Fisher F5

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

Nevyžaduje žádné nástroje.

 • Vložte spodní tyč (plastová trubka) do střední tyče.
 • Umístěte tyč pomocí stříbrných tlačítek, k zadní části. Použitím šroubu a matky připevněte hledací cívku ke spodní tyči.
 • Stiskněte tlačítko na střední tyči a vsuňte ji do tyče tvaru S. Nastavte tyč do takové délky, která vám umožní pohodlnou manipulaci ve vzpřímené pozici, aby vaše ruka byla volně podél těla a hledací cívka rovnoběžně se zemí naproti vám.
 • Oviňte kabel bezpečně okolo tyče - neutahujte jej zbytečně silně.
 • Vsuňte zástrčku do odpovídajícího konektoru na pravé spodní straně těla detektoru. Ujistěte se, že otvor i kolíky jsou správně.
 • Poté co nastavíte délku tyče, upevněte 2 jistící kroužky a zajistěte tyče.
 • Zabezpečte kabel k detektoru pomocí suchých zipů v horní a spodní části. Zajistěte jeden na spodní části plastové trubky a druhý na hliníkové trubce, blízko těla detektoru.
  Je důležité kabel zajistit; povolený kabel může způsobovat nahodilé zvuky.

Nastavení opěrky ruky

Pokud chcete změnit pozici opěrky ruky, vyndejte šroub a posuňte opěrku do jedné z možných poloh.
Pozor : nesnažte se zástrčku vpáčit silou, můžete detektor poškodit. Pro odpojení kabelu zatáhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel!

BATERIE

Dvě 9V baterie jsou součástí příslušenství detektoru F5. Baterie jsou během transportu vloženy obráceně. Vyjměte baterie, otočte je a instalujte správně. 
Používejte pouze kvalitní alkalické baterie! Nekombinujte staré a nové baterie!

Instalace baterií :

 • Odstraňte bateriový kryt pomocí klipů na zadní straně. Neotáčejte ho, ale vyndejte rovně.
 • Vložte baterie správně podle uvedené polarity indikované pomocí + a -.
 • Vložte dvě 9V alkalické baterie s kontakty směřujícími dovnitř a zatlačte na baterie, aby byly správně uloženy.
 • Uzavřete krytem.

Většina problémů s detektorem kovu je způsobena nesprávným vložením baterií nebo použitím baterií, které nejsou alkalické nebo jsou vybité. Pokud se detektor nezapne, zkontrolujte nejprve baterie.

Konektor sluchátek

Použití sluchátek (nejsou součástí balení) spolu s vaším detektorem činí jednodušší identifikaci hladiny hluku (threshold) a tím i výsledky hledání, a také zpomalují vybíjení baterií. Jakákoliv sluchátka s ¼" (6,35 mm) konektorem budou fungovat.

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Detektor je třeba vždy nastavit tak, aby byl stabilní vzhledem k míře elektromagnetických interferencí dané lokality. Po počátečním procesu vyladění vlivu půdy (GROUND) v režimu AM (All-Metal), kdy je kontrola GAIN nastavena na hodnotu "50" a THRESH na "0" je třeba upravit obě nastavení tak, aby detektor byl stabilní bez zbytečných rušivých tónů. Dosáhnout toho lze buď snížením obou těchto hodnot, mnohem efektivnější však pro zachování vyšší citlivosti a tím i hlubšího dosahu je ponechat GAIN na vyšších hodnotách (75 - 90) a snížit THRESH (-5 až -7).
MANUÁLNÍ LADĚNÍ ZEMĚ

 • Zapněte detektor a zapojte režim AT - All Metal (otočením diskriminačního knoflíku DISCRIM úplně doleva do polohy AT; je vyznačeno červenou barvou - musí kliknout).
 • Najděte kousek země, kde detektor nevydává žádné tóny od přítomných kovových předmětů pod povrchem a na displeji se neobjevují žádná jejich čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty. Použijte k tomu režim AT, případně DISCRIM.
 • Nastavte funkci / knoflík THRESH (Threshold) tak, abyste slyšeli slabý monotónní tón (obecně se pro začátek doporučuje nastavit Threshold na "0 - 2").
 • Nyní začněte přibližovat a oddalovat sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování" Sonda by měla být neustále ve vodorovné poloze a její pohyb je od země do výšky asi 20cm. Nyní při pokračujícím pumpování otáčejte knoflíkem GND BAL doleva / doprava (podle toho jestli tón zesiluje/zeslabuje při pohybech sondy nahoru/dolů) dokud nebudete slyšet při obou pohybech (nahoru i dolů) stejně slabý tón podobné intenzity a dokud se čísla SETTING na levé straně displeje nesrovnají s čísly PHASE na straně pravé.
 • Toto je jednoduchá a přesná kontrola nastavení půdního efektu při hledání v terénu. Pokud čísla a tón nejsou stejná, zemní balanc můžete kdykoli manuálně doladit.

