Fisher F11 - TEST

Jako poslední ze tří nových modelů vůbec nejstarší firmy v oblasti detekce kovů, amerického Fishera, bychom rádi představili a vyzkoušeli cenově nejdostupnější detektor modelové řady "F" označený jako Fisher F11.

detektor-kovu-fisher-F11
detektor-kovu-fisher-F11

Při nedávném testování "příbuzných" modelů Fisher F44 a Fisher F22, jsme ocenili zejména jejich nízkou hmotnost, kompaktnost, jakož i uživatelsky zajímavé funkce. Regulace hlasitosti, ID displej, volitelné zvukové režimy, přednastavené programy, FeTone™ na regulaci hlasitosti železa, paměť nastavení, voděodolnost nebo osvětlení displeje jsou totiž funkce, které normálně můžeme najít až u detektorů v mnohem vyšší cenové kategorii.

Jak již jsme zmínili na začátku, Fisher F11  je nejnižším a cenově nejdostupnějším detektorem kovů značky Fisher a z toho vyplývá i jeho vybavení a především pak důraz na co nejjednodušší ovládání, aby si s ním dokázal poradit i úplný začátečník. I když se jedná o nejnižší model z portfolia značky Fisher, překvapivě i tento základní detektor kovu však má nečekaně slušný výkon a nabízí i všechny funkce, které lze obecně považovat za podstatné a důležité. Jedná se tedy o opravdový detektor kovů a nikoli jen nějakou hračku pro děti na pár týdnů. F11 má velký přehledný LCD displej, regulovatelnou hlasitost, 3 hledací režimy s tónovým rozlišením i bezpohybový dohledávací režim PINPOINT. Detektor je v základu vybaven otevřenou koncentrickou sondou o průměru 19cm. Ta je vyměnitelná a tak můžeme použít i některou z cívek jako např. triangulární 25x14cm, 29x17cm, nebo DD sondu 28cm.

Detektor kovů Fisher F11 je napájen 9-V baterií, která vydrží přibližně 20 hodin běžného provozu. Instalace monočlánku je velice snadná, kdy po odsunutí dvířek na zadní straně ovládacího panelu se baterie jednoduše vyndá a následně nahradí novou. Jediné na co musíme dávat pozor je správná polarita kontaktů, přičemž symboly + a - jsou zřetelně vyznačeny na spodku bateriového kompártmentu. I kdybychom však baterii nainstalovali špatně, nic hrozného se nestane a detektor tím neporoucháme. Pochopitelně ale nebude fungovat a to do doby, než baterii obrátíte do správné polohy.

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ DETEKTORU

Detektor zapneme zmáčknutím vypínače umístěného na pravé straně ovládacího panelu. V horní části displeji se na rozlišovací škále postupně objeví symbol železa Fe a za ním čísla 2 - 9. Vše je logicky seřazeno do 3 samostatných políček a to podle kovů - materiálů různé elektromagnetické vodivosti v pořadí (Fe), (2,3,4,5) a (6,7,8,9). Všechny feromagnety, tj. železo a ocel jsou zvukově signalizovány hlubokým tónem a na displeji jim je přiřazen symbol Fe. Barevné kovy nízké vodivosti, kam se obecně řadí i zlato (tato kategorie je proto označena jako GOLD), se budou objevovat pod čísly 2, 3, 4 a 5. Většina drobných a/nebo tenkých předmětů ze zlata, stříbra, bronzu, aluminia (alobaly - fólie), jakož i drobné šperky a jejich fragmenty je identifikována čísly 2 nebo 3. Do kategorie 4 a 5 pak budou přiřazovány věci vyrobené ze slitin s různým podílem zinku, niklu, mědi (mosaz, slitinové mince, šperky). Čísla 5 - 9 označují cíle s vyšší elektromagnetickou vodivostí, přičemž nejvyšší vodivost 8 a 9 mají kompaktní předměty z čistého stříbra, hliníku a mědi.

