Sonda DeTech - F75 

Detech přišel na trh se sérií nových hledacích sond S.E.F. a to různých velikostí počínaje 30x25, 38x30 přes 45x38 až po 53x43cm. Většina těchto sond je určena pro detektory kovu Minelab a White's. Velikost 38x30cm (15x12") je dostupná rovněž pro detektory kovů Fisher, jmenovitě pro model F-75.

Označení S.E.F. znamená zkratku pro výraz "symetrické elektromagnetické pole". Firma Detech uvádí, že tyto sondy mají větší hloubkový dosah, lepší stabilitu jakož i rozlišení, lépe se s nimi ladí zem a oproti DD sondám mají i lepší dohledávání s pinpointem. Rozhodl jsem se proto vše řádně vyzkoušet a prakticky otestovat a sondu jsem si objednal z holandského internetového obchodu za 199,- Euro.

PRVNÍ DOJMY

Po otevření krabice jsem byl opravdu překvapen enormními rozměry sondy v porovnání se standardní eliptickou Fisher DD 28cm sondou. Rovněž tak váhový rozdíl je znatelný. Zatímco sonda Fisher váží 450g, u Detechu je to 720 gramů. I když se jedná o rozdíl necelých 300g, při vlastním hledání se detektor kovu zdá výrazně těžší a to i z důvodu mnohem horšího vyvážení. Při instalaci Detech sondy jsem si okamžitě nemohl nevšimnout, že originální Fisher upevňovací šroub a matku nelze použít. Když si tedy budete pořizovat tuto sondu, nezapomeňte s ní rovněž objednat i jeich delší plastový šroub.

Detech

Standardní sonda Fisher a sonda Detech

Detech šroub

Standardní Fisher šroub nejde použít

Den 1 a 2

Při dvou různých příležitostech jsem vzal detektor kovů Fisher F 75 na několik hodin do místního sadu. To je lokalita, kde je osídlení známé již od doby železné. Detektoristé pravidelně navštěvují toto místo od nepaměti, tj. vlastně od doby kdy se detektory kovů začaly někdy před 40 lety používat. Ta lokalita je zajímavá i tím, že se na ní střídají místa hluchá bez kovových artefaktů s místy s opravdu velkou koncentrací dobového železa, takže výzva pro každého detektoráře a jejich detektory kovů.

Při testování této sondy jsem detektor Fisher F 75 nastavil stejně jako když běžně hledám s Fisher sondou DD 28cm: Citlivost 90, diskriminace 20, tóny 1F a process JE. Na jenom z míst s nízkou koncentrací železa jsem našel 3 kousky olova, 2 bronzové prstýnky a minci z 19. století.

Nyní se pokusím popsat první pocity, výhody/nevýhody při hledání s Detech sondou:

Velká sonda má větší plošné krytí a to se může projevit větším počtem nálezů.

Sonda reagovala jasným hlubokým tónem na jakýkoli dotyk ruky stejně jako na nárazy o větve či ležící jablka. Tato skutečnost mě přinutila snížit citlivost na 80.

Po půlhodině hledání jsem si musel na chvilku odpočinout z důvodu váhy sondy a špatnému vyvážení detektoru.

I když je sonda velká, nepotřeboval jsem kopat žádné větší díry než obvykle.

Po prvním zkoušení jsem se přesunul do zamořené části sadu. Sonda se nezdála mít žádné větší potíže se železem nacházejícím se v její blízkosti. Opět jsem nalezl několik kousků olova, malou římskou minci a silně poškozený kousek římské falery, jinak ale moc pěkný nález.

Dutch mince

Žeton biskupa z Utrechtu, Davida Burgundského (1427-96). Průměr 30mm

Falera

Přívěšek z římské faléry - 1. století

Den 3

Třetí den jsem vzal svůj detektor kovu Fisher F 75 s velkou Detech sondou na blízké pole s obilím, které bylo nedávno sklizeno. Minulý rok jsem na tomto poli neměl žádné zajímavé nálezy kromě jedné značně oipotřebované římské mince. Tentokrát se mi podařilo najít 2 buckety, 2 mince z 19. století a rare token z 15. století.