LADĚNÍ ZEMĚ POUŽITÍM TLAČÍTKA "PHASE LOCK"

 • Zapněte detektor a zapojte režim AT (otočením knoflíku DISCRIM úplně doleva; musí kliknout).
 • Najděte kousek země, kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.
 • Nastavte funkci / knoflík THRESH tak, abyste slyšeli slabý monotónní tón (obecně se pro začátek doporučuje nastavit Threshold na "0 - 2").
 • Stiskněte a držte tlačítko PHASE LOCK a "pumpováním" přibližujte a oddalujte sondu k/od země.
 • V momentě kdy se hodnota PHASE LOCK na displeji ustálí (neměla by přeskakovat více jak +/- 3 čísla) tlačítko uvolněte a pokračujte v "pumpování". Všimněte si, že se tón nyní po uvolnění tlačítka ustálí a bude stejný / podobný při pohybu nahoru i dolů. Rovněž tak si všimněte, že číslo SETTING pro nastavení země se mění a bude se blížit / rovnat číslu PHASEna straně pravé. Správné nastavení země je takto potvrzeno jak zvukově, tak i numericky na LCD displeji. Hledat nyní můžete v obou režimech - zůstat v AT, nebo přejít do DISCRIMinace.

Optimální nastavení půdy je takové, kdy SETTING číslo na levé straně displeje bude přibližně stejné jako číslo PHASE na straně pravé.

RYCHLÉ DEMO

Potřebné vybavení 

 1. Hřebík
  Zinkový předmět
  Niklák (niklová mine)
  Čtvrťák (měděná mince nebo ekvivalentní předměty) 2.
 2. Postavení detektoru
  Položte detektor na stůl tak, aby hledací cívka visela přes okraj stolu (nebo lépe požádejte svého kamaráda, aby detektor podržel cívkou nad zemí). Držte cívku dál od zdí, podlah a kovových předmětů.
  Sundejte si hodinky, prstýnky a ostatní šperky nebo kovové předměty ze svých rukou a zápěstí.
  Vypněte spotřebiče nebo světla, která mohou způsobit elektromagnetické interference.
  Otáčejte hledací cívkou směrem od těla detektoru a zpět
 3. Zapnutí detektoru.
  Stiskněte ovladač ON/OF/GAIN.
  Nastavte ovladač do polohy 12:00 (SETTING = 50).
 4. Aktivace diskriminačního módu
  Zapněte kliknutím ovladač DISKRIM a nastavte do polohy zcela vlevo (SETTING = 00 nebo 01).
 5. Přejeďte každým předmětem nad hledací cívkou. Všimněte si, že hřebík způsobuje nízký tón.
 6. Přejeďte každým předmětem nejprve blízko a následně dál od hledací cívky. Všimněte si, že intenzita a hlasitost se zvyšuje tím, čím blíž je předmět k hledací sondě.
 7. Stiskněte tlačítko TONES. Číslo nastavení tónů se změní na d3.
 8. Přejeďte každým předmětem přes hledací sondu.

Všimněte si 3 rozdílných tónů.

Nízký tón : hřebík
Střední tón : nikl a zinek
Vysoký tón : měď, hliník,stříbro

Otočte ovladačem DISCRIM dokud se nezobrazí vlevo na displeji v okně SETTING číslo 15.
Přejeďte každým předmětem nad hledací cívkou.

Všimněte si, že hřebík nyní nebude detekován.

 1. Otočte ovladačem DISCRIM dokud se nezobrazí vlevo na displeji číslo 65.
 2. Přejeďte každým předmětem nad hledací cívkou.
  Všimněte si, že nyní je detekován pouze měďák, stříbrňák nebo hliníková mince.Ostatní předměty byly diskriminátorem odfiltrovány.
 3. Stiskněte na dotykovém panelu 3x NOTCH dokud nebude svítit čárka nad ikonou ¢5. Po pár vteřinách se blikání zastaví. Všimněte si, že je přes ikonu ¢5 lomítko.
 4. Přejeďte všemi předměty nad hledací cívkou. Všimněte si, že nyní byl nikl detekován. Funkcí "NOTCH" jste nikl povolili. V kategoriích na kterých je lomítko, nebudou předměty detekovány.
 5. Stiskněte a držte na dotykovém panelu PINPOI NT. Držte nad hledací cívkou předmět. Nyní jsou detekovány předměty ze všech kovů. Hloubka nálezu se zobrazuje v palcích (1" = 2,54 cm) ve středu displeje. Intenzita a hlasitost se zvyšuje se vzdáleností předmětu od sondy.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovladače na dotykovém panelu jsou následující :

TÓNY
Diskriminační režim :

Hlasitost a intenzita se mění v souvislosti se vzdáleností od cívky a rychlostí pohybů

- nízký tón : Železo (feromagnety)

- Střední/Nízký tón : hliníkové fólie, alobal, ouška plechovek, tenké zlato, stříbro, bronz. 

- Střední tón : alobal, ouška plechovek, zinek, zlato, bronz a slitiny obecně

- Vysoký tón : desetník, předměty větších rozměrů ze stříbra, hliníku a mědi.

- Variabilní tón : Barevné kovy (Hlasitost a výška tónu se mění v souvislosti na vzdálenosti
                           předmětu od sondy, jeho velikosti / tvaru předmětu a rychlosti pohybů). 