Na levé straně LCD displeje nalezneme ve sloupci pod sebou 3 funkce v pořadí VOLUME, SENS a NOTCH. První funkcí / kategorií, kterou aktivujeme je hlasitost - VOLUME. Abychom ji mohli nastavovat, musíme po zapnutí detektoru nejprve stisknout tlačítko MENU. Na displeji se nyní zvýrazní nadpis VOLUME a uprostřed obrazovky se zároveň objeví graf se 6 segmenty. Hlasitost podle potřeby rychle a jednoduše upravujeme pomocí tlačítek + a -. Na začátek doporučujeme nastavit na úroveň 5 segmentů, tovární přednastavení je 4.

SENS neboli citlivost upravíme stejným způsobem jako předtím hlasitost. Sensitivitu nastavíme vždy tak, aby chod detektoru byl pokud možno stabilní bez falešných tónů způsobených elektromagnetickým rušením. V případě takového rušení je třeba mačkat tlačítko -, dokud se přístroj nezklidní. Chceme-li dosáhnout většího výkonu a tím i dosahu, senzitivitu se naopak můžeme pokusit zvyšovat a to mačkáním tlačítka +. Vybíráme opět ze 6 úrovní grafu, defaultní nastavení je "5".

V levém sloupci funkcí zbývá ještě kategorie NOTCH, neboli volitelná diskriminační okna. Tuto funkci u detektorů zásadně nepoužívám a to z toho důvodu, že hodnota/kategorie elektromagnetické vodivosti detekovaného předmětu se značně mění podle své polohy uložení v zemi, jakož i vzájemné polohy dvou kovových předmětů uložených blízko vedle sebe. Jestliže pak jedna z nich je větší (jako ke vší smůle bývá většinou železo) dojde jednoduše k tomu, že menší věc je tou větší více či méně zamaskovaná - zastíněná a je pak mnohem hůře detekovatelná. Jako další příklad, proč NOTCH nepoužívám, může sloužit skutečnost, že pokud je např. mince naplocho, může být vyhodnocena jiným číslem nebo zařazena do jiné kategorie (a zároveň detekována i mnohem hlouběji), než když bude kolmo k sondě. Z tohoto důvodu se pak snadno stane, že takováto mince bude dána do jiného diskrimnačního bloku a pokud je tento prostřednictvím funkce NOTCH odfiltrován, detektor na něj nebude reagovat, protože to má od nás zakázané a my pak vlastně ani netušíme, co v zemi za sebou necháváme.

Na pravé straně LCD displeje Fisher F11 nabízí 3 hledací režimy - JEWELRY (šperky), COIN (mince) a ARTIFACT. Požadovaný hledací režim vybíráme postupným mačkáním tlačítka MODE. Pro signalizaci všech kovů doporučuji použít program ARTIFACT, nechcete-li slyšet drobná železa, zvolte JEWELRY (šperky). Pomocí rozlišovacích programů se volí úroveň diskriminace (rozlišení) kovů, tedy co slyšet - detekovat chceme a co nikoli. Přístroj hlásí různé kovové předměty rozdílnými tóny a na displeji se vždy zároveň objeví kategorie, číslo, které vyjadřuje pravděpodobnou úroveň elektromagnetické vodivosti daného předmětu. Jelikož se jedná o pohybový VLF detektor, nesmíme zapomenout, že k detekci je vždy nutný pohyb sondy, nebo naopak musíme pohybovat testovaným předmětem pod nebo nad sondou. Nízký basový tón vydávají feromagnety jako je železo nebo ocel, střední tón pak slitiny a většina mincí, jakož i tenké a malé předměty ze zlata, stříbra či bronzu. Ty jsou obecně registrovány jako hliníkové fólie - alobaly a spadají do kategorie 2 a 3. Vysokým tónem pak jsou signalizovány čisté kovy v podobě stříbra, mědi a hliníku. Vysokým tónem se však mohou hlásit i železné předměty větších a/nebo kompaktních rozměrů stejně jako kruhových či kulatých tvarů jako např. kulaté hlavy hřebů, podložky a matky, podkovy, velké plechovky, ohnuté hřebíky, zátky, atd.

