzovaný na druhou stranu znamená, že je velice náchylný na elektromagnetické rušení a tudíž citlivost musí být v rámci stability přístroje často citelně snížena. Proto jsem jej používal převážně na klidnějších lokalitách bez elektromagnetických šumů. Jiným zajímavým zjištěním bylo, že JE proces jako jediný při zvyšování diskriminace neztrácel hloubkovou kapacitu.

Bc (Bottle cap) je zajímavým režimem pro lepší rozpoznávání lahvových zátek. Není ovšem určen pro hledání, kdy našim hlavním cílem bude vysoká citlivost a maximální dosah.

PF (Ploughed field) byl při mém testování nejhlubším režimem ze všech a bude podle mne ideální pro hledání na loukách, pastvinách a hrubě zoraných polích. Rovněž tak může být velice efektivně využit na římských lokalitách, avšak signály na drobné mince a artefakty nejsou tak čisté a přesvědčivé jako při dE procesu. A stejně jako u dE i v tomto režimu je nejlepších výsledků dosahováno při diskriminaci nastavené na úrovni 1-4.

DISKRIMINACE

Detektor kovu F75 má 2 kontroly, kterými se nastavuje rozlišování kovů - "Diskriminaci" a "Notch". Rovněž tak volba vhodného procesního programu bude významně ovlivňovat celkový chod přístroje. Ze všech těchto kontrol však právě funkce Diskriminace je tou nejdůležitější. Nastavíte-li ji i jen nepatrně špatně, můžete hloubkově ztrácet až 25% hloubkové kapacity detektoru. Vím že to zní hrůzostrašně a zahrnuje to i přesné vyladění země, ale to není ten případ o kterém chci mluvit. Diskriminační kontrola umožňuje nastavovat rozlišení kovů v rozmezí 0-65 (od železa po měď). Ano to je možné, ale pozor. Nastavíte-li totiž Disc na větší hodnotu než "4", uděláte z tohoto SUPER detektoru (jednoho z nejhlubších na současném trhu) a to ve všech programech vyjma Processu JE, NORMÁLNÍ detektor kovu.

Při testování F75 jsem byl schopen na většině lokalit hledat s diskriminací nastavenou na "0" a jelikož jsem používal 2F tónový režim, všechny železné věci byly signalizovány hlubokým bručivým tónem a veškerá barva pak tónem vyšším. Ten se navíc zvyšuje a zkracuje podle vzdálenosti sondy od předmětu a je rovněž krátký nebo široký podle velikosti a tvaru dané věci. Dokonce i nejasné multi signály se dají rozpoznat mrknutím na vizuální ID číselný displej. Jedině kdy jsem potřeboval Diskriminaci zvednout na "4" bylo na vrcholku kopce a to z toho důvodu, abych se vyhnul atmosférickému/elektromagnetickému rušení. A jaké bych tedy doporučil nastavení? Diskriminaci dát mezi 0-4 a nikdy ji pokud možno nezvyšovat na úroveň "5" a výše (pokud nechcete snížit hloubkovou kapacitu přístroje).

NOTCH

Notch Diskriminace se používá u většiny detektorů na odmítnutí/přijmutí specifických věcí, materiálů v rámci diskriminační stupnice (např. Pull Tabs-ouška od plechovek, zátky, atd.)

Já osobně nikdy zde v UK nepoužívám tento typ diskriminace a to z jednoho prostého důvodu. Všude kolem se totiž může nacházet nespočet starých věcí, které budou mít stejnou vodivostní charakteristiku jako obyčejný odpad. Podle mého názoru je lepší vykopat pár zátek nebo kroužků navíc než přejít třeba krásný zlatý prsten.

GROUND BALANCE

Všechny nejlepší 1-frekvenční detektory kovů které jsem měl kdy v ruce měly možnost nastavení země podle aktuální mineralizace půdy v dané lokalitě. Detektor kovu F75 není samozřejmě žádnou výjimkou. Nabízí rovnou 2 způsoby jak zem vybalancovat. Jednak to můžete udělat tak, že páčkový přepínač na spodní straně ovládacího panelu přitlačíte ukazovákem k sobě do polohy FASTGRAB a sondou pumpujete nahoru/dolů v rozmezí 0-15cm nad zemí dokud se na displeji neustálí groundové číslo. Druhým způsobem nastavení půdního efektu je manuální GB v jednom z All metalových režimů. Během zkoušení a praktického hledání jsem si ověřil, že ladění pomocí FastGrabu je naprosto dostačující. Když jsem si navíc ověřoval přesnost obou nastavení, groundová čísla vycházela podobně.

ZMĚNA FREKVENCE

Během testování můj F75 detektor kovů neměl problémy s rušením od jiných detektorů. V případě kdy by k rušení ale docházelo má detektor možnost změnit základní frekvenci 13 kHz za 7 subkmitočtů F1 - F7. Při hledání pod vysokým napětím ovšem ani jedna z těchto frekvencí detektor zcela neuklidnila a jediným způsobem jak dosáhnout jakési stability přístroje bylo stáhnout citlivost na "60" a níže.

