Fisher F75 V2.0

   RYCHLÝ START - JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

1. Sestavte detektor

2. Vložte 4 AA (tužkové) monočlánky, nejlépe alkalické. Všechny baterie musí mít (+) nahoru

3. Detektor zapněte úplným otočením knoflíku umístěného pod loketní opěrkou (ve směru     hodinových ručiček). Tato kontrola slouží i jako ovladač hlasitosti, nyní na maximu.

4. Při továrním nastavení je F75 V2.0 v diskriminačním režimu (rozlišování kovů) a jeho hodnoty
    jsou (do tohoto nastavení se kdykoli dostanete "resetováním detektoru").

    Režim DISCRIM

    Sensitivity (Citlivost) = 80
    Disc
. Level = 0
    Notch = 1

    # of Tones (Tóny) = 2F
    Process = dE

Na zemi rozházejte pár kovových předmětů jako např. mince a začněte nad nimi sondou pohybovat, abyste dostali představu jak detektor funguje (nebo předměty pohybujte nad sondou). Pohybujte sondou ze strany na stranu v pokud možno konstantní vzdálenosti od země. Jestliže sondu zastavíte, přestane i detekce a neuslyšíte žádné tóny. Pravděpodobný typ předmětu bude indikován tónem (železo slyšet při tomto nastavení nebude) a na LCD displeji se objeví číslo odpovídající elektromagnetické vodivosti, tvaru a velikosti lokalizovaného předmětu.

5. Jestliže detektor nebude v pohybu a nebude u země - neměl by vydávat žádné tóny.

6. V případě že slyšíte falešné signály / tóny způsobené elektrickými interferencemi,  zemními 
    minerály nebo velkou koncentrací kovového odpadu - tiskněte kontrolu MENU dokud se
    nezvýrazní nápis Sensitivity (Citlivost). Úroveň citlivosti snížíte otáčením knoflíku SETTINGS
    doleva (-), dokud rušivé tóny nezmizí. Nejlepší způsob jak detektor zklidnit je nastavit v
    režimu 

    ALL-METAL (pravý sloupec) 

    Treshold na -2 až -9 (standardně nastavuji na -2 nebo -3, při vyšší koncentraci EMI rušení až      na -9). Nenastavovat do + hodnot (+1 až +9).

7. Nyní jste připraveni začít hledat

8. Po obdržení signálu položte sondu na zem asi 20cm od lokalizovaného místa. Nyní
    ukazovákem přitáhněte a držte v této poloze páčku PINPOINT (nalézající se před držadlem)      a podle nejnižšího čísla na displeji a nejvyšší tónu najděte přesné jeho místo. Když je tato          funkce P/P zaktivována sonda nemusí být v pohybu, aby lokalizovala předmět. 2 -ciferné     
    číslo na displeji udává přibližnou hloubku předmětu v palcích (1" = 2,54cm).

ODLADĚNÍ ZEMĚ

Detektor může někdy vydávat falešné signály v důsledku vysoké mineralizace půdy. Abychom se tomu vyvarovali, je detektor vybaven funkcí na odladění těchto rušivých signálů. Ve většině situací je nejvhodnějším řešením automatické ladění pomocí funkce FAST GRAB. Počítač detektoru si sám vyhodnotí rušení půdy minerály a následně zemní efekt vyruší. V mnoha případech (např. na lokalitách s vysokým zamořením kovovým odpadem/smetím) se doporučuje odladění vlivu půdy provádět v režimu AUTOTUNE .

LADĚNÍ ZEMĚ POMOCÍ FAST GRAB

-  Najděte kousek země kde detektor nevydává žádné tóny a ani na displeji se neobjevují
   žádná čísla - nejsou zde přítomny v blízkém okolí žádné kovové předměty.

-  Podržte sondu přibližně 20cm nad zemí

-  Odtlačte a držte páčku umístěnou na spodní straně ovládacího panelu (stejná pro Pinpoint)

-  Přibližujte a oddalujte sondu k/od země pohybem připomínajícím "pumpování" dokud se na
   displeji nezobrazí 2-ciferná hodnota a při pohybech nahoru i dolů bude znít stejný slabý tón.

-  Dvouciferné číslo na displeji číslo odpovídá hodnotě GROUND PHASE laděné půdy.

FUNKCE RESETOVÁNÍ

F75 V2.0 je vybaven procesorem, který uloží do paměti vaše aktuální nastavení i v případě vypnutí detektoru. Přejete-li si kdykoli obnovit firemní nastavení, postupujte následně:

1. Vypněte detektor

2. Stiskněte a držte tlačítko MENU a společně odtlačte páčku P/P

3. Zapněte přístroj - obě kontroly stále držíte v původní poloze

4. Poté co se na displeji objeví 9.0 -tlačítka uvolněte. Nyní je zapojen antiprozvukový fitr
    elektromagnetického rušení DST. Pokud jej chcete vypnout, při stejném procesu
    otočte kontrolou knoflík SETTINGS doprava a na displeji se objeví 9.1.

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ

Po dlouhém experimentování s detektorem mi nejvíce vyhovuje následující nastavení, které mám uložené v paměti a které mi naskočí po zapnutí přístroje:

DISRIM. REŽIM (levý sloupec dispeje)

Disc. Level :  0   
                      (Chci slyšet vše včetně želez; Pokud to někomu nevyhovuje nebo se
                       projevuje rušení, nastavte na vyšší hodnotu 1 - 4).

                       Treshold nenastavovat do + hodnot (+1 až +9).

POZOR:  Při nastavení na "10" a více je většina železa kompletně pryč, ale tímto hrozí
                přecházení malých věcí z barevných kovů zamaskovaných větším Fe.

Sensitivity :   80 - 95
                      Podle daných podmínek. Důležité je nastavit tak, aby detektor byl pokud
                      možno stabilní bez falešných signálů.

Notch :           1
                       (nic nefiltrovat)

# Of Tones :  2F
                       Železa vydávají nízký bručivý tón, barevné kovy vypískávají nahoru. Výška a
                       hlasitost tónu závisí na velikosti, složení, hloubce a tvaru předmětu. Jiné tónové                           režimy tam zásadně nedávám, protože tento variabilní tón nabízí nesrovnatelně
                       více informací než jakékoli ploché digitální
tóny. Je to vlastně hledání jako s
                       analogovým zvukovým rozlišením při současném digitálním rozlišování /
                       vyhodnocování na LCD displeji pomocí numerické škály 0-99. Za programem 2F
                       jsou v nabídce ještě další 3 varianty tohoto audio výstupu se sníženou hlasitostí
                       železa - 2h (asi 70%), 2L (40%) a 1n (železo není slyšet vůbec, na displeji je však i
                       nadále znázorňováno).       

Process / Program :
                       1) dE - univerzální základní proces vhodný na začátek.
                      2) JE - citlivější na malé věci (takto většinou hledám na polích). Náchylnější na
                                 rušení.
                      3) FA - super rychlá odezva. Hloubkový dosah je sice nižší, ale díky vynikající
                                  separaci
nejlepší pro hledání na místech s vysokou koncentrací železa.
                      4) PF - skvělý na nerovný terén jako jsou brázdy, drny, apod.Vložte svůj text...