Pro signalizaci všech kovů jakož i hledání barevných kovů bez rozdílu, se dle mého názoru a zkušeností nejlépe hodí použít program ARTIFACT. Jestliže je koncentrace v zemi přítomného Fe smetí nebo odpadu příliš vysoká a vy nechcete všechna ta drobná železa poslouchat, zvolte program JEWELRY (šperky), kde je železo odfiltrováno.

Díky novému mikroprocesoru, který je u detektoru Fisher F11  na rozdíl od většiny základních levných modelů jiných značek opravdu rychlý, je každá kovová věc okamžitě indikována příslušným tónem a na numerické škále v horní části LCD displeji se objeví číslo kategorie odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu. Jestliže detektor není v pohybu a není u země, neměl by vydávat žádné tóny. Pokud ano, citlivost je nastavena na dané podmínky pravděpodobně příliš vysoko a pro stabilní chod přístroje je praktické ji snížit. Falešné signály - tóny jsou obvykle způsobené elektromagnetickými interferencemi - rušením, zemními minerály, případně velkou koncentrací kovového odpadu. Chceme-li se jich zbavit, ubíráme sensitivitu, dokud rušivé tóny nezmizí. Tady bych jen přidal jednu dobrou radu ohledně nastavení detektoru, která obecně platí i pro většinu ostatních detektorů - pokud je to možné a koncentrace železného smetí není extrémně vysoká, NIKDY nefiltrujte železné Fe signály a hledejte v programu ARTIFACT. Jedině takovéto nastavení nám dává jistotu, že nebudeme přecházet drobné barevné věci maskované větším železem nacházejícím se vedle nich. Kdykoli obdržíme signál, kategorie na numerické škále nám ukáže nebo alespoň naznačí, jestli máme pod hledací cívkou přístroje železo nebo barevný kov.

Detektor kovů Fisher F 11 je, jak již jsem zmiňoval výše, vybaven otevřenou koncentrickou sondou o průměru 19cm. Vnitřní přijímací cívka však není kulatá, ale má v předo-zadním směru eliptický tvar a je tudíž delší (10 x 7cm). Díky tomu tato sonda má lepší krytí terénu a dobrou separaci, jakož i dosah, který bude jako u každé koncentrické sondy největší ve svém středu. Chcete-li přesněji lokalizovat, kde se předmět v zemi nachází, zkoumejte cíl v místě horní části menší vnitřní přijímací cívky a to v obou směrech, případně používáme funkci Pinpoint. Jak se PINPOINT používá, většina hledačů ví a tak to jen stručně zopakuji. Sondu položíme na zem asi 20cm od lokalizovaného místa signálu a následně při stálém držení stisknutého tlačítka PP ji pomalu přibližujeme. Přesné místo cíle lokalizujeme podle nevyššího tónu a nejnižšího počtu segmentů grafu na displeji. Podle počtu segmentů zároveň budeme moci i odhadovat, jak je daná věc v zemi asi hluboko. Výhodou funkce Pinpoint je, že sonda nemusí být v pohybu a můžeme ji kdykoli zastavit. Díky tomu nejen přesně lokalizujeme místo uložení předmětu, ale hlavně si jej jakoby oskenujeme, což nám umožní především odhadnout jeho velikost, tvar a hloubku.

TESTOVÁNÍ V TERÉNU

S novým detektorem jsem vyrazil jen tak na blind na pole za vesnicí, které bylo čerstvě zvláčené. Na prvotní zkoušení to je ta nejpříhodnější lokalita, protože se sondou dá krásně kopírovat terén a dobře se na něm kope. Z počátku se vlastně snažím lokalizovat převážně jen malé ohraničené signály, kterými jsou obvykle hlášeny mince, knoflíky, apod. a ty se pak snažím vyhrabat pomocí boty nebo malé motyčky. Jakmile je signál hlouběji, nezdržuji se a jdu pryč. Důvodem je, že se snažím najít co největší množství "barevných" cílů a přitom analyzovat, jak přesvědčivé signalizovány byly a jak se při tom detektor choval. Co se hloubkového dosahu týče, ten pak raději testuji na svém polygonu, kde zároveň zkouším i separační vlastnosti přístroje.

