Fisher 1270 - TEST

Gene Scullion
(Přeloženo z časopisu "WESTERN & EASTERN TREASURES")

Na rok 2001 připadá 70. výročí založení firmy Fisher Research Laboratory. Zůstat na trhu tak dlouho znamená jediné-dělat dobrá rozhodnutí a vždy mít ten správný detektor kovů. Značka FISHER se stala synonymem pro spolehlivé detektory kovů s jednoduchým ovládáním a výborným hloubkovým dosahem.

Při prvním pohledu na nový FISHER 1270 nás okamžitě napadne příbuzenský vztah s modelem 1266-X. Avšak při pozorném prohlédnutí jednotlivých kontrol na ovládacím boxu rychle zjistíme, že jde o zcela nový přístroj. Kdybychom jej měli stručně charakterizovat, tak se jedná o detektor s jedinečnou citlivostí na drobné předměty z barevných kovů, zlepšenou schopností diskriminovat (odfiltrovat) železo a vynikajícím hloubkovým dosahem. Na ovládacím panelu najdeme 5 otočných kontrol, 2 přepínače a konektor pro sluchátka. Při hledání je ovládací box umístěn nad dlaní (pistolové držení) a ukazovákem ruky tak můžeme ovládat další kontrolu - 3 polohový přepínač disků a pinpointu. Otočné kontroly na panelu jsou: VOLUME ON/OFF, NORMAL DISC, ALL METAL GROUND ADJ/DISC, IRON DISC a SENS. Dva přepínače jsou pro SILENCER (filtr praskavých/falešných zvuků) a IRON (železný diskriminační obvod). Ve spodním pravém rohu panelu se nachází konektor sluchátek. 3-polohový přepínač na spodní straně slouží při jeho odtlačení jako přepínač disků (Normal Disc, Iron Disc a All Metal) a při přitlačení jako bezpohybový zaměřovč-Pinpoint. Na spodním konci přístroje je připevněna 8 palcová(20cm) koncentrická, planární "Spider" cívka. Detektor lze zakoupit i s cívkou jiné velikosti. Pro větší dosah a povrchové krytí je k dispozici cívka o průměru 10,5 palce (27cm), cívka 5" (13cm) naopak slouží pro hledání v extrémně zamořeném prostředí.

KONTROLY :

1270 ovládací panel

VOLUME (ON/OFF POWER) (hlasitost, zapínání/vypínání)

Tato kontrola má dvojí fumkci. Slouží jednak jako hlavní vypínač detektoru a zároveň se její pomocí nastavuje hlasitost reproduktoru / sluchátek.

NORMAL DISC (normální disk)

Tato funkce přesně odpovídá svému jménu. Je to standardní otočná kontrola, jakou najdete na každém VLF diskriminačním detektoru. Konduktivita jednotlivých materiálů/věcí určuje jejich detekční vlastnosti - jsou přijmuty, nebo odmítnuty. Tak při stupnici 0-10 jsou při nastavení na "0" signalizovány všechny kovy; železné předměty s nižší konduktivitou (např. hřebíky) začnou být eliminovány při nižších číslech "2-3,5", zatímco věci s vyšší konduktivitou (alobal) začnou mizet až okolo "5". Mějte na paměti, že nechcete-li přecházet zlaté a bronzové drobnosti, disk nenastavujte na vyšší úroven než "4,5", protože tyto předměty se nacházejí na stejné kondukční úrovni jako již zmíněné alobaly. Na druhou stranu má ale 1270 i při plném nastavení na "10" schopnost signalizovat měděné a stříbrné mince.

ALL METAL GROUND ADJ., DISC (nastavení země, All metal disk)

Když je tato kontrola vychýlena z "0", ucítíte lehké kliknutí a přístroj je tak nastaven/zapojen do režimu ALL METAL, což znamená, že bude detekovat všechny kovy bez rozlišení. Na rozdíl od All Metal dohledávání (PINPOINT) je tento režim ale pohybový, což znamená, že k tomu abychom mohli hledat je nezbytný neustálý mírný pohyb cívky. Tento samý princip samozřejmě platí i pro hledání v Normálním a Iron Disku. Stupnice 0-10 slouží k přesnému nastavení půdního efektu (odladění vlivu půdy) pro danou lokalitu. Nastavení se provádí typickou metodou Bobbing (cívka se zvedá a opětovně pokládá k zemi, přičemž se sleduje změna signálů a ta se reguluje otáčením knoflíku). Jestliže by vám však toto nastavování dělalo problémy a vy byste přesto chtěli hledat v režimu All Metal, nemusíte se ničeho obávat. Stačí hledat v Normalním disku a kontrolu nastavit na "0".