 • POZNÁMKA: Drobné tenké nebo nekompaktní věci budou vydávat střední tón nehledě na to, jedná-li se o hliníkové fólie, zlato, stříbro nebo bronz. Takovéto malé předměty jsou totiž vždy vyhodnocovány na základě velikostni - hmotnosti a nikoli materiálu.

FREKVENCE

Použijte toto nastavení, pokud se detektor chová nevyzpytatelně a pokud máte podezření na elektromagnetické interference způsobené jiným elektronickým zařízením, případně detektorem operujícím na stejné frekvenci. Ovladač změní kmitočet detektoru v rámci půl KHz.
Stiskněte a držte do té doby, než najdete frekvenci, která minimalizuje elektromagnetické interference.

Vyberte z :

 • Základní frekvence
 • První střídavá frekvence
 • Druhá střídavá frekvence

Změna frekvence může vyžadovat změnu nastavení vyvážení půdního efektu. Podívejte se do sekce Nastavení půdního efektu.

DOHLEDÁVÁNÍ

Tento ovladač uprostřed panelu aktivuje dohledávací režim. Stiskněte a držte tento ovladač pro bezpohybovou detekci - dohledání. Všechny kovové předmětu bez rozdílu budou detekovány monotónním tónem. Hloubka nálezu v palcích bude indikována ve středu displeje. Indikátor hloubky je kalibrován na předměty velikosti mince. Předměty odlišné velikosti budou indikovány jen pravděpodobnou hloubkou (menší hlouběji, větší více k povrchu).

NOTCH FILTR

Účel funkce NOTCH je změna detekčního statutu kategorie nálezu.

 • Pokud je kategorie z detekce eliminována před tím než je "notched" ( " --- " překrývá ikonu), "notching" kategorie jí vrátí do hledání.
 • Pokud nebyla kategorie eliminována z detekce před tím než je "notched", potom ji "notching" eliminuje z detekce.

Pod prvním stisknutím NOTCH se přes symbol "Fe" objeví čára. Každý další stisk posune čáru doprava. Následující kategorie mohou být "notched in nebo out".: Fe, alobal, 5¢, ouško od plechovky, zinek, 50+

Stisknutím NOTCH po kategorii 50+ opustíte funkci NOTCH.

K výběru kategorie pro "notching" , stiskněte NOTCH dokud se čárka neobjeví nad ikonou kategorie, kterou požadujete. Po pár vteřinách bude daná katgorie "notched".

Procvičte si párkrát stisknutí NOTCH a jeho funkce vám bude naprosto jasná. Tato funkce není dostupná v automatickém módu. NOTCH filtr je obdoba diskriminace s tím, rozdílem, že máte možnosti potlačit jen určité segmenty, třeba i ze středu stupnice.

DISPLEJ NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

Nastavení každého ovladače je zobrazeno jako 2 místné číslo v levém části displeje.

Pokaždé když otočíte ovladačem nebo stisknete FREQ nebo TONES , nastavení ovladače dané funkce se okamžitě objeví nad slovem SETTING.

Tato 2 místná hodnota se vrátí zpět do nastavení poté co není ovladač nastavován po dobu několika sekund.

Pokud hodnota nastavení (SETTING) zobrazuje nastavení Vyvážení půdního efektu, zobrazí se vedle čísla "GND BAL".

ZAMČENÍ FÁZE (PHASE LOCK)

Stiskněte, když chcete aktualizovat nastavení vyvážení půdního efektu s aktuálně nastavenou hodnotou fáze. Doporučujeme stisknout a držet ovladač dokud pumpujete sondou.

NASTAVENÍ FUNKCÍ

Pozice ovladačů GAIN, THRESH a DISCRIM vždycky ukazuje nastavení těchto ovladačů.

GND BAL ovladač stejně jako hodnoty FREQ , TONES a NOTCH nejsou uloženy do paměti a jsou resetovány tehdy, když je detektor vypnut. Zamčení fáze začne okamžitě vyvažovat půdní efekt a detektor bude během tohoto pípat. Stiskněte a držte.

GND BAL (ovladač vyvážení půdního efektu)

Otočením GND BAL změníte interní nastavení vyvážení půdního efektu. Kalibrováním detektoru na aktuální půdní fázi půdy, ve které hledáte, vypnete signály minerálů vyskytujících se v půdě a tím zlepšíte svou možnost vyhledávání objektů v půdě.

Základní (Default) nastavení je 83.

Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček a nastavíte více mineralizované půdy, po směru hodinových ručiček nastavíte nižší mineralizaci půdy.

Ovladač nemá minimum ani maximum, otáčí se kolem dokola.

Čím rychleji otáčíte ovladačem, tím rychleji se mění půdní nastavení. Pokud chcete jen nepatrnou změnu, otáčejte ovladačem pomalu přes jednotlivá cvaknutí.

Existuje 1024 různých půdních nastavení ale pouze 100 různých čísel může být zobrazeno na displeji (jako 2 ciferná čísla od 00 do 9). Nastavení se mění po každých 10 cvaknutích.

Podívejte se na sekci vyvážení půdního efektu pro detailní popis.