Detektor jsem nastavil následovně:

VOLUME = 5

SENS = 5 nebo 6

MODE = ARTIFACT

Citlivost SENS jsem se pochopitelně snažil dát co nejvýše, tzn. na úroveň 6. Jelikož jsem ale zároveň chtěl, aby přístroj byl pokud možno stabilní bez falešných tónů, musel občas citlivost snížit na 5. Na místě kde jsem testoval není velká koncentrace zdrojů elektromagnetických interferencí a je možné sensitivitu nastavit mnohem výše než třeba někde v těsné blízkosti aglomerací s množstvím elektromagnetických zdrojů.

Nový Fisher F11  si při testování dle mého názoru vedl dobře a svým celkovým projevem mě mile překvapil. Jeho výkon a i celkovou efektivitu bych hodnotil dokonce lépe než předcházející model F2, který by přitom měl mít papírově navrch. F11 je navíc mnohem kompaktnější a výrazně lehčí. Co ale při porovnávání považuji za jeho největší trumf je vysoká reakční rychlost (která se projevuje dobrou separací) a navíc i regulovatelná hlasitost.

Žádná konkrétní čísla dosahů zde opět uvádět nebudu a to ze stejných důvodu jako dříve. Dosahy se totiž markantně mění podle aktuálních podmínek jako je úroveň mineralizace dané lokality nebo vlhkost půdy. A právě fakt, že detektor byl zkoušen na jiné lokalitě, na připravovaném testovacím polygonu a v ideálních půdních podmínkách, než jaké jsou v rámci našeho každodenního hledání. Je důležité si uvědomit, že rozdíly v dosahu mohou být v závislosti na různých podmínkách a úrovni mineralizace půdy opravdu značně rozdílné a to řádově v desítkách procent, klidně i 40% a více. Osobně jsem se mnohokrát dostal na místo, kde detektor nebyl schopen najít minci hlouběji než v nějakých 15cm, zatímco jinde jsem tu samou byl schopen detekovat i ve 30 číslech. Další kapitolou samou pro sebe pak je vlhkost půdy, tedy spíše vlhkost v jejím sloupci. Pokud je sucho, jako bylo třeba letos v létě, zapomeňte na nějaké rekordní dosahy (naopak výhodou suché hlíny je, že není tolik slyšet železný šrot). Těch kupodivu nedosáhnete ani, když je hodně mokro např. po prudkém dešti. Co se dosahu týče, ideální je přiměřeně a rovnoměrně provlhčená půda v celém svém sloupci, kdy třeba 3 dny jemně prší a my pak vyrazíte po dalších 2 dnech. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím hloubkový dosah je ale hlavně a především koncentrace iontů kovů obsažených v půdě, neboli mineralizace půdy. A zde platí přímá úměra - čím je koncentrace minerálů větší, tím bude dosah menší.

ZÁVĚR

Detektor kovů Fisher F11  je univerzální přístroj vhodný pro každého, kdo s detektivem začíná. Díky opravdu minimální váze pod 1 kg je vhodný i pro děti a mládež. Přístroj má všechny důležité základní funkce jako citlivost, diskriminaci na rozlišení kovů a dokonce i regulovatelnou hlasitost. Jeho nastavování je jednoduché a logické a na přehledném displeji neustále vidíme a můžeme kontrolovat vše potřebné. Při hledání na různých lokalitách navíc oceníme 3 - tónovou zvukovou signalizaci a výbírat můžeme celkem ze 3 hledacích režimů - JEWELRY (odfiltrované Fe), COIN (mince) a ARTIFACT (3 tóny - hledání všech kovů). Jako velké plus bychom pochopitelně neměli opominout zmínit 5 letou záruku, která je nejdelší ze všech značek. Co tedy o této novince říci závěrem? Detektor kovů Fisher F11 je hodně dobrý detektor, který v rámci své cenové kategorie bude jen těžko hledat soupeře.