Detech sonda měla problémy se stabilitou při hledání na strništi. Citlivost jsem musel stáhnout na 70 a rovněž tak použít program dE namísto JE!

HLOUBKOVÝ TEST

K tomu abych si udělal představu o hloubkové kapacitě sondy jsem si připravil testovací zařízení skládající se z tyče opatřené centimetrovým měřítkem, kterou jsem kladivem zatloukl do země. Mince připevněná na provázku pak byla umíztěna do díry a zasypána hlínou. Jako testovací předměty jsem zvolil jednak stříbrný Dutch desetník o průměru 15mm a jednak Dutch měděnou minci velikosti 21mm. Obě 2 mince byly 1mm tlusté.

Test mince

Testovací objekty připevněné provázkem

Testování

Testovací potřeby pro měření hloubky

Celý tento test byl prováděn na pastvině. Vyskytuje se tam kompaktní hlína s malou mineralizací a půdní efekt byl fastgrabem vybalancov na 53. Citlivost jsem nastavil na úroveň 90, diskriminaci na 0, tóny na 2F a použil procesový program dE. Rád bych na začátku upozornil na to, že prováděný test dosahů je testem srovnávacím a to pouze jedné z kategorií. Tento test proto zákonitě nemůže vypovídat nic o celkové kvalitě a výkonu detektoru.

Targetová vyhodnocovací čísla jakož i hloubku/dosah pinpointu v palcích (1" = 2,54cm) jsem zaznamenával do přiložené tabulky. Tóny a jejich kvalita byly rozděleny do 3 kategorií podle následujících charakteristik:

++ : čistý a hlasitý tón

+ : čistý ale slabý tón

+ - : nejasný slabý tón

Tabulka Detech

Tabulka hloubových dosahů. Large = Detech sonda, Small = Fisher sonda. ID je diskriminační číslo na displeji a Pinpoint ukazuje hloubku v palcích (1" = 2,54cm).

ZÁVĚR / HODNOCENÍ

Od sondy která je svými rozměry mnohem větší než cívka Fisherem standardně dodávaná bych očekával přiměřený nárůst v hloubkovém dosahu, který mimochodem anoncuje i výrobce těchto sond. Mnou prováděný praktický hloubkový test však v ničem nenaznačoval, že by Detech cívka byla v čemkoli lepší než standardní sonda od Fishera. Navíc v některých aspektech jako např. hmotnosti/vyvážení a stabilitě se jeví mnohem horší.

Sonda Detech funguje lépe na lokalitách s větší koncentrací železa jako byla ta v ovocném sadu. Protože je velká, zabírá větší plochu a tím i nrazí na více věcí. Otázkou ale je jak je to s přecházením maskováné barvy. To totiž vždy bude slabá stránka jakékoli velké sondy. U velkého "déčka" separace v pravolevé ose bude vždy výborná. Při točení této osy do předozadního směru však tato schopnost ubývá a nakonec v bodě kdy se nám lokalizované předměty srovnají nad sebe do DD osy, nebudeme schopni od sebe separovat 2 stejně velké předměty (nebo ještě hůře je-li nechtěný předmět jako např. železo větší/objemnější) na vzdálenost délky této DD osy, v tomto případě tedy 38cm.

Ze všeho co Detech píše o této sondě pouze lepší ladění země odpovídá realitě; to je opravdu lepší. Nenalezl jsem však při testování žádný nárůst hloubkového dosahu, bezpohybové dohledávání pinpoint a rozlišování/identifikace jsou stejné a cívka je navíc méně stabilní.

Originální text: https://www.xs4all.nl/~pa4tu/metal-detecting/documents/test_detech.pdf

Překlad: P. Divis

Vložte svůj text...