GAIN (Citlivost)

Ovladač GAIN zvyšuje nebo násobí signál detekovaných předmětů. Otáčejte ovladačem GAIN po směru hodinových ručiček, abyste zvýšili velikost generovaných signálů. Pro maximální detekci nejmenších nebo hluboko ukrytých předmětů, zvyšte GAIN. Pro zeslabení nejslabších signálů nastavte GAIN na nízkou úroveň. Existuje 10 možných nastavení, 1 je nejnižší a 10 nejvyšší.

THRESHOLD (šum)

Threshold je spouštěcí stupeň ke zjištění, které signály slyšíte, a které ne.

Změny v nastavení Threshold změní zvuky z pozadí nebo šum. Pro maximální slyšitelnost nejslabších signálů nastavíte hladinu zvuků z pozadí (šumu) tak, aby byly co nejméně slyšet, když se detektor používá. Pro eliminaci nejslabších signálů (mnohdy i falešných způsobených elektromagnetickými interferencemi), nastavte threshold do negativního pole, které dovolí detektoru fungovat tiše, pokud není GAIN nastaven na příliš vysokou hodnotu. Hodnoty Threshold jsou od -9 do 9. S ovladačem v poloze 12:00, je THRESH na 0.

DISCRIM

 • Otočte na nejzazší pozici vlevo a detektor se nastaví do automatického módu.
 • Otočte jednou doprava a detektor se nastaví na diskriminační mód s multitónovou identifikací nálezu a žádné kovy nejsou z hledání eliminovány.
 • Otočte ovladačem vpravo a předměty jejichž ID je nižší než číslo nastavení budou eliminovány z detekce.

Otáčením ovladače DISCRIM :

 • Hodnota nastavení indikuje ID číslo nálezu, který má být diskriminován nebo eliminován z detekce. Všechny nálezy s ID nižším nebo stejným jako hodnota nastavení nebudou detekovány.
 • "---" se objeví přes ikony kategorií, který byly vydiskriminovány.

Všimněte si, že se "---" objeví pokud je jakékoliv číslo z kategorie vydiskriminováno. Např. pokud je DISCRIM ovladač nastaven na 56 a "---" se objeví přes ZINC. Tyto objekty v zinkové kategorii s hodnotami od 57 do 65 budou detekovány. Objekty s hodnotami 56 a méně nebudou detekovány.

VYVÁŽENÍ PŮDNÍHO EFEKTU

Co je vyvážení půdního efektu?

Co potřebuji k vyvážení půdního efektu?

Všechny půdy obsahují minerály. Signály z půdních minerálů jsou často desetkrát až stokrát silnější než signály z kovových nálezů. Magnetismus železných minerálů, které se nacházejí skoro ve všech půdách, způsobují jeden typ interferenčního signálu. Rozpuštěné minerální soli, které se nacházejí v některých půdách, jsou elektricky vodivé a způsobují další typ interferenčního signálu.

Vyvážení půdního efektu je proces, kterým detektor vypne nechtěné signály pocházející z půdních minerálů i přesto, že signály z nálezů jsou stále detekovány. Toho je dosáhnuto zkalibrováním fázové odezvy detektoru, který pak eliminuje signály z půdních minerálů.

Když je detektor nekalibrován na půdu, výsledkem je detekce hlouběji uloženého nálezu, tišší chod a přesnější identifikace nálezu.

Jak vyvážit půdní efekt u vašeho detektoru : (preferovaná metoda)

Najděte trochu půdy, která neobsahuje kov.

VYVÁŽENÍ PŮDNÍHO EFEKTU (pokračování)

 • Pootočte ovladačem DISCRIM vlevo tak, abyste vstoupili do automatického módu.
 • Nastavte Threshold ovladač na přijatelnou výši šumu.
 • Kývejte hledací cívkou nahoru a dolů nad zemí. Držte tlačítko Zamčení fáze dolů. Zvedněte cívku asi 6" nad zem a snižte na 1", to dělejte asi 1-2 za vteřinu.
 • Všimněte si, že pozice GND BAL ovlivňuje zvuk podle směru cívky :
 • Pokud uslyšíte hlasitější zvuk, když je cívka níže k zemi, nazýváme to pozitivní odpovědí.
 • Pokud slyšíte hlasitější zvuk tehdy, když je cívka zvednuta od země, nazýváme to negativní odpovědí.
 • Otáčejte ovladačem po směru i proti směru hodinových ručiček když pohybujete cívkou a všimněte si pozice ovladače když se zvuk mění z negativní na pozitivní odpověď.
 • Nastavte ovladač tam, kde slyšíte lehce pozitivní odpověď. (zvuk se lehce vyšší když se cívka blíží k zemi)

POZOR : Pokud uslyšíte falešné vysoké tóny v diskriminačním módu, je nastavení vyvážení půdního efektu příliš pozitivní (musíte tedy pohnout ovladačem proti směru hodinových ručiček, abyste tento problém napravili).

Alternativní metoda vyvážení půdního efektu

Můžete použít také následující, jednodušší, metodu k vyvážení půdního efektu. Není ale tak přesná jako výše zmíněná metoda.

Najděte trochu půdy neobsahující kov.

 • Pootočte ovladačem DISCRIM doleva, na automatický mód.
 • Kývejte cívkou nahoru a dolů nad zemí.
 • Otočte GND BAL dokud nastavení GND BAL SETTING nebude stejné jako nastavení hodnoty fáze.