IRON DISC (železný disk)

Většina z nás je zvyklá hledat ve 2 pohybových režimech, diskriminačním a all metalu. Tato další funkce/režim vnáší do hledání zcela novou dimenzi. Umožní nám totiž zvolit velikost a tím i množství odfiltrovávaného železa (1-10). Je zde také posílena shopnost "vidět skrz" železné věci jiné předměty z barevných kovů, které jsou jimi zamaskovány a většinou je nejsme schopni identifikovat/najít. Použití tohoto disku je velice jednoduhé - otočnou kontrolu nastavíme na požadovanou hodnotu, upravíme míru citlivosti a přepínač IRON dáme do zapnuté polohy "ON". Vždy nezapomeneme překontrolovat ALL METAL DISC, který musí být vypnut.

SENS (Citlivost)

Většina lidí předpokládá, že vyšší citlivost znamená větší hloubkový dosah. To je také většinou pravda. Zároven ale také pro všechny detektory platí, že nižší citlivost může často přinášet větší produktivitu. Jako názorné přirovnání nám může sloužit příklad s automobilovými reflektory. Jedeme-li v noci při dobré viditelnosti, zapneme dálková světla a vidíme kilometr před sebe. Co se ale stane při mlze? Velice rychle zjistíme, že jsme schopni řídit pouze při světlech tlumených. Ta mají sice několikanásobně menší dosah, ale jsme s jejich pomocí schopni videt skrz rozptýlené částečky mlhy/vody. No a to stejné platí pro použití citlivosti detektoru ve vysoce mineralizované půdě, ve které je rozptýleno velké množství iontů železa a dalších kovů. Proto při hledání na takovýchto lokalitách dosáhneme lepších výsledků kombinací přesného vybalancování zemního efektu a snížení citlivosti. Kontrola Sensitivity 1270 bude při nastavení nad "8" produkovat takzvaný "Treshold" (prahový tón) a při takovéto citlivosti budeme schopni slyšet i ty nejslabší signály.

IRON DISC TOGGLE (Přepínač železného disku)

Jak už bylo řečeno dříve, tento páčkový přepínač slouží k zapojení železného disku IRON DISC a to jako primárního hledacího režimu (ALL METAL DISC musí být ve vypnuté poloze "OFF"). Toto nastavení automaticky deaktivuje normální disk-NORMAL DISC mode. Nastavení přepínače do polohy ON nebo OFF je důležité pro přepínaní jednotlivých režimů, o čemž se přesvědčíme později.

SILENCER TOGGLE (Přepínač tichého provozu)

Díky vysoké citlivosti jsou některé modely detektorů Fisher v prostředí s vysokým výskytem železného smetí a mineralizace náchylné na falešné signály a instabilitu. Redukcí citlivosti se sice těchto signálů částečně dokážeme zbavit, zároveň ale zákonitě ztrácíme detekční hloubku. 1270 má nyní k dispozici třetí derivační - Silencer diskriminační obvod, jehož pomocí jsme schopni eliminovat rušivé praskavé zvuky v místech s velkou koncentrací železného smetí / vysoké mineralizace. Ty budeme slyšet při přecházení odfiltrovávaného železa. Použití SILENCERU se ale doporučuje pouze v krajních situacích, protože se jedná o poměrně silný filtr, při kterém nám může značně klesat hloubkový dosah přístroje-mnohem účinější je použití Iron disku.

Kdybychom měli FISHER 1270 stručně charakterizovat, jedná se o detektor s jedinečnou citlivostí na drobné předměty z barevných kovů, zlepšenou schopností diskriminovat železo a vynikajícím hloubkovým dosahem.

