Fisher F-Pulse

FISHER - 1. a nejstarší výrobce detektorů kovu na světě představuje nový pulsní dohledávací detektor. Záměrem firmy bylo navrhnout a vyrobit nejvýkonnější pinpointer na trhu a vyslyšet tím volání nejednoho lovce pokladů po dohledávačce, která by byla dostatečně robustní, měla moderní design, snadné ovládání a dokázala si udržet vysokou citlivost i v těch nejobtížnějších půdních podmínkách.
F-PULSE je plně vodotěsný pulsně indukční detektor. Tato technologie umožňuje přístroji fungovat i tam, kde ostatní dohledávačky selhávají. Ať již se jedná o silně mineralizovanou půdu nebo slanou vodu,
Fisher F-PULSE si drží svou stabilitu a jde hlouběji než konkurenční produkty, které v takovýchto podmínkách ztrácejí citlivost a funkčnost.
F-PULSE má promyšlenou ergonometrii, dobře se drží a snadno se ovládá pomocí jediného tlačítka. Na jeho vývoji se podíleli zkušení hledači s úmyslem svoje hobby posunout na ještě na vyšší úroveň.

Zahoďte své 9V baterie či akumulátory, máme tu přece 21.století. F-PULSE je napájen (2) AA - 1,5V bateriemi a vydrží na ně až 25 hodin.

PŘÍSTROJ JE VYROBEN ZE SPECIÁLNÍHO ODOLNÉHO MATERIÁLU PROTI OPOTŘEBENÍ

Dohledávací detektor neboli Pinpointer je obecně určen k rychlému a snadnému dohledávání drobných kovových předmětů, které navíc často bývají stejné barvy jako je zemina. V závislosti na nastavené míře sensitivity/citlivosti, dokáže F -PULSE detekovat předměty velikosti mince na vzdálenost 6 až 8cm. Postup je takový, že nejprve po odkopání zeminy pohybujeme hrotem dohledávačky ve vytvořené hromádce na povrchu. Pokud při tom neobdržíme žádný tón, signál, pokračujeme v prozkoumávání jamky a jejích stěn. Ve chvilce kdy se přiblížíme k hledané věci, F-PULSE ji ohlásí tónem a/nebo vibrací. Hlasitost signálu a intenzita vibrace bude záviset na aktuální vzdálenosti hrotu a protáhlé sondy pinpointeru od lokalizovaného předmětu.

Pinpointer F-Pulse nabízí mnoho prvků:

FUNKCE:
Ovládáním jediným tlačítkem
Nastavitelná citlivost
Rychlé doladění
Alarm při ztrátě

NABÍZÍ:
360 stupňový záběr-krytí
Vodotěsnost do 2 metrů
Vysoká citlivost
Automatická zemní/půdní kalibrace

EXTRAS:
Měřítko (cm a palce)
Nastavitelné super výkonné LED světlo
Automatické vypnutí
Očko pro šňůru na nošení kolem krku

BATERIE:
F-Pulse funguje na (2) AA-1,5V alkalické, lithiové nebo nickel-metal hybridní baterie (nejsou součástí balení). Očekávejte přibližně 25 hodin provozu při použití alkalických monočlánků.

Nepoužívejte baterie "Zinc-carbon" nebo "Heavy-duty".

Výměna baterií (Obr. str. 6):
1. Použijte minci nebo plochý šroubovák
2. Kovovým víčkem baterií otáčejte proti směru hodinových ručiček
3. Vložte (2) AA baterie kontaktem + směrem dolů
4. Víčko opětovně našroubujte zpět a utáhněte

Bateriový prostor byl koncipován tak, aby baterie v něm byly umístěny dostatečně pevně. Jestliže se baterie nebudou chtít vysunout, poklepejte dlaní na spodek přístroje, dokud se nevysunou.

Signalizace nízkého stavu baterií:
Ve chvíli kdy se životnost baterií dostane na nízkou úroveň a budou třeba vyměnit za nové, detektor začne vydávat varovný tón, pípání boop - boop - boop.

Krytický stav baterií:
Jestliže jsou baterie totálně "mrtvé", uslyšíme dlouhý tón booooooooop a detektor se vypne.

Vodotěsnost:
F-PULSE je vodotěsný do 2 metrů po dobu 1 hodiny. Gumové těsnění na víčku-dvířkách baterií je pro tuto důležitým prvkem a proto periodicky kontrolujte jeho stav.

POZOR:
Kontrolujte stav podložky, O-kroužku.
Dávejte pozor, aby na gumovém kroužku ani uvnitř bateriového kompármentu nebylo žádné smetí nebo špína.

VAROVÁNÍ:
Na ponoření výrobku do hloubky větší než 2m nebo dobu delší 1 hod se ZÁRUKA nevztahuje !

POKUD ZAZMATKUJETE NEBO NEVÍTE JAK NASTAVENÍ ZMĚNIT-VRÁTIT, VYSUŇTE A ZPĚTNĚ VLOŽTE BATERII. TÍM DETEKTOR RESETUJETE DO STANDARDNÍHO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ = TÓN + VIBRACE, STŘEDNÍ CITLIVOST (F-PULSE i tak má větší dosah než všechny jiné dohledávačky).