Pro udržení nejlepší hodnoty vyvážení půdního efektu u vašeho detektoru, hodnota GND BAL by vlevo na displeji měla odpovídat zhruba hodnotě zamčené fáze vpravo na displeji.

Hodnota zamčené fáze je hodnota zobrazená při kývání cívkou nad zemí v oblasti neobsahující kov.

VYVÁŽENÍ PŮDNÍHO EFEKTU - TECHNICKÉ INFORMACE

Znalosti o půdních podmínkách pomůže hledači v nastavování přístroje, protože ví, kdy přenastavit vyvážení půdního efektu a také pomůže v porozumění odpovědí přístroje během hledání.

Fisher F5 poskytuje 2 druhy půdních dat : množství mineralizace (což ovlivňuje především hloubku) a typ mineralizace (což ovlivňuje především vyvážení půdního efektu)

Fe3O4 indikátor

Segmentový indikátor Fe3O4 4 ukazuje množství půdní mineralizace, nezávisle na typu, vyjádřenou ekvivalentním množstvím koncentrace magnetitu (Fe3O4). Aktualizuje se každou vteřinu. Je citlivý na pohyb a dává nejpřesnější údaje pokud kývete cívkou nahoru a dolu několikrát nad zemí. Přítomnost kovu nebo mineralizovaných kamenů může způsobit, že ůdaje nebudou přesné. Pokud přestanete cívkou pohybovat, indikátor bude prázdný.

INDIKACE % Fe3O4 CITLIVOST

H - VYSOKÉ 0.4 - 1.6 1,000 - 4,000

M - STŘEDNÍ 0.1 - 0.4 250 - 1,000

L - NÍZKÉ 0.025 - 0.1 60 - 250

VL - VELMI NÍZKÉ 0.006 - .025 15 - 60

none - -(ŽÁDNÉ) méně než .006 méně než 15

Magnetická citlivost je vyjádřena v jednotkách micro-cgs. Ve slané vodě, při absenci železných minerálů indikátor ukazuje vzájemnou elektrickou vodivost.

V půdách s více než 4,000 micro-cgs magnetické citlivosti může signál saturovat (přetížit) obvody. To detektoru neublíží ale přístroj nebude v těchto podmínkách použitelný, Řešením je držet cívku několik palců nad půdním povrchem, takže "neuvidí tolik nečistot". Posloucháním a pozorováním poznáte, jak vysoko musíte cívku držet, abyste zabránili přetížení. Nejvyšší magnetické citlivosti jsou obvykle na půdách vyvřelých hornin, na naplavených černých píscích na plážích a na půdách s červeným jílem ve vlhkých oblastech.

Nejnižší magnetická citlivost je většinou na bílých plážových píscích tropických a subtropických regionů a vápencových půdách.

FÁZE

Údaje o fázi jsou na spodní pravé části obrazovky uvedené 2 místním číslem od 0 do 99, které zobrazuje magnetický "ztrátový úhel" půdních minerálů. Číselná stupnice je stejná jako u vyvážení půdního efektu. Pokud údaj o fázi (potvrzený kýváním cívky nad zemí) ukazuje čísla, která jsou rovnoměrně nad nebo pod vaším současným nastavením vyvážení půdního efektu (ukazuje se na spodní levé straně displeje), budete pravděpodobně chtít přenastavit vaše vyvážení půdního efektu. To je důležité především tehdy, když používáte detektor v automatickém módu All Metals (všechny kovy).

Údaj o fázi vyžaduje, aby hledací cívka byla v pohybu. Nejopakovatelnější měření mohou být dosažena kýváním cívky nahoru a dolů nad povrchem země. Přítomnost kovu nebo mineralizovaných kamenů může vyústit v nepřesné údaje. Pokud se cívka zastaví, údaj o fázi bude buď bezvýznamný nebo prázdný. Číselná řada neindikuje aktuální trigonometrické stupně, ale spíše odměření signálů použité k vyvážení půdního signálu. Tyto signály jsou odměřené tak, aby daly největší rozlišení fáze v nevodivých půdách obsahujících mnoho magnetitu, kde je potřeba největší rozlišení.

UKAZATEL POZN.

99 ztrátový úhel -1.5 stupně

horní limit rozsahu tolerance vyvážení

83 ztrátový úhel = 0 stupňů; nominální vyvážení feritu

71 ztrátový úhel = 1.5 stupně

nejnižší limit rozsahu tolerance vyvážení

60 ztrátový úhel = 3.6 stupňů

50 ztrátový úhel = 6.0 stupňů

40 ztrátový úhel = 9.6 stupňů

30 ztrátový úhel = 15.3 stupňů

20 ztrátový úhel = 25.8 stupňů

10 ztrátový úhel = 47 stupňů

0 ztrátový úhel = 90 stupňů

Elektrický ferit a magnetit (přírodně se vyskytující forma feritu) se obvykle zobrazují okolo 83. Nicméně s ohledem na kalibrační odchylku způsobenou změnou času a teploty nebo použitím různých hledacích cívek, se může ferit zobrazovat v rozmezí od 71 do 99 bez jasného zhoršení výkonu. Čerstvě zvětralé kamenité půdy a písky (jiné než bílé plážové písky) budou většinou ukazovat více než 65.