HEAD PHONES (konektor sluchátek)

Konektor slouží pro použití sluchátek. V případě že vaše sluchátka mají pouze malý konektor, použijte redukci. Při vsunutí konektoru do zástrčky se automaticky odpojí reproduktor. Všeobecně se používání sluchátek doporučuje, protože jejich pomocí budete schopni slyšet i ty nejslabší hluboké signály a zároven prodlužujete životnost baterií až o 50%.

MODE TOGGLE SWITCH (Přepínač režimů / Pinpointu)

Je lépe znám jako spoušt Pinpointu. Tento 3-polohový přepínač na spodní straně panelu značně zvyšuje univerzálnost modelu 1270. Při jeho odtlačení a držení funguje jako přepínač disků-hledacích režimů (NORMAL DISC, IRON DISC a ALL METAL) a při přitlačení a držení tohoto tlačítka aktivujeme no-motion (nepohybový) VCO zaměřovací obvod-PINPOINT. Skenovaný předmět pak je signalizován zvýšenou hlasitostí a tónem což nám umožní nejen jeho přesné zaměření, ale i odhadnutí jeho tvaru a velíkosti. Přepínač režimů funguje následovně: Jestliže hledáme v Normálním disku, přepnutím spouště ukazovákem směrem dopředu zapojíme Iron disk a lokalizovaný předmět si překontrolujeme. Máme-li naopak jako primární operační obvod nastavený Iron disk, přepnutím se dostaneme do Disku normálního. Podobně vše funguje při hledání v All metal disku. Ten nejprve zapneme a detektor manuálně vybylancujeme všeobecně známou "Bobbing" metodou. Je-li přepínač Iron disku na předním panelu nyní ve vypnuté poloze "OFF", jako sekundární obvod spouští zapojujeme Normální disk, je-li v poloze "ON", zapojujeme disk železný-Iron. Na první pohled se tento systém zdá poněkud komplikováný, ale při troše praxe zjistíme, že je velice logický a účelný. Tato versatilita nám umožní dočasné přepínání hledacích režimů bez zdlouhavého nastavování dalších kontrol a funkcí.

LOW BATERY (kontrola stavu baterií)

Na pravé straně kontrolního panelu najdeme malou kontrolku na sledování stavu baterií. Když tato kontrolka začne pomalu červeně blikat, je to pro nás upozornění k výměně baterií (životnost ještě přibližně 1 hod.). 1270 je napájena (2) 9V bateriemi. Dvě pouzdra se nacházejí na spodní straně panelu. Za normálních podmínek můžete očekávat při použití standartních monočlánků životnost 15-25 hodin, alkalické vydrží 30-40 hodin.

Více o 1270:

Detektor má hledací tyč ve tvaru písmene S (S design), což umožnuje efektivnější rozložení váhy a tím i menší námahu pro ruku. Mimochodem, při celém testovacím procesu jsem nezaznamenal nijakou únavu paže. Přístroj váží pouhých 1,57 Kg, je dobře vyvážený a dá se rozdělit na 3 části pomocí jednoduchých a účelných spojovacích matek/zámků. Opěrka předloktí je vypolstrována pro větší pohodlí. Fisher 1270 pracuje při frekvenci 8,2 kHz (quartz crystal controlled) a audio frekvenci 512 Hz - unipolární. Délka detektoru se dá nastavit od 106 - 132 cm.

TESTOVÁNÍ V TERÉNU:

FISHER 1270 je dle mého mínění jednoznačně skvělým "Relic" detektorem (v detektingu často užívaný anglický výraz "Relic" se dá přeložit jako pozůstatek / zbytek / památka). To znamená, že bude určen převážně těm hledačům kteří se zajímají o militarie všeho druhu a stáří jakož i obecně o jakékoli staré kovové předměty. Zároven ale mohu říci, že jsem s ním našel i mnoho zajímavých starých mincí a to ve značné hloubce, takže 1270 bude určitě vhodným detektorem i pro hledače těchto artefaktů. Mince byly často lokalizovány v bezprostřední blízkosti různého železného odpadu. Přístroj nebyl v tomto ohledu sice 100% perfektní (TAKOVÝ BOHUŽEL NEEXISUJE !), ale jeho schopnost "vidět skrz - see through" byla opravdu nevídaná. Uvedu zde jeden příklad mnou provedeného testu pro lepší představu co tento detektor opravdu umí. Na zem jsem položil malý rezavý hřebík a pomocí diskriminace jej odfiltroval. Ve vzdálenosti 2 cm jsem umístil stříbrný desetník (Dime-Ag mince o průměru 18mm) a pak nad ním přejížděl cívkou v různých úhlech a vzdálenostech. Výsledkem byl opakovaný jasný signál. Nyní jsem minci umístil přímo pod hřebík a vše opakoval. Přístroj opět neomylně hlásil minci a to jak při použití NORMAL, tak i IRON DISC. Jestliže jsem ale na Dime položil hřebík větší, nebo hřebíků více, výsledný signál začal být nekonsistentní, až nakonec zmizel úplně. To se stalo v okamžiku kdy hmota rezavého železa převýšila a zatlumila hmotu mince. Tato hmota železa se dá při použití IRON DISC regulovat a to tak, že čím vyšší nastavení, tím větší železné předměty jsou odfiltrovány. Již na začátku jsem napsal, že diskriminace přístroje není 100 % (to jako poznámka pro ty kteří si o všech testech myslí, že slouží pouze pro reklamu... I když opravdu takové testy můžete v různých časopisech a publikacích najít bohužel poměrně často). Na druhou stranu ale musím poznamenat, že i tak se FISHER 1270 choval lépe, než naprostá většina detektorů všech možných značek, které jsem kdy v minulosti testoval. Po tomto pozitivním zjištění jsem se vypravil detektor testovat do terénu. Jako první lokalitu jsem si vybral dětské školní hřiště. Protože nejpravděpodobnějším nálezem na takovýchto místech bývají ztracené mince, začal jsem hledat v NORMAL DISC při odfiltrování všeho pod úrovní niklu (DISC=5,5). A skutečně různé novější mince začaly okamžitě plnit moji kapsu. Jelikož zkoumané místo nebylo příliš zaneřádeno železným odpadem, hledání bylo pohodlné a všechny nalezené mince byly signalizovány jasným/zřetelným tónem bez jakýchkoli pochybností, takže jsem funkci pro bezpohybové dohledávání PINPOINT téměř nemusel používat. Jako místo dalšího testování jsem zvolil starou opuštěnou usedlost. Tentokrát nalezených mincí nebylo tolik, ale ty které jsem měl stály za to (Indian cent a stříbrný čtvrtdolar, který se nacházel v černé, vlhké půdě na dvoře za domem a byl v dobrých 25cm. ). Také jsem našel jakýsi podivný předmět o kterém jsem si nejprve myslel, že by mohl být víčkem od dýmky, ale nevím. Jako primární hledací režim jsem zvolil NORMAL DISC (nastaven na úrovni 4,5) a jako kontrolní sekundární IRON DISC (9). Každý obdržený signál jsem vždy překontroloval ze dvou na sebe kolmých směrů (křížkem) v IRON DISC. Železné předměty byly tímto způsobem vždy vyrušeny, ale přesto jsem je kopal, abych se fakticky přesvědčil o fungování disku. Po několika hodinách hledání jsem vypozoroval následující: Dobře znějící signály byly vždy barevné kovy a signály neurčité se vždy ukázaly být ze železa. Nedostal-li jsem jasně ohraničený tón ze všech 4 směrů (západ-východ, sever-jih), vždy se jednalo o železný odpad/smetí. Musím říci, že jsem byl opravdu ohromen jednoduchostí a jednoznačností se kterou přístroj dokázal rozlišovat železné a neželezné předměty, a to přitom pouze na základě obdržených audio signálů.

Již nikdy nebudete muset lokalitu opustit jen z toho prostého důvodu, že je až příliš zamořená železným odpadem / smetím.