PREFEROVANÉ NASTAVENÍ

Při zkoušení všech hledacích režimů a funkcí jsem nakonec došel k tomuto ideálnímu nastavení F75:

CITLIVOST = 70 (zvyšovat /snižovat podle toho jak to daná lokalita dovolí - přístroj by měl být pokud možno stabilní)

DISKRIMINACE = 0 (v případě elektromagnetického šumu zvýšit na 4)

NOTCH = 1 (bez vyrušených oken/kategorií)

TÓNY = 2F

PROCESS = dE

Fisher F75 Sondy

Malá 17cm DD sonda vedle standardní DD 28cm

Ukázka mincí

Ukázka římských mincí

TESTOVÁNÍ V TERÉNU

Prvním místem které jsem navštívil byla detektorem nikdy předtím prohledávaná farma. Mým cílem bylo projít co nejvíce lokalit na ní a vyhodnotit jejich potenciál. K tomuto účelu byl testovaný detektor kovů F75 ideálním prostředkem a to díky nízké váze a detekční rychlosti (extrémně rychlý mikroprocesor). Po prohledání velké části pozemků bez jakýchkoli zajímavých nálezů jsme se s kolegou sešli na malém kopci nad farmou a začali si vzájemně porovnávat signály před jejich vykopáním. Díky tomuto pokusu jsem rychle zjistil, že F75 šel hlouběji než detektor mého kamaráda a rovněž tak ID systém mi dával lepší představu o tom co se v zemi nalézá.

ŘÍMSKÁ LOKALITA S MALOU SONDOU

Na začátku tohoto testu jsem byl rovněž požádán zda bych nevyzkoušel i menší eliptickou 17x9cm DD sondu. Tato malá plná sonda vypadá vedle designově unikátní, sériově dodávané cívky DD-28cm dost konzervativně a na první pohled je patrné, že byla zamýšlena pro hledání v extrémně zamořeném prostředí. Bez rozmýšlení jsem ji nainstaloval na detík a zamířil na svoji nejoblíbenější římskou lokalitu. Pole tam bylo zoráno již asi před 4 měsíci a od té doby se na něm vystřídala spousta lidí s různými detektory, takže mi bylo jasné, že mě a mnou testovaný detektor kovů F75 čeká nelehký úkol - najít to co přešli, co po nich v zemi zbylo. K mému překvapení se zadařilo víc než jsem očekával. Z praxe vím, že žádné místo nikdy nemůže být totálně vyhledané a něco vždy zbude, ale 27 malých římských bronzových mincí, zlomený ražený stříbrný čtvrťák a 2 římské pinzety za 4 hodiny hledání jsem opravdu nečekal. Hned následující víkend jsme zajeli na další lokalitu kde byly v minulosti nalezeny nějaké římské mince. To místo má obzvláště špatnou mineralizaci a je přímo zasviněné drobným železem. Tenhle nový detektor kovu od Fishera ale opět i tady v těchto příšerných podmínkách dokázal najít mince, které byly ostatními detektory přehlédnuty. Během testování detektor kovů F75 našel celkem přes 60 mincí datovaných od 1. - 4. století včetně 5 mincí stříbrných.

5 stříbrných římských mincí Římské pinzety Druhá strana mincí

ZÁVĚR

Některé kontroly jsou na tomhle detektoru trochu zvláštní a neobvyklé, ale pokud jde o výkon a četnost nálezů, tak mě rozhodně nezklamal. Detektor kovu Fisher F75 má poměrně snadnou obsluhu, je lehký, dobře vyvážený a dá se sním bez únavy chodit dlouhé hodiny. Vizuální LCD displej je logický a dobře čitelný, ovládací menu má jednoduchou navigaci. F75 je opravdu velmi citlivý a výkonný detektor kovů s výborným hloubkovým dosahem a díky super rychlému mikroprocesoru se dá s úspěchem použít i na lokalitách silně zamořených železem. Různé hledací režimy, funkce a programy umožňují přístroji vypořádat se s téměř jakoukoli lokalitou a typem hledání.

Ano, myslím si že detektor kovu Fisher F75 je opravdu povedená mašina. Jediným nedostatkem je pak podle mého názoru nefunkční stojánek pod loketní opěrkou. Ten je příliš úzký na to aby v terénu držel stabilitu a přístroj tak má tendenci neustále padat na bok.

VÝSLEDKY TESTU

SKORE

HODNOCENÉ VLASTNOSTI (1-10, 10 je nejlepší)

ERGONOMIKA (váha / vyvážení) 9

JEDNODUCHOST OBSLUHY (ovládání / blbuvzdornost) 8

VÝROBNÍ KVALITA (materiál, práce provedení) 7

ODOLNOST PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM (déšť, vlhkost, prach) 9

DISKRIMINACE (schopnost rozlišovat kovy) 9

CELKOVÁ DETEKČNÍ SCHOPNOST 8

UŽITNÁ HODNOTA (Kč 23.050,-) 8

SERCHER HODNOCENÍ 9

Vložte svůj text...