Bahnité a jílovité půdy obvykle ukazují nad 55. Červené jíly nad 45 ale méně než 75. Půdy mezi 10 a 45 mají obvykle malou mineralizaci jak je indikováno ukazatelem Fe3O4, jsou obvykle elektricky vodivé a často bohaté na smektitové jíly. Půdy v rozmezí od 0 do 10 jsou vzácně jinde než ve vlhkých slaných nebo alkalických místech s malou nebo žádnou železnou mineralizací. Bílé písky nedávají obvykle žádné hodnoty.

SYSTÉM AUDIO IDENTIFIKACE NÁLEZU

Různé typy kovů indukují různé typy zvuků, závisejících na vašem nastavení tónů (TONES).

V diskriminačním módu jsou 4 možné volby :

d1. Střední až vysoké intenzivní tóny, měnící se se silou signálu nálezu. Velké objekty, mělce uložené způsobují skřípání. Proměnlivá intenzita vám poskytne více informací o detekovaném objektu.

d2. Železo způsobuje nízko intenzivní tóny bez ohledu na sílu signálu. Neželezné nálezy indukují střední až vysoké intenzivní tóny, měnící se podle síly signálu nálezu.

d3. 3 různé tóny.

Nízký tón: Železo

Střední tón: alobal, ouška plechovek a zinek

Vysoký tón: 5˘, desetník, 25˘, a 50+

d4. 4 různé tóny

Nízký tón : Železo

Střední tón: alobal, ouška plechovek a zinek

Vysoký tón: 5˘, desetník,

Nejvyšší tón: 25˘ a 50+

Defaultní nastavení je 2.

K výběru z výše uvedených stiskněte TONES na dotykovém panelu. Každé stisknutí TONES vás posune na další možnost.

DISPLEJ HLOUBKY A NÁLEZU

Jak přečíst displej

LCD ukazuje pravděpodobnou identifikaci nalezeného kovu, stejně jako pravděpodobnou hloubku nálezu, v palcích. Detektor zaznamená opakující a neměnící se identifikaci nálezu pokud byl lokalizován a rozpoznán. Pokud se po několika tazích cívky nad stejným místem identifikace cíle mění, je nález pravděpodobně odpadem, oxidovaný kov nebo příliš hluboko uložen, aby ho detektor přesně rozpoznal. Se zkušenostmi se naučíte vykopávat nálezy na vícekrát se opakující signály.

Rozpoznání segmentu jsou velmi přesné při detekování předmětů popsaných na štítku. Nicméně, pokud zaznamenáte v dané kategorii neznámý objekt, můžete nalézt kovový předmět odlišný od předmětu popsaného na štítku, ale se stejnou kovovou signaturou. Také čím větší je vzdálenost mezi nálezem a cívkou, tím je identifikace nálezu méně přesná.

ZLATÉ NÁLEZY. Zlaté předměty se budou zobrazovat na levé straně LCD škály. Zlato se zobrazí s ohledem na jeho velikost. Čím menší je zlatý předmět, tím více vlevo se bude zobrazovat.

Zlaté lupínky se zobrazí pod Fe.

Malé zlaté předměty se zobrazí pod Fe nebo Foil (alobal).

Středně velké zlaté předměty se zobrazí pod 5˘ nebo Tab (ouško plechovky).

Velké zlaté předměty se zobrazí pod Tab nebo Zinc (zinek).

STŘÍBRNÉ NÁLEZY: Stříbrné předměty se normálně objevují na pravé straně stupnice, pod

Dime (desetník), Quarter (čtvrťák), nebo 50+, s ohledem na velikost předmětu.

Čím větší předměty, tím více vpravo se zobrazují.

ŽELEZO: Fe je chemická značka pro železo, většina železných předmětů spadne do kategorie

Fe. Velmi velké železné předměty jako napr. stahovací pásky spadají do kategorie 50+.

5˘: nikláky a nejnovější ouška od plechovek se zde objeví

TAB: ouška starších nápojových plechovek, některá nová ouška od plechovek a mnoho zlatých prstenů se zde objevuje.

ZINC/1˘: novější penny (po r.1982), mnoho US mincí, staré uzávěry ze skleněných lahví, velké zlaté prsteny, některé neamerické mince

DIME: Dimes (desetníky) a penny z období před r.1982 se zde zobrazují. Starší penny z období před r. 1982 jsou z mědi, která má metalickou signaturu podobnou desetníku (aj "dime"). Většina měděných mincí se zde zobrazuje.

Pozor : označení nálezu probíhá pomocí vizuálního oznámení. Mnoho ostatních typů kovu může spadat pod jakoukoliv z těchto kategorií. Jakmile F5 eliminuje nebo zobrazí přítomnost odpadů, je nemožné přesně stanovit všechny zakopané předměty.

UKAZATEL HLOUBKY

Ukazatel hloubky je přesný pro předměty velikosti mince. Ukazuje hloubku nálezu v palcích. Velké nebo nepravidelně tvarované předměty poskytnou méně spolehlivé údaje o hloubce. Při držení PinPoint na dotykovém panelu a přejížděním přes kovový předmět se "depth" (hloubka) objeví u jedno nebo dvojmístného údaje uprostřed obrazovky.