V dalším týdnu jsem 1270 chtěl vyzkoušet na dvou lokalitách, které jsou silně zamořené železným odpadem různého stáří. Opuštěné zlatokopecké městečko je při mém testování vždy tím nejsložitějším a nejhorším místem. Existují zde dokonce některá místa na kterých se s vetšinou detektorů (extrémní koncentrace Fe smetí) hledat nedá vůbec. Proto jsem tuto lokalitu začal prozkoumávat v IRON DISC jako primárním hledacím obvodu (nastaven na "8") a jako sekundární obvod jsem zvolil NORMAL DISC(kontrola na "4"). Opravdu mě udivilo jak dobře detektor dokázal odfiltrovat všechno železo s vyjímkou velkých kusů. Hledat totiž v takovémto extrémně zamořeném prostředí a k tomu ještě vlastně v All Metal Discu (IRON DISC fakticky nepoužívá žádnou diskriminaci, pouze odstranuje železné předměty podle předem navolené velikosti) by bylo s jiným metal detektorem téměř nemožné ! Musím přiznat, že nyní mě nový FISHER 1270 vážně nadchnul. Nepodařilo se mi sice nalézt žádné mince, ale vytáhl jsem z toho šrotu pěkný bronzový knoflík, přesku a .32 cal olověnou kulku. Vše se nacházelo v hloubce 10-15cm. Následně jsem se přesunul na jiné místo nacházející se u bývalé vlakové zastávky. I tato lokalita byla pěkně zaneřádená železem, ale přece jen to nebylo tak strašné jako prve. Použil jsem zde stejné nastavení jako před tím a přístroj opět bez větších problémů ignoroval většinu železa. Výsledkem mého snažení byly další dva knoflíky a k tomu ještě jedna .32 cal kulka. Zapomněl jsem na začátku připomenout, že jsem obě lokality (zlatokopecké městečko a vlaková zastávka) v minulosti několikrát důkladně prohledával s Fisherem 1266-X a ještě jedním detektorem jiné značky, přičemž jsem používal i velké cívky o průměru 27cm. Je opravdu ke cti modelu 1270 (se standartní cívkou 20cm), že zde vůbec dokázal něco najít.

ZÁVĚR:

Jsem přesvědčen, že pro většinu hledačů bude jednoznačně nejzajímavější funkce IRON DISC. Zvolíte-li totiž tento režim, hledáte defakto v automatickém ALL METAL DISC (největší hloubkový dosah), a navíc máte ohromnou výhodu v tom, že jste schopni oddiskriminovat-odfiltrovat různá železa, jakož i zvolit jejich velikost. Díky tomu budete kopat méně železného odpadu. IRON DISC bude také perfektně vyhovovat jako sekundární kontrolní disk při primárním použití ALL METAL GB (ten se mimochodem používá pro maximální dosah na místech s problematickým minerálním složením; odladění vlivu půdy se dá totiž přesně manuálně nastavit pro danou lokalitu). Když IRON DISC dáte například na úroven odmítnutí železa velikosti hřebíků, neztrácíte žádný dosah (na rozdíl od NORMAL DISC, kde se zvyšovanou diskriminací dosah klesá) a s hřebíky se již dál nemusíte zdržovat. Naopak při hledání v železem silně kontaminovaném prostředí si IRON DISC zvolíte jako primární obvod rovnou (stejně jako jsem to udělal já) a přitom se vůbec nemusíte bát, že budete něco zajímavého přecházet. Myslím si že 1270 je univerzálnější detektor než lety osvědčená klasika 1266-X. Ten bývá přitom dodnes považován za nejhlubší analogový detektor kovů, který byl kdy vyroben. Nový model 1270 se mu výkonem minimálně vyrovná, je lehčí a má technické inovace, pomocí nichž budete kopat méně železného šrotu. Díky jeho univerzálnosti pak můžete hledat na více místech a to i na těch, kterým jste se dříve kvůli velké koncentraci železa či špatné mineralizaci raději vyhýbali. Již nikdy nebudete muset lokalitu opustit jen z toho prostého důvodu, že je až příliš zamořená železným odpadem/smetím a vy jste si přinesli nevhodný přístroj (který neumí hledat maskované věci). Tenhle nový model od Fishera fungoval tak skvělě se standartní 8 palcovou cívkou (20cm), že se již nemohu dočkat až jej osadím větší 27cm cívkou a vyrazím na místa,která jsem před tím prochodil s jinými detektory různých značek. Hloubkový dosah tohoto přístroje je totiž opravdu výjimečný.

ložte svůj text...