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / Vypnutí: (popsaná signalizace - tóny jsou podle továrního přednastavení)

Zapnutí: Rychlý stisk (stiskni a ihned uvolni tlačítko - rychle)
1.  F-PULSE pípne a zavibruje
2. F-PULSE je připraven na hledání

Vypnutí: Stiskni a drž (stiskni a drž)
1. Jakmile se ozve zapípnutí BEEP, tlačítko uvolni
2. F-PULSE je vypnut

Jestliže si naprogramujete vlastní signálovou odezvu, ten samý signál bude slyšet při zapnutí i vypnutí. PŘIKLAD: Pokud jako signál nastavíte jen vibraci, detektor při těchto úkonech bude pouze vibrovat.

LED světlo
Osvětlení nastavujte následujícím způsobem:
1.  Přístroj vypni.
2. Tlačítko zmáčkni a drž. Světlo se rozsvítí a začne blikat.
3. Stále drž ve zmáčknuté poloze a sleduj měnící se intenzitu světla
4. Jestliže tlačítko je nadále držené ve zmáčknuté poloze, F-PULSE bude procházet
     jednotlivými úrovněmi měnícího se osvícení - bez světla, slabé, silné a maximální. Při
     maximální úrovni světlo zabliká.
5. Jednotlivé úrovně osvícení se budou cyklicky opakovat, dokud tlačítko neuvolníte.

4 Uvolni stisk tlačítka ve chvíli požadované úrovně LED osvětlení.
1. Signál potvrdí zvolené nastavení (tón, vibrace nebo obojí)
2. Pinpointer je nyní zapnut a připraven na hledání.3. Tato nastavená úroveň LED světla
    zůstane naprogramovaná v paměti i po vypnutí přístroje, a dokonce i po výměně baterií -
    resetování.

Programování:
F-PULSE detekovaný cíl signalizuje 3 způsoby - tón, vibrace nebo obojí. Pro všechny tyto signály nabízí 3 úrovně nastavení - nízkou, střední a vysokou.

Tovární nastavení:
      1. LED: 70% intensity světla
      2. Signál: Tón + vibrace
      3. Citlivost: Střední

Nastavení Tónu, Vibrace a Citlivosti

F-PULSE3 úrovně nastavení citlivosti a 3 typy oznámení / signalizace:
1.  Zapni detektor
2. Tlačítko zmáčkni a drž ve stisknuté poloze. Stisk se nesmí uvolnit okamžitě po prvním
     signálu (tón nebo vibrace). Jestliže tak učiníte, detektor se vypne (viz výše - Zapnutí /
     Vypnutí).
3.  Po tomto prvním vypínacím signálu bude po chvilce následovat programovací tón v podobě       zazvonění JINGLE-JINGLE-JINGLE.
4.  Uvolni tlačítko po tomto trojitém vyzváněcím tónu. Nyní jste v programovacím režimu.
5.  Mačkej tlačítko a jednotlivě vybírej požadovaná nastavení / hodnoty. Každým stiskem se
     posunete k další úrovni, která je signalizovaná odpovídajícím tónem, vibrací nebo obojím.
6.  Ve chvíli kdy dosáhnete požadované signalizace, tlačítko uvolněte.
7.  Vaše volba bude následně potvrzena signálem ve zvolené podobě, tj. buď tónem, vibrací
     nebo obojím. Pokud vypínač bude dál držen ve stisknuté poloze, budete cyklicky procházet
     všemi devíti možnostmi nastavení signalizace.
8.  Detektor je nastaven a připraven na hledání.

Pokud vypínač během procesu programování držíte ve stisknuté poloze, budete moci cyklicky procházet celkem 9 možnostmi nastavení signalizace (tón, vibrace nebo obojí) a citlivosti.

Program nabízí 9 možných nastavení:

Nastavení Citlivost Signalizace
1 beep + 1 vibrace NÍZKÁ Audio + vibrace
2 beep + 2 vibrace STŘEDNÍ * Audio + vibrace
3 beep + 3 vibrace VYSOKÁ Audio + vibrace

1 beep NÍZKÁ Audio pouze
2 beep STŘEDNÍ Audio pouze
3 beep VYSOKÁ Audio pouze

1 vibrace NÍZKÁ Vibrace pouze
2 vibrace STŘEDNÍ Vibrace pouze
3 vibrace VYSOKÁ Vibrace pouze

*TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Re-Tune / Doladění:
Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka můžeme F-PULSE při hledání kdykoli doladit, neboli retunovat. To je vhodné udělat když chceme eliminovat moc silný signál, nebo při vysoké mineralizaci půdy. Rovněž tak se doporučuje periodicky použít, je-li přístroj nepřetržitě v provozu po delší dobu.

Půdní kalibrace:
Kalibrace je potřebná na lokalitách se silnou mineralizací nebo ve slaném prostředí jako mořské pláže a slaná voda.