DVOUMÍSTNÝ INDIKÁTOR NÁLEZU

Dvoumístný indikátor nálezu ve středu "LCD displeje poskytuje specifickou hodnotu, která pomáhá identifikovat nález mnohem přesněji. S přibývajícími zkušenostmi s hledáním se naučíte přiřazovat hodnoty nálezu k pravděpodobné identifikaci. Hodnota nálezu se může měnit pokaždé kdy cívka přejede přes objekt, v závislosti na úhlu objektu a vzdálenosti od cívky. Pro začátek se podívejte do tabulky na druhé straně :

IDENTIFIKACE NÁLEZU

Tabulka níže ukazuje některé běžné prům. ekvivalenty hodnoty nálezů. S přibývající zkušeností s hledáním rozeznáte mnoho typů kovů pomocí jejich číselné hodnoty.

Typická hodnota

Pravděpodobný objekt

  0 -15  Železo

25-28  Ouško od plechovky

28-32  Nikl

36-42  Ouško od plechovky (starý typ)

58-62  Zinek, penny

68-72  Dime (US desetník)

78-83  Čtvrťák

86-90  Půl dollar

91-95  Stříbrný dollar

POCHOPENÍ DISPLEJE

Označení módu

Hledací mód je stručně popsaný uprostřed obrazovky pokaždé, když měníte módy takto :

Autotune (automatický mód)

Discrimination (diskriminace)

Pinpoint (dohledávání)

KATEGORIE NÁLEZŮ

Existuje 8 kategorií, které se zobrazují v horní části displeje. Když cívka přejede nad kovovým předmětem v diskriminačním nebo automatickém módu, rozsvítí se zde obdélníková ikona nad kategorií, která popisuje kovový předmět.

INDIKÁTORY DISKRIMINACE

Když se "\" objeví přes popis kategorie nálezu, některé nebo všechny nálezy v dané kategorii byly eliminovány z detekce. Otočte DISCRIM ovladačem a vyberte nastavení diskriminace.

ID NÁLEZU

2 místné číslo se objeví pokud cívka přejde nad kovovým předmětem v diskriminačním nebo automatickém módu. Toto 2 místné číslo koresponduje s kategorií nálezu nahoře na displeji.

HLOUBKA

Když držíte PINPOINT na dotykovém panelu, 2 místné číslo ve středu displeje ukazuje hloubku nálezu v palcích. Tento hloubkový indikátor se kalibrován na objekty velikosti mince. Pokud je nález něco jiného než mince, hloubkový indikátor poskytne pouze přibližnou hodnotu.

SPOLEHLIVOST

Zatímco ID nálezu poskytuje identifikaci nálezu, není možné aby byla vždy 100% přesná klasifikace nálezu vzhledem k velkému množství zakopaných objektů. Toto měřidlo spolehlivost vám pomůže identifikovat nález. Pokud si je detektor jistý s klasifikací nálezu, rozsvítí se všech 5 čárek. Jedna čárka indikuje velmi nízkou hodnotu spolehlivé identifikace nálezu.

Indikátor baterie

Segmenty indikují voltáž baterií, jak je psáno na displeji.

% Fe3O4

Tento ukazatel zobrazuje magnetický mineralizační faktor nebo magnetickou citlivost půdy.Hloubka, do které mohou být nálezy přesně identifikovány je silně ovlivněna magnetickou citlivostí půdy. Vysoké hodnoty Fe3O4 v mají větší efekt na detekci hloubky v diskriminačním a All metals (automatický) módu.Pro co nejpřesnější Fe3O4 r zobrazování kývejte hledací cívkou jako kdybyste rušili půdu. % Fe3O4 půdních minerálů je zobrazeno následovně :

VL - velmi nízké
L - nízké
M - střední
H - vysoké

Fáze

2 místné číslo PHASE zobrazené na displeji indikuje typ půdní mineralizace. Číslo se průběžně zobrazuje ve všech hledacích módech a je průběžně aktualizováno. Půdní podmínky se mohou měnit během dané oblasti, ve které hledáte, někdy pomalu a někdy velice rychle. Toto číslo nemůže být nastavováno uživatelem. Některé běžné typy mineralizace jsou :

0 - 10 mokré, slané a alkalické
5 - 25 kovový, železo
26 - 39 velmi málo půd v tomto rozmezí - příležitostně některé pláže se slanou vodou
40 - 75 červené, žluté a hnědé jílovité minerály
75 - 95 magnetit a další černé železné minerály

Nastavení

Toto 2 místné číslo na spodní levé straně displeje může zobrazovat následující :

• Interní nastavení vyvážení půdního efektu (GND BAL): od 00 do 99
• Gain: 10 hodnot od 1 do 10.
• Threshold: 19 hodnot od -9 to 9
• Nastavení diskriminace: od 0 do 65.
• Frekvence: -1, 0 ,nebo 1
• Výběr tónů: 1, 2, 3, nebo 4

Pokud uživatel nehýbe s žádným z ovladačů nebo netiskne žádný touchpad, potom číslo ukazuje interní nastavení vyvážení půdního efektu a rozsvítí se "GND BAL".

"GND BAL" zmizí, pokud uživatel vybere ovladač a nastavení (SETTING) poté ukazuje aktuální hodnotu aktivovaného ovladače nebo touchpadu.

HLEDACÍ TECHNIKY (v DISC módu)

Ověření nálezu

Poté co detekujete nález, udělejte následující :

1. Obejděte nález.

2. Přitom pokračujte s kýváním hledací cívkou přes nález

3. Kývejte jednou každých 30° nebi 40°kruhu. Pokud se tón nezmění a hodnota ID nálezu je stálá, zatímco chodíte v kruhu, můžete si být velmi jisti identifikací nálezu. Pokud se tón nebo ID nálezu mění, mohl jste nalézt několik objektů nebo předmět nepravidelného tvaru. Pokud tón zcela zmizí v různých úhlech, může být nález odpadem nebo nehodnotným kovem. Pokud jste v hledání nováčkem, vyhrabejte všechny nálezy. Se zkušenostmi brzy identifikujete slyšitelné a vizuální odezvy podle konkrétních typů kovových objektů.

Dohledávací proces v pohybových módech :

1. Kývejte cívkou nad nálezem ze strany na stranu ve zmenšujících se pohybech

2. Podívejte se na místo, kde se objevil tón

3. Ukročte 90° ke straně nálezu

4. Kývejte cívkou přes to samé místo v 90° intervalech až do prvního pohybu.

5. Toto dohledá místo nálezu pomocí "X"

DOHLEDÁVÁNÍ NÁLEZU (v módu PINPOINT)

Poté co identifikujete nález pomocí pohybového módu hledání, stiskněte a držte PINPOINT abyste identifikoval přesné místo nálezu. Tato technika může ukázat více informací o tvaru a velikosti nálezu a také o jeho přesné poloze, pro usnadnění jeho vykopání.

Dohledávejte následovně :

1. Nastavte hledací cívku jen lehce nad zem a na stranu nálezu.

2. Stiskněte a držte PINPOINT a zvedněte hledací cívku o 2 palce. Zvednutí hledací cívky nad zem může způsobit, že bude signál negativní, takže přístroj utichne.

3.Nyní posuňte cívku pomalu přes nález a vy jej můžete lokalizovat pomocí zvuků. Nález je lokalizován přesně tam, kde je signál nejsilnější. Snižte ji dolů:

4. Pro omezení odezvy ještě více, umístěte střed hledací cívky blízko středu odezvy, ale ne přímo na střed.

5. Pusťte PINPOINT touchpad.

6. Stiskněte a držte znovu PINPOINT touchpad.

7. Opakujte tuto zužovací proceduru, abyste omezili místo hledání.

POZN: Indikace hloubky je méně přesná po výše uvedením omezení.

Odchylka cívky

Pokud se chytáte použít dohledávací mód pro souvislé hledání, uvědomte si, že se odchylka objeví a způsobí, že detektor získá nebo ztratí citlivost. Periodické přenastavení detektoru se vyžaduje pro minimalizaci odchylky; pusťte a stiskněte PINPOINT znovu kvůli přeladění.

SPECIFIKACE 

Mechanické : tyč tvaru S s elektronickým s elektronickým krytem na tyči, konstrukce ze 3 částí, spodní tyč teleskopická nekovová , nastavitelná opěrka ruky

Váha: 3.0 lbs (1.38 kg) s instalovanými bateriemi

Standardní hledací cívka: 10 palců (25 cm) eliptická koncentrická, voděodolná

Baterie: dvě 9V obdélníkové alkalické

Operační princip: VLF indukční rovnováha

Operační frekvence: nominální 7.8 kHz, ovládaná mikroprocesorem

Základní citlivost: 2.5 x 109 r Hertz (detekovatelnost)

Koeficient spoždění: 92 millisekund

Reactivní přetížení: 5,000 micro-cgs (se standardní hledací cívkou)

Odporové přetížení: 600 micro-cgs (se standardní hledací cívkou)

Rozmězí vyvážení půdního efektu: od feritu ke slané vodě včetně

Potlačení půdní diskriminace: kombinace metod 2. a 3. stupně

Potlačení půdního ID nálezu : 3. stupeň

Životnost baterií: více než 40hodin s kvalitními alkalickými bateriemi

Rozmezí operační teploty: 14 až 122 stupňů F (-10 až +50 C)

Rozmezí operační vlhkosti: 0 - 90% nekondenzující

ETICKÝ KODEX HLEDAČŮ POKLADŮ

1. Respektujte práva a majetek druhých

2. Dodržujte zákony a nařízení, ať už národní nebo místní

3. Nikdy neničte historické nebo archeologické nálezy

4. Dejte půdu a vegetaci do původního stavu. Vyplňte své jámy.

5. Všichni hledači mohou být posuzováni podle toho jak se budete chovat a jaký příklad dáte. Vždy si vyžádejte povolení předtím než začnete kdekoliv hledat. Buďte extrémně opatrný, když sondujete a vyhrabáváte odpady.

Vždy zakryjte své jámy!