POSTUP KALIBRACE:
      1. Zapni detektor
      2. Špičkou, hrotem pinpointeru se dotkni země, nebo jej ponoř do vody
      3. Krátce stiskni a uvolni tlačítko
      4. Přístroj odpoví pípnutím a tím oznámí, že proces kalibrace byl proveden

RUŠENÍ - ZMĚNA FREKVENCE:
Každý detektor kovů pracuje na jiné operační frekvenci. F-PULSE je vyroben tak, aby byl schopen pracovat se všemi detektory o různých kmitočtech. A proto je možné jeho vlastní frekvenci kalibrovat / měnit na kmitočet, který daný detektor nebude rušit vůbec, nebo jen minimálně.

Někdy se může stát, že F-PULSE v továrním nastavení může být pro některý detektor zdrojem rušení, což se projeví nepravidelnými signály a/nebo tóny detektorem vydávanými. V takovém případě je nutné frekvenci upravit.

Pinpointer může nejčastěji působit rušení, bude-li mířit kolmo na horizontální plochu sondy detektoru

Jestliže chcete při práci pinpointerem rušení co nejvíce eliminovat, položte v té chvíli nečinný detektor tak, aby sonda byla v kolmé pozici s povrchem země (Obrázky na str.11).

POSTUP ÚPRAVY FREKVENCE:
1.   Vypni F-PULSE
2.  Zapni svůj detektor a citlivost nastav na takovou úroveň, aby byl stabilní a bez prozvuků.
3.  Rychlým stiskem dohledávačku zapni (váš detektor kovů může začít vydávat zvuky).
4.  Tlačítko zmáčkni a drž ve stisknuté poloze. Stisk se nesmí uvolnit ani po 1. signálu (tón, 
     vibrace), ani po následném programovacím tónu 3 zazvonění (JINGLE-JINGLE-JINGLE). 
     nadále drž tlačítko zmáčknuté.
5. Tlačítko uvolni po následujícím dvojitém signálu.

Přístroj je nyní v režimu změny frekvence, kterou můžeme měnit:
      1)  Po každém stisku tlačítka bude slyšet krátké pípnutí.
     2)  Pípnutí značí a oznamuje změnu frekvence.
     3)  Pinpointer disponuje celkem 16 subfrekvencemi
     4)  Pojetí všech 16 frekvencí zazní 2 (dvojité) pípnutí. Pokud chcete požadovaný kmitočet
          dále hledat, pokračujte v mačkání tlačítka.
          V okamžiku nalezení požadované frekvence váš detektor kovů přestane vydávat 
          zvuky-signalizovat
.
     5)  Pinpointer následně ještě jednou pípne, čímž nás upozorní, že programování bylo
          ukončeno.
     6)  Hotovo; F-PULSE si toto nastavení frekvence udrží v paměti.

RESTARTOVÁNÍ:
Jestliže F-PULSE přestane reagovat na mačkání tlačítka, zamrzne nebo při nastavování dělá něco jiného, než chcete, nastal čas ho restartovat do továrního nastavení (které si pak opětovně můžete zpětně přenastavit podle svého). To samé doporučuji udělat, jak jsem již zmínil výše, když se při nastavování spletu a nevím jak dál ani zpátky.

POSTUP RESETOVÁNÍ:
1.  Odšroubujte víčko baterií a přerušte kontakt.
2. Baterie vraťte zpět na místo a víčko opět zašroubujte.

LOST MODE - AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:
Jestliže F-Pulse zůstane zapnut a bude v nečinnosti více než 5 minut, přejde do režimu Lost Mode. Přístroj se přepne do nízko energetického chodu, LED světlo začne problikávat a každých 15 sekund zapípá. Po dalších 10 minutách se pak kompletně vypne.

JAK PINPOINTER POUŽÍVAT
F-PULSE je výkonné zařízení, které vám drasticky ušetří čas při dohledávání signalizovaného předmětu v zemi.

Jestliže hledaný cíl není příliš hluboko pod povrchem (více než cca 7cm), F-PULSE jej dokáže lokalizovat předtím, než začnete kopat. Takovéto zaměření z povrchu může výrazně zredukovat množství odstraňované zeminy nebo písku. Ušetříte tím jednak čas a jednak neponičíte trávník.

Detekční prostor pinpointeru je 360° kolem hrotu a těla protáhlé sondy. Pro přesné dohledání používejte samotný hrot, pro prohledání většího prostoru pak celou stranu tyčovité sondy (Obr.str. 14)

F-PULSE detekuje všechny kovy bez rozdílu, tedy feromagnety (železo, ocel) i barevné kovy.

Signalizace (tón, vibrace nebo obojí) je proporcionální, to znamená, čím bude cíl blíže, tím bude signál silnější a naopak.

S P E C I F I K A C E :
Technologie: Pulsně indukční, bipolární, plně statická
Frekvence pulsu: 2500 pps, 4%, offsetové nastavení
Zpoždění: 15 us
Odezva: Tón a/nebo vibrace
Stupně sensitivity: 3
Úrovně LED: 20
Vodotěsnost: do 2 metrů po dobu 1 hod
Provozní teplota: -15°C až 70°C
Baterie: (2) AA
Baterie výdrž: Alkalické 25 hod
NiMH dobíjecí 15 hodin
Lithiové 50 hodin